Chat Room

الأنترنت والدردشة والرسائل

Predavanja Ilahije i video klipovi sa islamskim sadržajem

Loading...

ponedjeljak, 23. svibnja 2011.

Emir SulejmaniŠta velikani ovog ummeta kažu o onima koji ne poštuju ulemu
by Emir Sulejmani u Ponedjeljak, April 25, 2011 u 11:59 poslije podne

Sada poslušajmo šta velikani ovog ummeta kažu o onima koji ne poštuju ulemu i koji istražuju njihove greške kako bi ih ponizili.Imam Ibn Asakir obratio se osobi koja je izrazila nepoštovanje prema učenjaku, riječima: "Nikada nećeš steći poš...tovanje ako ne poštuješ imame."Isti imam na drugom mjestu kaže: "Dragi brate, neka Allah uputi i tebe i mene do onoga čime je On zadovoljan i učini nas od bogobojaznih. Treba da znaš da je meso učenjaka zatrovano i poznato je da Allah razotkriva one koji ih omalovažavaju, i On će kazniti one čiji se jezici upuste u njihovo klevetanje, umrtvljivanjem njihovih srca. ‘’Imam Tahavija kaže: ‘’Ulema selefa, bila ona iz prijašnjih ili onih generacija poslije njih, ne spominje se osim po dobru, a onaj ko ih spominje po lošim stvarima, taj nije na pravom putu.’’ (Šerhul-Akideti-t-Tahavija)Uprkos ovim tekstovima koji ukazuju na poštovanje prema učenjacima kao i sa drugim tekstovima iz Kur'ana i sunneta koji zabranjuju vrijeðanje i omalovažavanje svih muslimana a posebno uleme, ovi tekstovi ne dotiču ONE ljude koji nemaju drugog posla nego da sakupljaju pogreške i vrijeðaju učenjake.Obaveza svakog od nas je da, ako se naðe na mjestu na kojem se neko od uleme vrijeða, toga koji to radi upozori i savjetuje, a ako nastavi, onda mu je dužnost da napusti takvo mjesto.Moram napomenuti da postoje dvije grupe ljudi koji ne poštuju ulemu. Prva grupa je ta koja pretjeruje u njihovom veličanju pa ih stavljaju na stepene nepogrješivih i slijede ih u svemu, čak i u stvarima u kojima je jasno da su pogriješili.Mi muslimani vjerujemo da je samo Muhammed , sallallahu alejhi ve sellem, bio nepogrešiv u stvarima vjere. Kao što kaže imam Malik: "Mišljenje svakog imama se uzima ili odbacuje, tj. (na osnovu dokaza ili nedostatka dokaza), osim od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem."Druga skupina je ta koja ne poštuje ulemu, pa čak idu do te mjere da ih nazivaju pogrdnim imenima poput ‘’vladarska ulema’’, ‘’ulema hajza i nifasa’’, čak su neki od njih došli na taj stepen pa su se usudili da neke od alima nazivaju psima, magarcima i sl., neuzubillah.Svi mi dobro znamo da je jedan od najvećih problema današnjice što meðu muslimanima ne postoji autoritet. Otkad je ukinuta institucija šejhul-islama, malo je onih koji uživaju autoritet meðu muslimanima. Nažalost, postoje osobe koje se trude i ulažu veliki napor kako bi i ono malo uleme, koja ima autoritet meðu muslimanima, ocrnili i prikazali ih na ružan način muslimanskim masama, pa im govore kako je to prodana ulema i kako oni slušaju samo svoje vladare.Nijedan učenjak, ma kakav status imao, nije bezgrješan. Kao što kaže jedna arapska poslovica: "Svaki učenjak je sklon da pogriješi kao što je svaki mač sklon da promaši metu." Ali šta ta greška, ili par njih, predstavljaju u moru njegovih dobrih djela!?!?Ako smo mi ubijeðeni da je neki od alima u odreðenom pitanju pogriješio, najviše što možemo reći jeste – pogriješio je, Allah mu se smilovao. Jer svima nam je poznat hadis da svaki mudžtehid zaslužuje nagradu od Allaha, dželle šenuhu, za svoj trud koji upotrijebi na putu učenja i proučavanja, pa makar i izrekao stav koji nije ispravan, ima jednu nagradu, a ako pogodi, ima dvije nagrade (u stvarima gdje je dozvoljeno razilaženje).Dakle, poštovati učenjake dužnost je svakog muslimana, čak i ako misli da je neki alim u odreðenom pitanju pogriješio, jer učenjaci su nasljednici poslanika, od kojih su naslijedili znanje i zbog toga im treba ukazati poštovanje.Molim Allaha, dž.š., da nas učini od onih koji će poštovati ulemu i da nas ujedini na Istini! AMIN!

Neznalica se poznaje po tome što je umišljen, što se raspravlja o onome što ga se nikako ne tiče i što drugima zabranjuje nešto a sam ga čini!2. Spominjanje Allaha je lijek, dok je spominjanje ljudi bolest!3. Kada prestane kiša padati odmah zaboravimo na kišobran.4. Kada prođe srdžba naiđe tuga.5. Kada lija ostara i vrane joj dlake čupaju.
Musliman je muslimanu brat: nesmije mu nasilje učiniti, niti ga na cjedilu ostaviti. Allah će pomoći onome ko bude bio u pomoći svome bratu. Onome ko bude olakšao muslimansku kakvu tegobu, Allah će njegovu olakšati tegobu na Sudnjem danu.( Buharija i Muslim )

Nema komentara:

Objavi komentar