Chat Room

الأنترنت والدردشة والرسائل

Predavanja Ilahije i video klipovi sa islamskim sadržajem

Loading...

subota, 28. svibnja 2011.

Osman Durguti,

"Oče, kutija nije prazna. Otpuhnula sam poljupce unutra. Svi su za tebe."
Budi milostiv prema svojoj djeci Postoji priča o čovjeku koji se naljutio na svoju trogodišnju kćer jer je uništila ukrasni papir za umotavanje poklona. Nisu imali novaca, i čovjek je postao ljut kada je djevojčica pokušala zamotati kutiju koju je mislila pokloniti.Kako god, slijedećeg jutra mu je kćerkica donijela poklon i rekla "ovo je za tebe, oče."       Čovjek je bio posramnjen svojom jučerašnjom reakcijom, ali se ponovno naljutio kad je vidio da je kutija prazna. Izgalamio se na nju govoreći: "Zar ne znaš da kada nekome daš poklon, unutra treba biti nešto?!" Malena djevojčica ga je pogledala sa suzama u očima i zaplakala: "Oče, kutija nije prazna. Otpuhnula sam poljupce unutra. Svi su za tebe."     Čovjek je bio slomljen. Stavio je ruke oko svoje kćerkice, i molio za oproštaj.   Ubrzo nakon toga, u automobilskoj je nesreći djevojčica poginula. Otac djevojčice je čuvao poklon mnogo godina, i svaki put kada bi bio obeshrabren, uzeo bi poljubac iz kutije i sjetio se ljubavi koju je djevojčica stavila u kutiju.     Molim Allaha dž,š, da nam podari svoju ljubav i ljubav onih koji Njega vole, molim Uzvišenog da nam podari hairli i berićetli potomak, da ih odgajamo u ISLAMU, amin. Potrudi se dragi čitaoče, da ako imaš djecu, postupaj sa njima na najljepši način i odgajaj ih u duhu dini islama i njegovim vrlinama, vidite da sve više i više gubimo svoju djecu, i omladinu, a razlog je što nas nije briga.     Imam Sedin Agićuvijek ima prostora za šoljicu kahve sa prijateljem
Pomno razmišljaj !!!!         Kada vam se učini da gubite kontrolu nad svojim životom, kada 24h na dan nije dovoljno, sjetite se tegle kiselih krastavaca... i kahve.   A priča ide ovako:   Profesor je stajao pred grupom studenata na satu filozofije i držao neke predmete iza sebe. Kada je sat počeo, bez riječi je podigao veliku, praznu teglu kiselih krastavaca, stavio je na katedru i napunio lopticama za tenis. Potom je upitao studente da li je tegla puna. Složili su se da jest.   Zatim je profesor podigao kutiju punu kamenčića i sipao ih u teglu. Blago ju je protresao. Kamencici su se otkotrljali u prazan prostor izmedu loptica. Tada je ponovo upitao studente je li tegla puna.   Opet su odgovorili da jest.   Sljedeća kutija koju je profesor uzeo, bila je puna pijeska. Kada ga je sipao, pijesak je, naravno, ispunio sve preostale šupljine u tegli. Pitao je još jednom je li tegla puna. Studenti su skrušeno odgovorili da jest.     Onda je profesor ispod stola izvadio dvije šoljice pune kahve i sipao ih u teglu. Kahva je natopila pijesak. Studenti su se smijali. Sada!', rekao je profesor, dok je smijeh zamirao, 'hoću da shvatite da ova tegla predstavlja vas život.       1. Teniske loptice su važne stvari u vašem životu: vaša porodica, vaša djeca, vaše zdravlje, vaša vjera i stvari kojima se strašno predajete. To su one stvari uz koje bi vaš život i dalje bio ispunjen, i kada bi sve drugo nestalo.       2. Kamenčići su ostale stvari koje su važne: vaš posao, vaša kuća i vaš auto. Pijesak predstavlja preostale stvari. Male stvari.   Ako napunite teglu pijeskom, nema mjesta za kamenčiće i teniske loptice.       Isto važi u životu. Ako potrošite sve svoje vrijeme i energiju na male stvari, nikada nećete imati mjesta za one važne stvari.   Vodite računa o stvarima koje su ključne za vašu sreću.       Prvo se pobrinite za teniske loptice - stvari koje su vam zaista važne. Utvrdite svoje prioritete. Sve ostalo je pijesak.'   Jedna od studentica je podigla ruku i upitala šta je predstavljala kahva?.     Profesor se nasmijao. 'Drago mi je da ste pitali. Nju sipam, da bi vam pokazao, da bez obzira koliko mislite da vam je život pun, uvijek ima prostora za šoljicu kahve sa prijateljem.Učenjak Ebul Azami dijeli ljude po pitanju spoznaje na četiri vrste ljudi:

Imaju znanje a nemaju vjeru.
Imaju vjeru a nemaju znanje.
Imaju i znanje i vjeru.
Nemaju ni znanje ni vjeru.

Oni koji imaju znanje a nemaju vjeru eto vidite sve vam je jasno šta se događa, kuda vode svijet, ova vrsta je jasna i razumljiva.

Oni koji imaju vjeru a nemaju znanje, oni su ne upotrebljivi u vremenu u kom se živi, nekako su zaostali, treba im vremena da se uklope ako se već hoće da uklope, da Bog da.

Oni koji imaju znanje i vjeru, oni će naći izlaza i njima će Allah dž,š, pomoći, dat će im riješenja. Kaže Uzvišeni; ''Allah će uzdignuti one među vama koji budu vjerovali i one kojima je dato znanje''.Molim Allaha dž,š, da nam podari korisno znanje i da nas sačuva od neznanja.

Imam Sedin AgićI ZNAJE IMA SVOJ ZEKAT----Dva su načina za zekat na znanje; podučavanje drugog i njegova primjena u praksi. U tome smislu neko je od ranijih učenjaka lijepo rekao: "U sticanju znanja potpomagali smo se postupanjem po njemu." Neko je drugi rekao: "Znanje doziva djela, pa ako se ona odazovu ostaje, a ako ne odazovu, prolazi."


Uzvišeni Allah veli:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ
O vi koji vjerujete, - Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, On će vam dvostruku milost Svoju darovati, i daće vam svjetlo pomoću kog ćete ići. (El-Hadid, 28.)

To znači da, kada u srcu nema svjetla, čovjek postaje zbunjen i izgubljen, pa ne zna kuda da krene. Zato, zbog svoje izgubljenosti i nepoznavanja puta do željenog cilja, nasjeda i pristaje za svakim glasom koji čuje.

Njegove riječi: "Znanje je bolje od imetka. Znanje čuva tebe, a ti čuvaš imetak" znače da znanje čuva svoga sahibiju i da mu ne da da propadne i posrne, za razliku od vlasnika imetka koji svoj imetak mora sam čuvati.

Njegove riječi: "Što se više troši, znanja je sve više, a imetka sve manje" znače: sve što više učenjak svoje znanje troši i na druge prenosi, njegovi izvori sve jače naviru pa tako postaje sve obilnije, snažnije i izraženije. Osim toga, prenoseći svoje znanje na druge, učenjak utvrđuje ono što je ranije naučio i uvijek nešto novo, što prije nije znao, nauči.


Nema učenjaka koji zaslužuje veću čast ni viši položaj od učenjaka proniklog u vjerske znanosti, znanosti kojima se spoznaje Gospodar. Zato je i opisan atributom (رَبَّانِي)"gospodnji", atributom koji, zbog vrste znanja, jedino, takav učenjak može nositi, i nijedan više.


U drugu kategoriju ljudi, učenika koji traga za putem spasa, spada onaj ko uči ono što će mu koristiti, ko ima za cilj da nauči kako će se sačuvati od propuštanja svojih obaveza, kako će se sačuvati nemarnog odnosa prema njima i izbjeći sličnost životinjama.


U treću kategoriju spadaju oni koji su nemarni prema sebi samima, zadovoljni sa svojim niskim položajem i jadnim stanjem, na dnu provalije i na najnižem stepenu neznanja i propasti.


Hasan r,a, je rekao; Smrt srca je kazna za učenjaka


Ibn Mubarek je rekao; Čovjek je učen sve dok traži znanje. Kada pomisli da zna, postaje neznalica.


Halid ibn Ahmed je rekao; Četiri su vrste ljudi:

1. Onaj koji ima znanje i zna da zna, on je stvarno učen čovjek.

2. Onaj kojji ima znanje, ali ne zna da zna, čuvajte ga se.

3. Onaj koji nema znanje i zna da ne zna, ovakav čovjek je spreman da bude upućen, zato ga uputi.

4. Onaj koji nema znanja i ne zna da ne zna, napustite ga.


Hasan El-Basri r,h, je rekao; Ne prikučuj se onim osobama koje su učene i znane, ali su u svojim djelima jednake neznalicama


Osman r,a, je rekao; ''Najviše se bojim za ovaj narod, dvoličnih učenjaka''. ljudi upitaše ; Kako dvoličnjak može biti učen (alim); On r,a, odgovori; On ima znanje na jeziku, ali ima razum djela neznalice''.Šta će biti s vama kada doživite ljude koji ne razlikuju dobro od zla, vjernika od nevjernika, povjerljivog od prevaranta, niti neznalicu od učenog, niti naređuju dobro niti odvraćaju od zla.“(El Ibane el Kubra, Ibn Batta, 1/188)


„Kada se pojavi ogovaranje i nestane bratstva u ime Allaha, tada ćete biti poput stvari obloženih zlatom i srebrom, bezvrijedni iznutra a samo ćete izgledati dobro izvana. (Ebu Nuajm, Hil'jetul-evlija Tom 3 str.395).
"Nema nijednog koji žudi za vlašću a da ne zavidi i čini nasilje, da ne istražuje mahane drugih ljudi i da ne prezire da se bilo ko drugi spominje po dobru


"Upitao sam Fudajla b. 'Ijjada, rahmetullahi alejhi, o strpljenju na nedaćama, pa mi je odgovorio: 'Da ne širiš i ne razglašavaš.'


Upitao sam ga o pobožnosti, pa mi je rekao: 'Klonjenje zabranjenih stvari.'


Upitao sam ga o poniznosti, pa mi je rekao: 'Da se pokoriš istini i prihvatiš je od koga god da je čuješ. Makar je čuo od najveće neznalice, obaveza ti je da je prihvatiš od njega.' Znao bi reći: 'Poduči svome znanju onoga koji ga ne poznaje, a ti se podučavaj kod onoga koji ima znanja. Ako tako postupiš, naučit ćeš ono što ne znaš i zapamtit ćeš ono što naučiš.'"


Fudajl ibn Ijjad upitao je nekog čovjeka:“koliko ti je godina?“Ovaj odgovori: “Šezdeset.“. Fudajl reče: “Šezdeset godina ti se krećeš ka tvojem Gospodaru, još malo pa ćeš stići.“On reče:“Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti“.
Fudajl ga upita:“Znaš li značenje tog ajeta?“ To znači da sam ja Allahov rob i Njemu se vraćam. Ko shvati da je samo Allahov rob i da će Mu se sigurno vratiti, neka zna i to da će i zaustavljen biti. Ako bude zaustavljen bit će i upitan. Ako bude upitan, nek se pripremi za odgovor.“ Čovjek reče: “Kako da se pripremim?“ Fudajl odgovori:“Lahko!Uljepšaj ibadetom ono što ti je od života ostalo, bit će ti oprošteno ono što ti je od njega prošlo. Ako propustiš ono što ti je od života preostalo, bit ćeš kažnjen i za ono što ti je od njega prošlo.“
Molim Allaha dž,š, da bude od koristi amin.


Pet skupina (vrsta) klanjača

Prva vrsta će bit kažnjena, druga vrsta će biti zadržana na obračunu, trećoj vrsti će njihove mane i grijesi bit prepravljeni (pretvoreni u dobra djela), četvrta će bit nagrađena a peta će biti u blizini svoga Gospodara, jer će primiti dio onoga koji učini svoj namaz oduševljenjem i zadovoljstvom svoga oka.
Pročitajte objasnjenje o kojim skupinama se radi: Ibn Qajjim el-Dževzijje, rahmetullahi alejhi, je rekao: Gledajući način obavljanja namaza, ljudi se dijele na pet


Druga vrsta: Oni koji paze da obave namaz u njegovom vremenu i u njegovim određenim granicama, ispunjavaju njegove osnovne stubove i uzimaju abdest onako kako treba. Međutim, njegova težnja za postizanjem suštine namaza propada zbog došaptavanja u namazu, tako da je on zauzet sa mislima i idejama


Treća vrsta: Oni koji paze da svoj namaz obave u određenom vremenu, ispunjavaju njegove osnovne stubove, i teže da od sebe odagnaju došaptavanja, misli i ideje. Oni su zauzeti borbom sa svojim neprijatenjem (šejtanom) da im on ne ukrade ništa od namaza. Što se njih tiče, njima se piše dvoje - i namaz i džihad, (borbaČetvrta vrsta: Oni koji su čvrsti/odlučni u svom namazu, izvršavaju i usavršavaju sve dijelove namaza, njegove osnovne stubove, obavljaju ga u određenim granicama i njihova srca postaju obuzeta u očuvanju njegovih prava i određenih granica, tako da od namaza ne bude ništa propušteno. Njihova sva briga je upućena prema njegovom uspostavljanju, izvršavanju i usavršavanju, kako i treba biti. Njihova srca su uronjena u namaz i u robovanje Uzvišenom Gospodaru.


Peta vrsta: Oni koji su čvrsti/odlučni u svom namazu kao i ovi prethodni. Međutim, pored ovoga, oni su uzeli i stavili svoja srca ispred Gospodara Uzvišenog, gledajući prema Njemu svojim srcima sa očekivanjem, srcima ispunjenim Njegovom ljubavi i moći, kao da vide i svjedoče Allaha. Došaptavanja, misli i ideje su nestali, a zastori koji su između njih i Njihova Gospodara su podignuti.
Ono što je između ovih osoba i ostalih, kada je u pitanju namaz, je superiornije i veće nego ono što je između nebesa i zemlje. Oni su zauzeti svojim Uzvišenim Gospodarom, oduševljeni sa Njim. Prva vrsta će bit kažnjena, druga vrsta će biti zadržana na obračunu, trećoj vrsti će njihove mane i grijesi bit prepravljeni (pretvoreni u dobra djela), četvrta će bit nagrađena a peta će biti u blizini svoga Gospodara, jer će primiti dio onoga koji učini svoj namaz oduševljenjem i zadovoljstvom svoga oka. Ko god učini svoj namaz, oduševljenjem i zadovoljstvom svoga oka, imat će blizinu svoga Gospodara učinjenu oduševljenjem i zadovoljstvom svoga oka za sva vremena. On će također bit učinjen zadovoljstvom za oko na ovom svijetu, jer ko god učini Allaha zadovoljstvom svoga oka na ovom svijetu, svako drugo oko će bit oduševljeno i zadovoljno sa njim.
Sad razmisli o ovome, koja vrsta ljudi misliš da si ti? Jesi li siguran? Može biti bolje, zar ne? Istinska borba do kraja. O Gospodaru, moji grijesi su veliki, ali mala količina Tvoga oprosta je veća od njih. O Allahu, oprosti veličinu mojih grijeha sa malo Tvoje milosti.


Imam, kojeg je dova siromaha izbacila iz mesdžida
Posebno volim da te slovom vratim u vrijeme imama Ahmed bin Hanbela, r.a. Slovima koje nižem u tespihe riječi, otvoriću ti vrata jednog mesdžida u kom je imam Ahmed planirao da prenoći, jer drugog konaka nije imao
Putovao je, noge ga donijele u grad nepoznat. Tek što je pokušao zaspati, dodje čuvar mesdžida i upozori ga da ne smije spavati tu. Imam mu objasni da drugog konaka nema, ali ga ovaj ne htjede razumjeti, već ga stade vući ka izlazu.
Vani, dok su se prepirali, naiđe jedan čovjek i upita šta se dešava. Imam Ahmed mu objasni, a on ga pozva svojoj kući na konak. Covjek bješe lokalni pekar, pripremao je tijesto za hljeb.
Usput, imam primijeti da čovjek mnogo izgovara tesbih i istigfar. Kad se jutrom probudio, upita ga: “Jesi li vidio kod sebe kakve tragove tesbiha”?
Pekar pognute glave, skromno odgovori: “Sve što zamolim Allaha usliša mi, samo mi je jedna dova do sad ostala neusli šana”. Ahmed upita: “A koja je to dova”? Covjek odgovori: “Da vidim imama Ahmed bin Hanbela”!
Imam na to reče: “Ja sam Ahmed bin Hanbel, i tako mi Allaha, izbačen sam iz džamije da bih tebi bio doveden, i evo svaka tvoja dova je primljena”.


Šta je petkom lijepo raditi?

S obzirom da je petak kod Allaha, dž.š, toliko odlikovan, poželjno je da mu iskažemo dužne pocasti i poštovanje. One se ogledaju, uglavnom, u sljedecem:

1. Okupati se, obuci cistu odjecu i namirisati se. Poslanik, s.a.v.s, je u tom smislu kazao: 'Dužnost je svakog muslimana petkom se okupati, obuci najljepšu odjecu, i ako ima mirisa, namirisati se.'


. Poraniti u džamiju, jer se za rani odlazak u džamiju obecavaju velike nagrade. Resulullah, s.a.v.s, je rekao: 'Ko se u petak okupa, onako kao što se kupa radi džunupluka, a zatim u prvom satu ode u džamiju, imat ce nagradu kao da je u kurban žrtvovao devu, ko ode u drugom satu, imat ce nagradu kao da je u kurban zaklao kravu, ko ode u trecem satu, imat ce nagradu kao da je u kurban zaklao rogatog ovna, ko ode u cetvrtom satu, imat ce nagradu kao da je žrtvovao kokoš, a ko ode u petom satu, imat ce nagradu kao da je žrtvovao jaje. Kada se imam pojavi na mimberu, meleki se okupe da slušaju hutbu


3. Kada se ude u džamiju vrijedno je da covjek klanja dva rekata , (tehijjetul-mesdžid), pa cak i ako bi imam vec bio na mimberu, pošto je Alejhisselam kazao: 'Kada u petak neko od vas ude u džamiju i zatekne imama da drži hutbu, neka klanja dva rekata (tehijjetu-mesdžida) i neka ih što više skrati.'


4. Poželjno je da se raniji dolazak u džamiju iskoristi za klanjanje dobrovoljnog namaza (nafile) i da se strogo vodi racuna o tome da se prisutni u džamiji niti jednim gestom ne uznemiravaju. Vjerovjesnik, s.a.v.s, je rekao: 'Nema tog covjeka koji se u petak okupa i što bolje ocisti, i namiriše se uljanim ili kakvim drugim mirisom koji se zatekne u kuci, te tako, ne razdvajajuci bilo koga, ode u džamiju, klanja ono što mu je propisano i pažljivo sasluša ono što imam govori, a da mu Allah od te do sljedece džume nece oprostiti, ukoliko ne pocini neki od velikih grijeha


5. Uoci petka ili u petak, do pred džuma-namaz, pohvalno je prouciti prvih, odnosno zadnjih deset ajeta sure El-Kehf, jer se po rijecima Poslanika, a.s, na taj nacin mu'min zašticuje od (Mesihid-Dedždžala), a posebno je vrijedno u ovom terminu prouciti cijelu suru El-Kehf. Poslanik, a.s, je rekao: 'Ko u petak prouci suru El-Kehf, od te do sljedece džume ce ga pratitit i obasjavati svjetlo'.


6. Ucenje salavata na Vjerovjesnika, s.a.v.s, trebalo bi biti stalna praksa vjernika, pogotovo u petak ili uoci petka, pošto je on donošenje salavata na njega posebno pohvalio u petak rekavši: 'Petkom i uoci petka što više donosite salavate na mene, jer cu onome ko to bude cinio biti svjedok i zaizimacu se za njega na Sudnjem danu


7. Resulullah, s.a.v.s, je rekao: 'U petak ima jedan cas, u kome, ako ga vjernik potrefi, Allaha nece ni za kakvo dobro zamoliti, a da mu to Alla nece dati i dovu mu uslišati


DZUMA NAMAZ

'O vjernici kada se u petak na namaz pozovete, požurite na spominjanje Allaha, i kupoprodaju ostavite, to vam je bolje, nek znate! A kad se namaz obavi, onda se po zemlji razidite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.


"GOSPODARU NAŠ, AKO SI NAM USKRATIO DA BUDEMO UZ ALLAHOVOG POSLANIKA, S.A.W.S., NA OVOM SVIJETU, MOLIMO TE, NEMOJ NAM USKRATITI NJEGOVO DRUŠTVO NA BUDUĆEM SVIJETU!"


"GOSPODARU NAŠ, AKO SI NAM USKRATIO DA BUDEMO UZ ALLAHOVOG POSLANIKA, S.A.W.S., NA OVOM SVIJETU, MOLIMO TE, NEMOJ NAM USKRATITI NJEGOVO DRUŠTVO NA BUDUĆEM SVIJETU!"


BUDIMO ONI KOJI DELJIMO ,DOBRE I KORISNE STVARI ZA NASE PRIJATELJE----

Interesantno kako se hiljadu sala na Internetu proslijedi brzinom pozara,
a o tekstovima gdje se spominje Allah s.w.t ljudi razmisle dva puta prije nego
ih proslijede i podijele sa drugima


PITAT CE TE
U ime Allaha Milostivog, Samilosnog   1- Nece te pitati koje auto vozis Pitat ce te koliko si puta stao/la onome koji stopira i nema mogucnost prevoza. 2- Nece te pitati za obim tvoje kuce. Pitat ce te koliko si gostiju i kako ugostio/la. 3- Nece te pitati za garderobu u ormaru. Pitat ce te koliko si osoba obukao/la. 4- Nece te pitati kolika ti je bila plata. Pitat ce te gdje i kako si je potrosio/la. 5- Nece te pitati na kojem radnom mjestu si radio/la. Pitat ce te kako si odradio/la svoj posao. 6- Nece te pitati koliko si prijatelja imao/la. Pitat ce te koliko je onih kojima si bio/la iskren prijatelj/ica. 7- Nece te pitati u kojoj cetvrti si zivio/la. Pitat ce te kakav komsija si bio/la. 8- Nece te pitati za boju koze? Pitat ce te kako si imao/la misljenje o drugima. 9- Nece te pitati koliko ti je trebalo dok nadjes svoj mir i upoznas Gospodara. Odvest ce te do dvorca u dzennetu, a ne vatre dzehennemske, insallah. 10- Nece te pitati koliko je onih kojima si poslao/la ove rijeci. Pitat ce te zasto ih nisi poslao/la onima kojima zelis dobro.


Da li želiš da te Allah dželle še'nuhu, uzdigne?
Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Nema osobe, koja se ponizila pred Allahom dž.š., a da je Allah dželle še'nuhu, nije uzdigao.'' (Muslim)


Da li želiš to da Allah dželle še'nuhu, donese salevat (blagoslov), na tebe?
Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko donese na mene salevat, Allah će mu, zbog toga, deset puta donijeti salevat na njega.'' (Muslim)


Da li želiš to da budeš udaljen od vatre sedamdeset jeseni?
Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude postio jedan dan na Allahovome putu, Allah će udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset jeseni.'' (Buhari)


Da li želiš da ti se oproste (mali) grijesi, pa i ako ih bude bilo mnogo?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude izgovorio - SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI – stotinu puta u jednome danu, biće mu izbrisani (mali), grijesi, makar ih bilo poput morske pjene.''


Da li želiš to da je Allahu dželle še'nuhu, drag susret s tobom?
Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko želi susresti se sa Allahom dželle še'nuhu, Allah dželle še'nuhu, se želi susresti s njime.'' (Buhari)Da li želiš berićet u opskrbi, i duži život?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko želi da mu opskrba bude berićetna, te da mu se produži život, neka spaja rodbinske veze.'' (Buhari)Da li želiš da ti oteža tas, na vagi dobrih dijela na Sudnjemu danu?
Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Dvije riječi, su drage Milostivom, lahke na jeziku, a teške na vagi: SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-'AZIM.'' (Buhari)
• Da li želiš berićet u opskrbi, i duži život?


Da li želiš nagradu kao da si klanjao cijelu noć?
Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude klanjao jaciju - namaz, u džema'atu, kao da je klanjao pola noći, a ko bude klanjao sabah – namaz, u džema'atu, kao da je cijelu noć klanjao.'' (Muslim)Da li želiš jednu od riznica Dženneta?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''LA HAWLE WE LA KUWETE ILLA BILLAH – NEMA SNAGE NITI MOĆI, OSIM U ALLAHA - je jedna od džennetskih riznica.'' (Buhari, Muslim


Da li želiš da ti se ne prekida nagrada za tvoja dijela, i nakon tvoje smrti?
Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Čovjeku, kada umre, prestaju teći sevapi za njegova dijela, osim u tri slučaja: trajne sadake (vakuf, česma, džamija ...), korisna znanja ili dobro odgojena dijeteta, koje će se moliti za njega.'' (Muslim)Da li želiš da ti Poslanik lično garantuje Džennet?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko mi bude garantovao za ono što mu je između vilica, i za ono što mu je među nogama, ja mu garantujem Džennet.'' (Buhari, Muslim)


Da li želiš biti u društvu Poslanika, u Džennetu?
Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ja, i skrbnik siročeta, ćemo biti u Džennetu ovako blizu – pa pokaza svojim srednjim prstom i kažiprstom.'' (Buhari)


Da li želiš steći nagradu kao da si čitav život postio?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Post tri dana svakog mjeseca, je poput posta cijeloga života.'' (Buhari, Muslim)Da li želiš da ti se ukabuli tj. primi, dova?
Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Dova između ezana i ikameta se ne odbija.'' (Ebu Davud)Da li želiš steći Allahovu naklonost i zadovoljstvo?
Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Allah dželle še'nuhu, je zadovoljan Svojim robom onda kada on završi sa jelom pa potom Mu zahvali zbog tog n'imeta, ili kad popije nešto, i zahvali se na tome.'' (Muslim


Da li želiš imati kuću u Džennetu?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko napravi mesdžid (džamiju), u ime Allaha dželle še'nuhu, Allah će mu sagraditi sličnu u džennetu.'' (Muslim


Da li želiš steći nagradu Hadždža?
Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: '' 'Umrah u toku Ramazana, ima nagradu Hadždža, ili Hadždža sa mnom.'' (Buhari, MuslimDa li želiš biti u Allahovoj dželle še'nuhu, blizini?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, s toga uvećajte svoje dove.'' (Muslim)


Da li želiš to da te Allah dželle še'nuhu, sačuva?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude klanjao sabah – namaz, taj je pod zaštitom Allaha dželle še'nuhu.'' (Muslim)


Da li zelis•
Da li želiš proučiti trećinu Kur'ana za pola minute?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''KUL HUWALLAHU EHAD – ima vrijednost trećine Kur'ana.'' (Muslim)


Dova između ezana i ikameta se ne odbija

Jedina stvar za kojom ce dzenetlije zaliti je provedeno vrijeme na dunjaluku u kojem nisu velicali Allaha


Pokudjeno je muslimanu-muskarcu da obavlja malu nuzdu stojeci


Meleki svakodnevno čine dovu za davaoca sadake


Ucenje sure "Ja´sin" mrtvima za pare nema nikakvog osnova u serijatu

Muslimanima je pokudjeno da spavaju na stomaku
Ko bude klanjao sabah – namaz, taj je pod zaštitom Allaha dželle še'nuhu

Allah je milostiviji svojim robovima vise nego sto je majka milostiva prema svome djetetu


Prvo za sto ce covjek biti pitan na Sudnjem danu je namaz, pa ako mu namaz bude valjan bice mu dobra i druga djelaAllah, svt, je preci da se od Njega insan vise stidi nego od ljudi
* Najbolji ljudi su oni koji dugo zive i uz to dobra djela cine
* Covjeku koji oprasta, Allah jos vise povecava ugled
* Kome Allah hoce dobro, stavi ga na iskusenjeKo muslimanu odbrani cast, njemu ce Allah, na Sudnjem danu, odbraniti lice od vatre
* Kur'an treba uciti uljepsanim glasom, biti pod abdestom i okrenut prema kibli* Muslimanu nije dozvoljeno izbjegavati svoga brata vise od tri dana kada se posvadjajuMeleki se cude muslimanu koji prodje pored muslimana a da ga ne poselami
* Ko tri puta zamoli spas od Dzehennema, Dzehennem ce za njega zamoliti:
"Boze, spasi ga od Dzehennema!"

Najbolji namaz, poslije farzova, je nocni namaz (pogotovo u zadnjoj trecini noci

Ko tri puta zamoli za Dzennet, Dzennet ce za njega zamoliti: "Boze, uvedi ga u Dzennet!"


Interesantno kako se hiljadu sala na Internetu proslijedi brzinom pozara,
a o tekstovima gdje se spominje Allah s.w.t ljudi razmisle dva puta prije nego
ih proslijede i podijele sa drugima


Interesantno kako svako zeli da bude u dzennetu,
a u isto vrijeme ne vjeruje, ne razmislja,
ne govori ili ne radi nista da bi mu se priblizio


Interesantno koliko dugo i uz kakve poteskoce ucimo napamet jedan ili dva ajeta iz Kur'ana,
a za tren oka naucimo neku pjesmu


Interesantno kako se brzo prilagodjavamo i prihvatamo zapadni nacin zivota,
a kako okrecemo ledja sunnetu naseg Poslanika s.a.v.s.


Interesantno kako se radujemo produzecima fudbalske utakmice,
a kako se zalimo na produzenu hutbu


Interesantno kako nam se oduzi jedan sat proveden u ibadetu,
a kako nam brzo prodje fudbalska utakmica od 90 min.


Interesantno kako nam 10KM izgleda mnogo kad ih dajemo za dzamiju,
a kako malo kad ih potrosimo na pijaci.Gospodaru moj,
Ne dopusti da me zavara uspjeh,
Niti poraz baci u očaj.
Podsjećaj me stalno,
Da je neuspjeh iskušenje,

AMINRekao je Hasan el-Basri, r.h.: "Ljudi kvare svoja srca sa šest stvari: ustrajavaju u griješenju nadajući se da ima vremena za pokajanje, svakodnevno ukopovaju mrtve, a pouku ne uzimaju, jedu opskrbu koju im Allah dž.š. daje, a ne zahvaljuju Njemu, nezadovoljni su sa onim što im Allah dž.š. da od nafake, uče islamsko znanje a ne rade po njemu i kad rade po onome što znaju, onda im fali iskrenosti u djelima"


MUDROST:Upitao je Musa a.s. Uzvišenog Allaha o Njegovom svojstvu da Ga ne uzima ni drijem ni san, pa je Allah s.w.t, objavio Musau, a.s.: "O Musa uzmi dvije čaše i napuni ih vodom, te ih drži u svojim rukama i tako sa njima obavljaj namaz cijelu noć." Musa a.s. je tako klanjao, pa kad bi pola noci, Musa a.s. kleknu od umora i čaše mu skoro ispadoše, međutim ne prosu vodu. Kad bi pred sabah, Musa a.s. ne mogavši više izdržati od umora zaspa pa mu čaše ispadoš i prosu vodu. Allah s.w.t, se obrati Musau, a.s.: "O Musa, ti nisi mogao sacuvati dvije čaše vode i to samo jednu noć, a šta bi bilo sa ovim svijetom, kojeg Ja održavam, da samo na trenutak zaspem.!?"


1. Izabrao/la sam dobrog supružnika

Postoji veliki broj hadisa koji isticu važnost izabira pravednog i pobožnog supružnika. Mudrost koja se krije u tome je ocigledna, pobožna osoba ima velike mogucnosti da donese srecu i zadovoljstvo svom sudrugu, te ce takav par zajedno uspjeti izgraditi zdravu porodicu i porodicni život. To je temelj uspjeha svake porodice.


2. Pomažem svog supruga/suprugu

Ovaj stepen pocinje osjecajem svakog od supružnika za izvršavanjem obaveza i dužnosti uz osjecaj medusobne ljubavi i poštovanja. Takoder, to ukljucuje potpomaganje u vjerskim stvarima, kao što je težnja za ucvršcenjem svoga imana, povecanje pobožnosti kroz ucenje Kur'ana, obavljanjem nocnih namaza, davanjem sadake, citanjem islamskih knjiga. Iman se povecava i smanjuje, stoga je neophodno usredsrediti se na povecanje sopstvenog imana, a zatim i imana svog sudruga.


3. Naša kuca je mjesto stalnog spominjanja Allaha, s.v.t.

Spominjanje Allaha, s.v.t., može biti srcem, jezikom, kroz namaz, kroz ucenje Kur'ana, ucenjem jutarnjeg i vecernjeg zikra, razgovorom o islamskim temama ili kroz citanje islamske literature. Sve ovo pretstavlja jedinstvenu predpostavku prema kojoj bi meleki bili prisutni u našoj kuci i tako donijeli Allahov blagoslov i milost. Poslanik, ssallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Primjer kuce u kojoj se spominje Allah i kuce u kojoj se ne spominje Allah, jeste kao primjer živog i mrtvog." (Muslim)4. Naša kuca je mjesto pobožnosti i ibadeta

To znaci da se unutar kuce cuva i obavlja namaz i da njeni clanovi, kada ih je dovoljno, klanjaju u džematu. U kuci takoder može postojati prostor namijenjen iskljucivo za obavljanje namaza. Poznato je da je za ženu bolje da klanja u kuci, dok je za muškarca preporuceno da dobrovoljne namaze klanja u kuci, a obavezne u džamiji. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Dobrovoljni namaz obavljen u kuci bolji je od dobrovoljnog namaza obavljenog u džamiji, kao što je farz - namaz obavljen u džem'atu bolji nego farz - namaz obavljen kod kuce." (Sahihul-džamij)


5. U kuci redovno ucimo suru Bekare i Ajetul-kursijj

Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Ucite suru El-Bekare u vašim kucama, jer šejtan ne ulazi u kuce u kojima se uci sura El-Bekare." (Sahihul-džami')

Takoder je rekao: "Kada krenete u postelju, proucite Ajetel-kursijj, tada cete imati zaštitu od Allaha i šejtan vam nece moci prici sve do jutra." (Buhari)6. Ucenje i poducavanje su stalne aktivnosti u našoj kuci

Ovo je primarna odgovornost i obaveza glave kuce, koji mora osigurati vodenje svoje porodice u ispravnom smjeru, naredujuci im dobro, a zabranjujuci im zlo. Sticanje znanja obaveza je svakog clana porodice, a ujedno i osnova za povecanje imana. Podrucje sticanja znanja u porodici treba da obuhvata razlicita podrucja Islama od cega ce na kraju svi clanovi imati koristi. U tom pogledu posebno treba podsticati i bodriti djecu, kako bi taj isti put slijedili u sopstvenom životu.7. U kuci imamo islamsku biblioteku

Ona ukljucuje knjige, audio i videokasete i CD-ove. Veoma je važno izabrati pouzdan i poucan materijal u cilju ostvarivanja koristi za cijelu porodicu. Potrebno je da biblioteka obiluje razlicitim sadržajima pogodnim za razlicite uzraste, kao što treba da postoji literatura na stranim jezicima, naravno za one clanove porodice koji se njome mogu koristiti. Knjige razlicitih tema treba pažljivo klasificirati kako bi se olakšalo njihovo korištenje. Audio kasete i CD-ovi mogu sadržati ucenje Kur'ana, hutbe, price za djecu islamskog karaktera i ilahije. Clanovi porodice medusobno se trebaju pomagati i podsticati na korištenje ovih materijala, te razmjenjivati ga sa porodicama koje su u potrebi za istim.8. Trudimo se da sljedimo moral i ponašanje Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Kada Allah želi dobro jednoj porodici, On spusti ljubaznost medu njih." (Ahmed)

Takoder je rekao: "Allah voli dobrotu i ljubaznost, i za nju nagraduje onako kako ne nagraduje za grubost ili nešto drugo." (Muslim)

Mnogo je primjera Poslanikove dobrote i lijepih postupaka prema svojoj porodici koje trebamo sljediti. Bio je nježan i srdacan prema svojim ženama, pomagao im je u kucnim poslovima i na taj nacin olakšavao breme njihovih obaveza. Slijedeci njegov primjer osigurat cemo mir u kuci i doista je uciniti mjestom odmora.


9. Pridržavamo se islamskih propisa vezanih za kucu
Kao što je cuvanje kucne tajne, traženje dozvole za ulazak u kucu, negledanje u kuce drugih ljudi, zabrana ulaska u sobu roditelja u odredena doba dana. Niko od ukucana ne nociva sam u kuci, što je veoma interesantno za muževe ciji posao ukljucuje cesta putovanja. Ibn Omer, r.a., prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da covjek ne treba ostajati sam niti putovati sam nocu. (Ahmed)


I ne samo da on ne putuje sam, nego da ženu i djecu ne ostavlja same u kuci bez zaštite i odgovarajuceg društva


10. Pozivamo dobre i ucene ljude u posjetu

"Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u moj dom ude, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povecaj." (Prijevod znacenja - Nuh, 28.)
Dobri ljudi tokom boravka u vašoj kuci kroz druženje i razgovor donijece vam mnoge koristi. Sa njima je moguce razgovarati o korisnim temama i, takvi ljudi mogu biti izvrsni izvori informacija i znanja. Trebamo uvijek upucivati dovu Allahu, s.v.t., da nas pocasti dobrim prijateljima koji ce imati pozitivan uticaj na nas. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Družite se samo sa vjernicima, i jedite samo sa dobrima." (Ebu Davud, Tirmizi)


11. Klonimo se zabranjenih i pokudenih stvari

Našoj kuci su strani televizijski programi koji nude razvrat i kršenje Allahovih, s.v.t., propisa, kao i muzika sa istim predznakom. Unutrašnjost nije ukrašena slikama živih bica niti statuama, a zabranjeno je pušenje i držanje psa u kuci. Kada organizujemo posjete, muškarci i žene sjede odvojeno. Uticaj svih ovih, danas ne rijetko prisutnih, zala na pobožnost u kuci je ocigledan, a kao primjer može poslužiti izreka Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Meleki ne ulaze u kucu u kojoj je pas ili slika." (Buhari)


"Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!" (Alu-Imran, 103)


"Savjetujem da ne budeš od onih koji proklinju!"


"Tražite od Allaha da vas sačuva siromaštva i bijede, kao i od toga da činite nasilje ili da se nad vama nasilje čini."


"Onaj ko za učinjeno dobro zahvali dobročinitelju riječima: "Džezakellahu hajren!" (Allah te dobrim nagradio; Allah ti dao svako dobro), iskazao je time najvišu zahvalnost.


"Kada se blagost nađe u nekoj stvari (nečemu), ukrasi je, kada se ukloni iz neke stvari, unakazi je."Budi skroman (ponizan), bit ćeš najpobožniji čovjek; budi zadovoljan sa onim što imaš, bit ćeš najzahvalniji čovjek; želi ljudima ono što želiš samome sebi, bit ćeš vjernik; lijepo se ponašaj prema svome susjedu, bit ćeš musliman; i nemoj se puno smijati, jer pretjeran smijeh umrtvrljuje srce."


Obilazi (od rodbine) onoga koji tebe ne obilazi (tj. održavaj rodbinske veze i s onime koji ih prekida), čini dobro prema onome ko je tebi loše učinio i reci istinu, pa makar ona bila i protiv tebe."


"Stid i iman idu jedno uz drugo (povezani su i spojeni), pa kada jedno od njih dvoje nestane , nestane i drugo."


Zagarantujte mi da ćete ostati dosljedni u vršenju šest obaveza, ja ću vam garantovati Džennet:
-da ćete, kada god govorite, govoriti istinu,
-da ćete, kada obećate, to obećanje ispuniti,
-da ćete, kada vam se nešto povjeri, taj emanet čuvati,
-da ćete čuvati svoja stidna mjesta,
-da ćete obarati svoje poglede (i nećete gledati u ono što vam je zabranjeno),
-da ćete se suzdržavati od uzemiravanja drugih


Kome će se musliman požaliti ako ne bratu muslimanu?! Jer, koga boli ono što njega boli ako ne boli njegova brata u vjeri?! Musliman je ogledalo muslimanu: preko njega on sagledava svoje mahane i uočava greške. Prije vas bi musliman znao sresti svoga brata pa mu reći: "Brate moj, ja ne mogu sve svoje grijehe ni znati ni vidjeti. Zato, ako u nečemu vidiš dobro, naredi mi da ga činim, a spriječi me u zluTražite znanje - da biste razumjeli vjeru. Bavite se medicinom - da biste upoznali tijelo.Upoznajte gramatičke znanosti - da bi vaš govor bio pravilan


Razumijevanje je kao posuda u kojoj se čuva znanje. Znanje vodi ka djelu, a djelo vodi u dobro. Strast vodi u grijeh. Imetak je bolest oholih. Ovaj svijet je pijaca na kojoj se kupuje onaj svijet
Ko okrivi svoga brata zbog grijeha za koji se on pokajao Allahu, džellešanuhu, neće umrijeti sve dok tim istim grijehom ne bude bio stavljen na kušnju


Čovjek će biti pitan za sve sto potroši i za izdatke na svoje roditelje. Jedino neće biti pitan za ono što je potrošio na brata u vjeri i u druge pokornosti Allahu, džellešanuhu, jer se On stidi pitati ga za ono što je u tu svrhu potrošioUpamtio sam vrijeme kada se čovjek brinuo oko porodice svog brata, kada umre i četrdeset godina. Upamtio sam vrijeme kada su ljudi naređivali svojima da ne odbiju nijednog potrebnog (pomoći) i ne ostave ga razočaranim


Plemenit čovjek žuri učiniti dobro što prije, a pokvarenjak odugovlači s činjenjem dobra i od njega bježi16 nacina za nosenje sa stresom i napetoscu-----1. Molite Ga. On slusa: dova

Svaku napetost, svaki strah koji osjecate I svaku brigu koju nosite preobratite u dovu-molitvu(ponizno molite). Gledajte na to kao na jos jedan razlog potcinjavanja Bogu I cinite sedzdu, tokom koje ste najblizi Allahu. Bog slusa I vec zna ono sto je u vasem srcu, ali On zeli da ga molite za ono sto zelite. Poslanik Muhammed s.a.w.s., rekao je: ”Allah se srdi na one koji od Njega nista ne traze (ne mole).” (Tirmizi)

Allah zeli da budemo precizni. Poslanik s.a.w.s. je savjetovao da molimo Allaha tacno za ono sto zelimo umjesto da upucujemo neodredjene dove. Dova je sustina obozavanja.

“Molite se ponizno I u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previse glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji, kada je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom I nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela cine.”

(Kur’an, sura Al/A’raf, 55-56)2. Svezi devu: Ucini svoj dio

Jednog dana poslanik Muhammed, s.a.w.s., sreo je beduina koji je ostavio devu a da je nije svezao. Pitao ga je: “Zasto nisi svezao devu?” Beduin je odgovorio: ”Uzdam se u Allaha.” Na to mu je Poslanik rekao: “Prvo svezi devu, pa se onda uzdaj u Allaha.” (Tirmizi)

Muslimani ne smiju biti fatalisti. Iako znamo da Allah upravlja svim sto je na Zemlji I da On odlucuje o svim stvarima, svako od nas ponaosob odgovoran je za ispravan izbor I ispravno postupanje u svim zivotnim situacijama. Mi moramo nesto uraditi da bismo olaksali svoje tegobe, teskoce svoje porodice I zajednice.


3. Zapamti da je covjekova odgovornost ogranicena

Iako je potrebno da svoje duznosti izvrsavamo najbolje sto mozemo, nikada ne zaboravite da vi ne kontrolirate ishod nekog desavanja. Cak ni Poslanik, s.a.w.s., nije mogao utjecati na rezultate svojih napora.

Nakon sto obavite svoju duznost, svoj zadatak, rezultate toga prepustite Allahu.

Pokusajte razumjeti koncept bereketa (Allahove blagodati) I zapamtite da Allah moze I, insallah, povecat ce bereket ako svoju snagu trosite na pravom putu.
4. Ostavite ovaj svijet iza sebe 5 puta dnevno

Neka vam 5 dnevnih namaza bude sredstvo kojim postajete vise usmjereni na Ahiret, a manje vezani za ovaj prolazni svijet. Pocnite se distancirati odmah nakon sto cujete ezan. Kada uzimate abdest ponavljajte sehadet, deklarirajuci svoju pripadnost vjeri, dok voda klizi niz vase lice, ruke I kosu. Kada ste spremni za molitvu, psihicki se pripremite za “ostavljanje” ovog svijeta I svih vasih briga iza sebe.

Ucinite sve da dok ste na sedzdi sto vise molite, da to bude sedzda na kojoj se, zaista, povezujete sa Bogom I trazite Njegovu milost, zahvaljujuci Mu I moleci Ga za oprost.5. Trazite pomoc u saburu

“Pomozite sebi strpljenjem I molitvom.” (Kur’an, Al-Baqara, 45)

Strpljenje I moliva su dva cesto zanemarena nacina za otklanjanje stresa. Sama rijec sabur se cesto prevodi kao strpljenje, ali sabur nije samo to. Sabur ukljucuje samokontrolu, istrajnost, podnosenje I bitku usredsredjenu na postizanje cilja. Nasuprot strpljenju koje implicira rezignaciju (pomirenje), koncept sabura ukljucuje duznost da se ostane postojan I cvrst, kako bi se dostigli ciljevi uprkos svim nedacama.

Mi ne mozemo kontrolirati ono sto nam se desava ali mozemo kontrolirati nase reakcije u datim okolnostima.


6. Oprostite! Ali, ne upravljate svijetom vi nego On

Ponekad, zbog ogranicenja svojih sposobnosti, ljudi nisu u stanju shvatiti Allahovu mudrost iza onoga sto se desava nama/drugima, ali saznanje da je On Upravljac svega I da smo potcinjeni Njegovoj volji obogacuje nas I povecava nasu pokornost Njemu.

“Allah je- nema Boga osim Njega- Zivi I Vjecni! Ne obuzima Ga ni drijemez ni san! Njegovo je ono sto je na nebesima I ono sto je na Zemlji! Ko se moze pred Njim zauzimati za nekog bez dopustenja Njegova?! On zna sta je bilo prije njih I sta ce biti poslije njih, a od onoga sto On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On zeli. Moc Njegova obuhvata I nebesa I Zemlju I Njemu ne dojadi odrzavanje njihovo;On je Svevisnji, Velicanstveni!”

(Al-Baqara, 255)


7. Ptice ne sakupljaju svoju hranu

Allah je taj koji opskrbljuje.

“A koliko ima zivotinja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, a I vas! On sve cuje I sve zna.” (Al-Ankabut, 60)

“…I opskrbit ce ga odakle se I ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah ce, zaista, ispuniti ono sto je odlucio; Allah je vec svemu rok odredio.” (An-Nisa, 78)


8. Bog upravlja I zivotom I smrcu

Ako se plasite za svoju fizicku sigurnost I bezbjednost, sjetite se da samo Allah daje zivot, da ga samo On uzima natrag I da je On za to odredio vrijeme. Niko vas ne moze povrijediti, osim ako Allah to zeli


9. Zapamtite da je zivot kratak

Vrlo je lahko zapasti u mrezu vlastitog stresa, napetosti I straha. Medjutim, ako se prisjetimo da je zivot kratak I prolazan, a da je vjecni zivot na Ahiretu, to ce uciniti da pocnemo drugacije gledati na brige koje nas muce.

Vjerovanje u prolaznu prirodu zivota na ovom svijetu podsjeca nas da kakve god teskoce, iskusenja, strahove I patnje imali na ovom svijetu, one su nesto sto cemo, insallah, iskusiti samo za krace vrijeme. I sto je najvaznije, ako ova iskusenja strpljivo podnosimo, Allah ce nas za to nagraditi.


10. Ucite zikr, Allah, Allah!

“…one koji vjeruju I cija se srca kada se Allah pomene smiruju – a srca se doista kada se Allah pomene smiruju!” (Ar-Rad, 28)

Ako svakodnevno putujete do fakulteta iskoristite to vrijeme za zikr.Kada u srcu osjecate napetost ili tugu, sjetite se Allaha I okupirajte se spominjanjem Njega.

“Gospodar vas je rekao: Pozovite Me I zamolite, Ja cu se odazvati!…” (Al-Mu’min,60)

“Sjecajte se vi Mene, I Ja cu se vas sjetiti, I zahvaljujte mi, I na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti!” (Al-Baqara, 152)


11. Oslonite se na Allaha: Tavvakul

Nakon sto ste napravili plan koji namjeravate da slijedite da biste se mogli nositi sa odredjenim problemom u svom zivotu, oslonite se na Sveznajuceg:

“…A kada se odlucis, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.” (Ali Imran, 159)

Oslonite se na Allaha Njegovim stalnim spominjanjem tokom dana. Kada krenete na pocinak, prisjetite se da je spavanje smrt. Zbog toga je jedna od preporucenih molitvi prije odlaska na spavanje: “Sa Allahovim imenom umirem I ozivljujem.”12. Uporedite svoju sofru sa sofrom onih koji nemaju tako mnogo kao vi

Poslanik, s.a.w.s., je kazao: “Kad god vidis da neko od tebe ima neceg vise (u blagostanju, licu ili izgledu), treba da pogledas onoga koji je u tom pogledu inferiorniji od tebe (kao bi mogao zahvaljivati Allahu za Njegove blagodati).” (Buhari, Muslim)

Slijedeci put kad sjednete da jedete, pazljivo razgledajte svoju sofru. Pogledajte izbor hrane, njen kvalitet, ukus I kolicinu a zatim pomislite na milione ljudi koji nemaju ni pola toga. Poslanikove rijeci nas podsticu da znamo cijeniti I da zahvaljujemo Bogu na onom sto imamo.

Takodjer, zapamtite da nas je Poslanik podsticao da sebe poredimo sa drugima samo u dva pogleda: u islamskom znanju I stupnju vjerovanja u Boga (dina).


13. Zapocnite dan pozitivnim mislima

Ustanite rano. Ustanite sa zahvalom Bogu sto vam je dao jos jedan dan: “Hvala Allahu koji nam je dao zivot poslije smrti. Njemu cemo se svi vratiti.”

Napravite spisak stvari koje treba tog dana uraditi, ukoliko to niste ucinili prethodne veceri. Pocnite sa imenom Allaha, s cijim imenom vas nista na nebesima I na Zemlji ne moze povrijediti.14. Ucinite Kur’an svojim partnerom

Citanje I slusanje Kur’ana pomoci ce da osvjezimo nasa srca I nase misli. Povezivanje sa Kur’anom znaci povezivanje sa Bogom. Neka to bude vase sredstvo za lijecenje vaseg srca od stresa I briga.

“O ljudi, vec vam je stigla poruka od Gospodara vaseg I lijek za vasa srca I uputstvo I milost vjernicima.” (Yunus, 57)


15. Budite zahvalni Allahu

“…I kad je Gospodar vasobjavio:’Ako budete zahvalni, Ja cu vam, zacijelo, jos vise dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista ce biti stroga.’ “ (Ibrahim, 7)

Stalno prisjecanje na blagodati koje nam je Allah dao pomaze nam da budemo zahvalni I podsjeca nas da smo u odnosu na milione ljudi u boljoj poziciji po pitanju zdravlja, porodice, finansija I drugih aspekata u zivotu.16. Nijjet (namjera), a ne rezultat, vazan je kod Allaha

Nas uspjeh ovisi od nasih iskrenih namjera da cinimo najbolje sto mozemo. To sto Allah od nas ne trazi rezultate velika je Njegova Milost, hvala Allahu!

On je zadovoljan nama kada vidi nase najiskrenije namjere!Ptice ne sakupljaju svoju hranu

Allah je taj koji opskrbljuje.

“A koliko ima zivotinja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, a I vas! On sve cuje I sve zna.” (Al-Ankabut, 60)

“…I opskrbit ce ga odakle se I ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah ce, zaista, ispuniti ono sto je odlucio; Allah je vec svemu rok odredio.” (An-Nisa, 78)


Svezi devu: Ucini svoj dio

Jednog dana poslanik Muhammed, s.a.w.s., sreo je beduina koji je ostavio devu a da je nije svezao. Pitao ga je: “Zasto nisi svezao devu?” Beduin je odgovorio: ”Uzdam se u Allaha.” Na to mu je Poslanik rekao: “Prvo svezi devu, pa se onda uzdaj u Allaha.” (Tirmizi


"Neka vjernik ne mrzi vjernicu, jer ako nije zadovoljan sa nekim njezinim svojstvom, zadovoljan je sa nekim drugim."
(Muslim)


Poslije poboznosti i bogobojaznosti muslimanu nije nista korisnije dato kao dobra zena: kada joj muz nesto naredi, ona to izvrsi: kada je pogleda, ona ga svojim pogledom razveseli i raspolozi; ako je za neku stvar zakune, ona to izvrsi; ako cuva svoje postenje i muzevu imovinu kada je on odsutan."
(Ibn Madze)


Hazreti Aisa prica: "Pitala sam Allahova Poslanika kome zena najvise duguje svoju poslusnost, a on mi rece: Muzu. A kome covjek najvise duguje? Majci – odgovori mi Allahov Poslanik."
(Ahmed, Nesai)


"Zena koja umre, a njezin muz bude zadovoljan s njom, uci ce u Dzennet."


"Ako vam dodje onaj ko vam odgovara po izgledu i vladanju, sa zeljom da se ozeni od vas, ozenite ga. Ako to ne budete cinili, dolazice do smutnje na Zemlji i poroka sirokih razmjera."
(Ibn Kutejbe, Tirmizi


Najblagosloveniji je onaj brak koji je najlaksi opremom."
(Ibn Kutejbe)


"Prema zenama su velikodusni i pazljivi samo plemeniti ljudi, a zene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su losi i niske naravi."DEDINE PRICE ----Pravo govori -----Jednog dana spremi mati Abdu-l-Kadira Gejlanija u Bagdad u posjetu bagdadskom šejhu sa nekim ljudima koji su, takođe, išli u Bagdad. Kad joj sin bi na polasku, izvadi mu mati putni trošak, a osim putnog troška zašije mu u jedan kraj njegova odijela 25 dukata u zlatu, te na polasku reče svom sinu: „Hajde sine, sretno ti bilo! Ove dukate što sam ti zašila dadni kao poklon šejhu."
Jednog dana, dok su prolazili kroz šumu, presretoše ih drumski razbojnici i opljačkaše. Kada je došao red na Abdu-l-Kadira, oduzeše i njemu sav novac koji je imao za tošak, osim onog novca što mu je majka zašila u odijelo. Jedan od razbojnika upita ga ima li još novca. Njemu pade na um kako ga mati savjetuje da uvijek govori istinu i ovo bi bio prvi put da zataji istinu. Abdu-l-Kadir odgovori da ima još novca, ali da nije njegov, nego ih je majka poslala kao hediju šejhu. Razbojnik ga upita:
- Zašto mi kazuješ za taj novac?
- Ja ne mogu drugačije kada me je mati naučila da pravo govorim! - odgovori dječak.
Odgovor je ponukao ove drumske razbojnike da se pokaju, vrate novac putnicima i prestanu sa prepadima i krađama.D E D I N E P R I C E----Jednom su dva prijatelja hodala pustinjom. Tokom putovanja nešto se posvađaše te jedan prijatelj i ošamari drugoga. Ovoga to zabolje, no, ne reče ništa, uze štap i napisa u pijesku:
“Danas me je moj prijatelj udario!”

Nastaviše kretati se te dospješe do neke oaze u kojoj se odlučiše okupati. Onaj prijatelj koji dobi šamar, zape u blatu i poče polahko tonuti u vodu i gušiti se. Ali, spasi ga njegov prijatelj. Nakon što dođe sebi, zapisa na kamen:
“Danas me je moj prijatelj spasio!”

Ovaj drugi, koji ga prethodno udari a sada spasi, iznenađeno upita:
“Nakon što te udarih, pisao si po pjesku, a sada, nakon što te spasih, pišeš po kamenu – šta to znači?”

Prijatelj mu odgovori:
“Kada nas neko povrijedi, sjećanje na to trebamo zapisati na pijesku da bi vjetar oprosta mogao taj tren izbrisati. Međutim, kada nam neko učini kakvo dobro, sjećanje na to moramo ugravirati u kamen, stijenu, kako taj događaj nikada ne bi bio zaboravljen.”DEDINE PRICE ----- Ezan i namaz -----------Upitao je unuk svoga dedu: Dedo, reci mi sta je zivot?
Zivot je vrijeme izmedju ezana i namaza. odgovorio je dedo unuku.
Medjutim, djecaka odgovor nije zadovoljio pa je dalje pitao:
Kako to? Pa zivot nije tako kratak?!
Dedo mu je na to rekao: Da, da, moje dijete, zivot je zaista tako
kratak… te je nastavio govoriti: Postoji ezan bez namaza, a isto
tako postoji namaz bez ezana, a zivot se odvija upravo izmedju toga
dvoga.
Ne razumijem... Reci mi dedo sta pod tim podrazumijevas?
Sjecas li se kada smo prosle sedmice tvome novorodjenom rodjaku
Aliju proucili ezan na uho? E to ti je ezan bez namaza.
Ma to znam, uzbudjeno je rekao unuk dedi. Ali, reci mi sta je
namaz bez ezana?
E to ces saznati kada ti dedo umre.


625. Poraz muslimana kod Uhuda.

5. 627. Bitka na Hendeku ili Opkopu oko Medine – posljednji mekanski pohod protiv Medine.

6. 628. Sporazum na Hudejbiji. Intenzivna diplomatska aktivnost Poslanika, a.s.

7. 629. Zauzimanje Hajbera. Povratak iseljenika iz Abesinije.

8. 630. Oslobođenje Mekke. Pobjeda na Hunejnu. ‘Godina delegacija’.


620.-622. Isra i mi‘radž.Tri susreta na Akabi između Poslanika i Medinjana pripremaju prelazak muslimana u Medinu.

1. 20.9.622. Poslanik preselio u Medinu. Na putu gradi prvu džamiju u mjestu Kuba. Halifa Omer ovu godinu 637. g. uzima za početak islamske ere.

2. 624. Propisan ezan, naređeno okretanje prema Mekki u namazu i post ramazana. Važna pobjeda za muslimane na Bedru.619. Umrli Hatidža i Ebu Talib. Poslanikova neuspjela misija u Taifu.
613. Poslanik počeo javno pozivati u islam
610. Poslanik Muhammed, a.s., primio prvu objavu u ramazanu
570. Rođen Muhammed a.s.


"Zaista se djela dijele prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio svojim djelom, pa ko bude hidžru učinio u ime Allaha i Njegova Poslanika njegova hidžra je hidžra Allahu i Poslaniku, a ko bude hidžru učinio zbog materijalne dobiti, ili zbog žene da bi je oženio, njegova hidžra je za ono što je naumio".


"Do Allaha neće stići njihovo meso ni njihova krv, nego će do Njega stići vaša bogobojaznost". (El-Hadž, 37)
"reci: Ako vi skrivate ono što je u vašim prsima (u vama) ili pokazujete javno, Allah će to doznati". (Al 'imran, 29)


Allah dž. š. kaže:
"Naređeno im je samo to, da obožavaju Allaha iskreno ispovijedajući čistu vjeru kao pravi vjernici, i da klanjaju namaz i dijele zekat, a to je istinska i prava vjera." (El - Bejjine, 5)


3. Ebu Sabit, ili Ebu Seid, ili Ebu el - Velid (razilaze se u njegovom nadimku) Shl ibni Hunejf koji bijaše učesnik bitke na Bedru, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme rekao: "Ko iskreno od Allaha traži šehadet (da pogine kao šehid), Allah će mu podariti stepen šehida pa makar umro i u svojoj postelji (a ne na bojnom polju)".


2. Hasan sin h. Alije, Alejhiselamov unuk, r.a. pripovijeda: "od Allahovog Poslanika, salllallahu 'alejhi ve selleme, sam zapamtio sljedeće riječi: "Ostavi sve ono što ti je sumljivo (nisi siguran dali halal ili haram), a drži se onog što ti nije sumljivo. Zaista je iskrenost sigurnost, a laž je sumljičavost".


Što se hadisa na ovu temu tiče, evo nekih:

1. Ibn Mes'ud, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao je: "Iskrenost vodi dobroti a dobrota vodi u džennet. Zaista čovjek iskreno govori i radi sve dok kod Allaha konačno bude upisan "siddikom" (potpuno iskrenim vjernikom). A laž zaista vodi u pokvarenost, a pokvarenost i griješenje vode u džehennem. Čovjek koji stalno laže kod Allaha bude upisan teškim lažljivcem".


Iskrenost - sidk
Allah dž.š. kaže:

"O vjernici, bojte se Allaha i budite i budite s onima koji su iskreni". (Et - Tevbe, 19)

"...i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama...". (El - Azhab, 35)

"...bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni". (Muhammed, 21)


At-Tin – Smokva
Mekka – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Tako mi smokve i masline,
2. i Sinajske gore,
3. i grada ovog, bezbjednog, -
4. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,
5. zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,
6. samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.
7. Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet, -
8. zar Allah nije sudija najpravedniji?!


Citaj !”
”Ne znam citati, odgovorio je Muhammed s.a.v.s .”
”Zatim je je uze sebi” - prica on, ” i stistnuo toliko da me je muka spopala, a potom pustio i rekao,
” Citaj ! ”
” Ne znam citati ”, rekao sam, a on me uze i po drugi put stisnu sebi tako da me je muka spopala, pa me pusti i rece :
”Citaj !
” Ne znam citati ”, rekao sam, a on me opet uze i po treci put stegnu pa pusti i rece :
” Citaj u ime Gospodara tvoga koji stvara. Stvara covjeka od ugruska. Citaj Plemenit je Gospodar tvoj ” ( Al- Alaq, 1-3 )
Potom se Allahov Poslanik s.a.v.s. vratio. Srce mu je jako lupalo. Unisao je Hatidzi bint Huvejlid i rekao : ” Pokrijte me ! Pokrijte me ! ”
Pokrili su ga dok ga strah nije napustio a potom je ispricao Hatidzi r.a. sta se desilo i dodao: ”Bojim se za sebe ! ”
”Ne Bogami”, rece Hatidza, ”Allah te nece nikad poniziti, jer ti obilazis rodbinu, pomazes sirocad i siromahe, gostoljubljiv si i nastrani onih koji zastupaju istinu ! ”
Tada ga je Hatidza r.a. odvela svom amidzicu Vereki ibn Nevfelu ibn Esedu ibn Abduluzzau, covjeku koji je jos u predislamsko doba primio krscanstvo. dobro je poznavao hebrejsko pismo i prepisivao iz Evandjelja na hebrejski jezik sto je Bog htio da prepisuje. Bio je oronuli starac i vec oslijepio.
” Amidzicu ”, rekla mu je Hatidza, ” slusaj svog bratica !”
”Moj braticu ”, rece Vereka, ” sta je to sto si vidio? ”
Allahov Poslanik s.a.v.s je ispricao Vereki slucaj koji je dozivio.
”To je Dzibril, koga je Bog poslao Musau rekao mu je Vereka, ”kamo srece da sam mlad i da budem ziv kad te bude progonio tvoj narod ”, rece mu Vereka.
” A zar ce me oni progoniti ? ”, upitao je Allahov Poslanik s.a.v.s,
”Da”, rece Vereka , ” jer nikad niko nije donio slicno tome sto si ti donio, a da nije napadan. Ako dozivim to vrijeme pomoci cu te koliko god mognem .”


Aisa r.a pripovijeda : Prvo s cim je pocela Objava Allahovom Poslaniku s.a.v.s bilo je u vidu istinitih snova. Sve sto bi vidio u snu obistinilo bi se poput jutarnjeg svitanja. Kasnije je zavolio samocu. Osamljivao bi se u pecini Hira. Tu je boravio u poboznosti i provodio brojne noci ne silazeci svojima. Zato bi se prethodno snadbio hranom. Kad bi mu nestalo hrane vratio bi se Hatidzi, opet se snadbio kao ranije i tako dok mu nije stigla Istina za vrijeme boravka u pecini Hira. Melek mu je dosao i rekao:


Aisa r.a kaze : ” Vidjela sam ga kako mu stize objava jednog jako hladnog dana i kad je prestala celo mu je bilo obliveno znojem .”/Buhari


Aisa r.a. prica da je Haris ibn Hisam r.a. pitao Allahovog Poslanika s.a.v.s. : ”Allahov Poslanice, kako tebi dolazi Objava? Allahov Poslanik s.a.v.s je odgovorio :” Ponekad mi dolazi poput zvonjave zvona i to mi je najtezi nacin Objave, i kada zvonjenje prestane ja sam svjestan onoga sto je ( Dzibril ) rekao. Ponekad mi se melek u kaze u vidu covjeka, on mi govori a ja pamtim sta kaze. ” / Buhari/

Nema komentara:

Objavi komentar