Chat Room

الأنترنت والدردشة والرسائل

Predavanja Ilahije i video klipovi sa islamskim sadržajem

Loading...

četvrtak, 19. svibnja 2011.

Elma Sivac

Ti ženo, pazi da ti tvoja fizička ljepota ne iskvari ljepotu tvoje duše...! A ti muškarac, prvo upoznaj dušu,žene koju voliš!


"Ko najvise zasluzuje moju ljubav i paznju?" - upita covjek
Poslanika s.a.w.s. Poslanik s.a.w.s. mu odgovori: "Tvoja majka." Covjek
upita:"A ko onda?" Poslanik s.a.w.s. mu ponovo odgovori: "Tvoja
majka." Covjek upita: "A potom?" Poslanik s.a.w.s. je insistirao:
"Tvoja majka" a covjek upita: "Ko zatim?" Poslanik s.a.w.s.
odgovori: "Tvoj otac". (Buharija i Muslim)...


 I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može.(Ar-Ra'd:13)


Rekao je Omer r.a.,: "Ne pridaji pažnju onome što te se ne tiče; odvoji se od svog neprijatelja; pripazi se i od svojih prijatelja, osim od onih koji su povjerljivi, jer povjerljivom u jednom narodu niko ne može nauditi, ne druži se sa grješnikom da te svojim grijesima ne pouči i ne otkrivaj mu svoje tajne; a o svojim stvarima obavještavaj jedino one koji se boje Uzvišenog Allaha dž.š."Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we selem, rekao: "Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, a njegova usta neće ništa npuniti do prašina, a Allah prima pokanje od onoga ko se pokaje." - (Muttefekun alejhi)


Od Enesa bin Malika r.a.se prenosi da je petak predočen Allahovom Poslaniku s.a w.s.tako što ga je Džibril a.s. donio u svojoj ruci bijelog i čistog kao ogledalo.Na sredini je imao crnu tačku.Rekao je:

"Ovo je petak;tvoj Gospodar ti ga pokazuje da bi ti bio praznikom, a i tvom narodu nakon tebe.U njemu imate dobra.Ti ćeš biti prvi, a jevreji i kršćani su poslije tebe.U njemu ima jedan čas u kojem će svakom čovjeku koji bude molio svoga Gospodara za neko dobro dati ono što bude tražio.Ako bude tražio zaštitu od nekog zla,Allah će ga zbog toga sačuvati od većeg,a mi ćemo Ga moliti na drugom svijetu na dan uvećavanja nagrade."
(Taberani).Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Kad osvaneš, ti reci:'Odazivam Ti se, moj Bože, odazivam.Odazivam Ti se, u Tebe je sva sreća i svako dobro. Moj Bože, kad god šta kažem, zavjetujem se ili se zakunem, neka Tvoja volja bude ispred toga! Ono što Ti želiš, to i bude, a ono što ne želiš, to i ne bude. Nema snage niti moći osim kod Tebe. Ti si Svemoćan. Moj Bože, ako sam protiv bilo koga dovu učio, neka se meni desi to isto, a ako sam koga prokleo, neke mene stigne njegovo prokletstvo. Ti si moj zaštitnik na dunjaluku i ahiretu. Kad umrem, učini da umrem kao musliman, i učini da na ahiretu budem u društvu dobrih ljudi. Moj Bože, molim Te da mnome budeš zadovoljan nakon Sudnjeg dana, da mi podariš lagodan život, u kaburu i na budućem svijetu, poslije smrti, da uživam gledajući Tvoje lice i da gorim od želje za susretom s Tobom. Sačuvaj me svake nevolje koja samo nesreću donosi, i iskušenja koja može u zabludu odvesti. Utječem Ti se, moj Bože, da nekome nepravdu ne učinim, ili da neko meni zulum ne nanese, da se neprijateljski ne ponesem prema nekome, ili da se neko prema meni neprijeteljski ne ophodi, te da ne počinim grijeh kojeg Ti nećeš oprostiti. Moj Bože, stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti Koji poznaješ znano i neznano, Koji si uzvišen i dostojan poštovanja – kunem se na ovom svijetu, i Tebe prizivam za svjedoka – a Ti si dovoljan svjedok – da ja svjedočim kako nema drugog božanstva osim Tebe. Ti nemaš druga i niko Ti ravan nije. Tebi pripada vlast i zahvala, i Ti si svemoćan. Svjedocim i da je Muhammed Tvoj rob i Tvoj poslanik. Svjedočim da je Tvoje obećanje istina, da je susret sa Tobom istina, da je Džennet istina, da će se Sudnji dan, doista zbiti, da ćeš Ti proživiti mrtve iz mezara.I svjedočim da, kada osjetim Tvoje obraćanje meni, moja savjest me podsjeti na slabosti, propuste, i grijehe, a ja se tada jedino u Tvoju milost pozudavam.Oprosti mi grijehe moje, jer ko prašta grijehe osim Tebe! Primi moje pokajanje, Ti si Onaj Koji puno prašta i Koji je milostiv." Amin!NE TUGUJ ZA NEČIM ŠTO NE ZASLUŽUJE TVOJU BRIGU I PAŽNJU

Neka ti najveća preokupacija i zadatak bude jedan,a to je susret s Allahom,to je ahiret i pojava pred Uzvišenim Gospodarom.

NE TUGUJ I OTJERAJ BRIGE

Ljudi koji imaju najviše briga jesu oni koji imaju slobodnog vremena i koji stagniraju, Stoga,pokreni se,trudi se i kreći,čitaj i uči,tespihaj,piši,posjećuj i iskoristi svoje vrijeme.O muslimanko ojačana islamskom čašću! O čestita muslimanko, ti si najbolja žena koja se pojavila, pa se pridržavaj Allahove Knjige i sunneta Njegovog Poslanika, s.a.w.s., i budi oprezna! Čuvaj se ruku koje spletke unose i očiju koje ti zavide na tvome sjaju, a koje hoće da te izvedu iz tvog sretnog života!!Čuvaj se prevare i poraza u ratu između oblačenja i skidanja hidžaba (razgolićavanja), čednosti i raskalašenosti! Neprijatelje islama poput jevreja i one koji ih slijede je ožalostilo i uznemirilo to što muslimanka uživa potpunu zaštitu i čast, pa su na nju usmjerili reflektore i bacili mrežu, a zatim su je počeli gađati strijelama i kopljima.Čudno je to što neki od nas pomažu da se ostvare njihovi ciljevi i trude se da šire njihove ideje i pokreću žestoki ideološki rat protivu naših sestara muslimanki!Kada je Osman r.a. bio okupiran i zatvoren u svojoj kuci,dosao mu je covjek i kazao:Ti si imam većine,a onaj čovjek koji pretvodi ljude u namazu je imam(vođa)fitne,pa je Osman kazao:"Uistinu je namaz jedno od najboljih dijela,pa ukoliko takvi imami cine dobro djelo i vi ga zajedno sa njima cinite,a ukoliko ucine kakvo zlo djelo,klonite se tog djela."(Buhari)Savjetujem svoju braću i sestre, da ukoliko želimo probuditi islamski ummet iz njegovog sna i nemara, moram hrabro koračati naprijed, držeći se islamom utvrđenih pravila i propisa, jer želimo da vlast pripada isključivo Allahu, želimo da se Allahova vjera učvrsti na Zemlji nad Allahovim robovima. Ovo je veliki cilj, a......li se neće ostvariti isključivim slijeđenjem emocija. Zato nam je obaveza da ih uskladimo sa zahtjevima šerijata i razuma."Riječi šejha Usejmina, rahimehullah


" Allah će Svome robu koji prašta povećati ugled. Niko se neće poniziti radi Allaha, a da mu Allah neće povećati stepen. (Muslim) "

Nema komentara:

Objavi komentar