Chat Room

الأنترنت والدردشة والرسائل

Predavanja Ilahije i video klipovi sa islamskim sadržajem

Loading...

ponedjeljak, 30. svibnja 2011.  • Amina Mujic
   Jednog dana, jedan slepi covek sedeo je na stepenicima
   jedne zgrade,
   sa sesirom blizu svojih stopala i jednim natpisom na kome
   je pisalo:
   "Slep sam, molim vas pruzite mi pomoc."

   Jedan slucajni prolaznik, igrom prilika strucnjak za
   reklamu, koji je
   tuda prolazio, zaustavio se zapazajuci da je u sesiru
   bilo prisutno samo nekoliko metalnih novcica.

   Savio se da bi mu pruzio novac, zatim, i bez pitanja za
   dozvolu,uzeo je karton, okrenuo ga ispisavsi novi natpis.
   U toku popodneva slucajni prolaznik se vratio do slepog
   coveka zapazajuci da je njegov sesir ovom prilikom bio pun novcica
   i novcanica.

   Slepi prosjak prepoznavajuci ga po koraku uputio mu je
   pitanje da nije bio on taj koji je nesto napisao na kartonu i
   sta je to mogao napisati.

   Nasta ce prolaznik odgovoriti:

   "Nisam napisao neistinu – samo napisah tvoju poruku na
   drugaciji nacin", nasmesi se i izgubi u guzvi.

   I tako slepi covek nije saznao da je natpis jednostavno
   glasio:

   "Danas je prolece … a ja ga ne mogu videti".

  • Amina Mujic
   Jedno dijete

   Jedan od istinskih Allahovih robova, Malik bin Dinar, jednog dana srete neko dijete. Bezgriješno dijete igra se zemljom i malo se smije pa malo zaplače...
   Pomisli: Nazvat ću mu selam, medjutim, nefs mu se pobuni i on odustade. Zatim sam sebi reče:
   - O, podmukli nefsu, Allahov Poslanik je i odraslima i djeci nazivao selam... Ko si ti pa da u sebi vidiš neku veličinu?
   Prišao je djetetu i nazvao mu selam... Dijete podiže svoje tople oči uvis i odgovori:
   -Ve alejkesselam ve rahmetullahi ve berekatuh, o, Malik bin Dinare!
   Malik se sav zbuni:
   -O, dijete, poznaješ me iako me do danas nisi vidjeo?
   -U svijetu duša, moja duša se sastala sa tvojom, a i sada te je Živi i Neumirući Allah predstavio meni...
   Malik uvidje da je ovo dijete izvanprosječno, pa ga upita :
   -Koja je razlika izmedju pameti i nefsa?
   Slatko se smiješeći, dijete odgovori :
   -O, Malike!... Tvoj nefs je ono što te je odvratilo da mi nazoveš selam, a pamet je ono što je učinilo da mi nazoveš selam...
   -Uredu, a koja te je muka natjerala pa se, tako, igraš na ovoj zemlji ?
   -Pa, mi smo od nje stvoreni i opet ćemo se njoj vratiti !
   -Vidim da, dok se njome igraš, čas plačeš, čas se smiješ...
   -Da, radim tako... Kada mi pred oči dodje azab moga Gospodara, ja plačem. A kada se sjetim Njegove milosti, ja se smijem...
   -O, čisto dijete! Kakav ti to imaš grijeh pa da plačeš? Ti si nevin...
   -Ne govori tako, o Malike!... Svakog dana vidim da, kada moja majka loži vatru, velika krupna drva potpaljuje malima... Zbog toga plačem!
   Ovaj odgovr poput puščanog zrna zabi se u Malikovo srce. Počeo je plakati i drhtati…
   Nažalost, mi smo u potpunosti utonuli u dunjaluk… Niti u našem oku ima suze, niti u srcu ima drhtaja… Jadni mi!
   Jednog dana jedan pobožnjak se opruži u samrtnu postelju. Otvorio je suzne oči i rekao:
   -Ne žalim što se odvajam od dunjaluka, tog mjesta svakojake tuge. Jedino sam tužan zbog toga, ako sam iza sebe ostavio jednu prespavanu noć, jedan dan koji nisam postio i jedan dan koji nisam proveo u veličanju Allaha!

  • El Eminna
   U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

   Ako te neko upita koje je najbolje djelo od dobroh djela, i koje je najgore djelo od svih loših djela?
   Reci: Od dobrih djela najbolje djelo je ostvarenje tewhida, a od loših djela najgore djelo je činjenje širka Allahu, subhanehu we te'ala, tj.da se neko ili nešto drugo obožava mimo Allaha, tebareke we te'ala. Dokaz tome su riječi Uzvišenog ( u prijevodu značnja): "Allah neće oprostiti da Mu se širk čini, a oprostiće manje grijehe od toga, kome On hoće." (En-Nisa', 48). I još jedan ajet kao dokaz: u kojem Allah spominje da će nevjernici na Sudnjem danu reći: „Pa nemamo ni zagovornika, ni prisna prijatelja, da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo vjernici! (Eš-Šuara, 100 - 102). Enes ibn Malik, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallAllahu alejhi we sellem, rekao: Moje zagovorništvo (šefa'at) na Sudnjem danu će biti za griješnike iz mog ummeta" (imam Ahmed, hadis je vjerodostojan). Ovo znači da će samo muslimani na Sudnjem danu imati udjela u Poslanikovom, sallAllahu alejhi we sellem, šefa'atu. Također, ovo znači da nema zagovorništva (šefa'ata) za one ljude koji obožavaju nekog drugog mimo Allaha, subhanehu we te'ala, koji pomoć traže od kaburova (grobova), turbeta, kipova i drugih lažnih božanstava mimo Allaha, dželle we ala. Džabir ibn Abdullah, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallAllahu alejhi we sellem, rekao: "Ko preseli na Ahiret ne čineći Allahu širk ući će u Džennet, i ko preseli čineći širk Allah ući će u vatru (džehennemsku)" (Muslim).


  • Azra Jašarević-Durmo
   "ZAISTA CE SE COVJEKU DATI KNJIGA OTVORENA,TJ. JASNA U KOJOJ CE SVE BITI UPISANO.COVJEK CE RECI:
   "O MOJ GOSPODARU,GDJE SU MOJA DOBRA DJELA KOJA SAM URADIO,A NISU UPISANA.ODGOVOR CE BITI:
   'PONISTENA SU RADI TVOGA KLEVETANJA DRUGOGA.'"
   (Takvim,1984,str.101).

  • El Eminna
   ”… i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju. Njih čeka nagrada – oprost od Gospodara njihova i džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!” (Alu Imran, 135 i 136.)’


  • El Eminna
   I obavljaj namaz početkom i krajem dana i u prvim časovima noći! Dobra djela, zaista, poništavaju loša. To je pouka za one koji pouku žele.'“
  • Azra Jašarević-Durmo
   "Kada je Allah stvorio stvoreno, u svojoj Knjizi, u kojoj sebi piše obaveze i koja je stavljena kod Njega na Prijesto (‘Arš), zapisao je: 'Moja milost nadvladava Moju srdžbu!'"[1]
   Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.
  • El Eminna
   Ljutitog pobijedi blagošću
   zlobnog dobrotom
   lažljivca istinom.

  • Amina Mujic
   I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah... I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah... I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah... I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah... I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah... I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah... I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah... I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah..I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah... I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...I ♥ Allah...

  • Amina Mujic
   U IME ALLAHA MILOSTIVOG,SAMILOSNOG....za vas mile sestre ♥
   . . . . . . . . . . .*. . . . . . . ** *
   . . . . .. . . . . .*** . . * . . *****
   . . . . . . . . . . .** . . **. . . . .*
   . . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .*
   . . . . . . . . . .****. . . .** . . . ******
   . . . . . . . . . ***** . . . .**.*. . . . . **
   . . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.**
   . . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . *
   . . . . . . . .******. . . . .*. . . . . *
   . . . . . . . .******* . . .*. . . . .*
   . . . . . . . . .*********. . . . . *
   . . . . . . . . . .******* . ***
   *******. . . . . . . . .**
   .*******. . . . . . . . *
   . ******. . . . . . . . * *
   . .***. . *. . . . . . .**
   . . . . . . .*. . . . . *
   . . . . .****.*. . . .*
   . . . *******. .*. .*
   . . .*******. . . *.
   . . .*****. . . . *
   . . .**. . . . . .*
   . . .*. . . . . . **.*
   . . . . . . . . . **
   . . . . . . . . .*
   . . . . . . . . .*
   . . . . . . . . .*
   . . . . . . . . *
   . . . . . . . . *

  • Amina Mujic
   PONOSNA

   Muslimanko, osjećaj ponos i počast zato što ti je islam darovao opšta prava još prije četrnaest vijekova pomoću kojih si postigla stepen čednosti, slobode počasti, zaštite, ugleda i poštovanja. Pred ovim su posustala različita društva kako nekadašnja tako i sadašnja.

   Muslimanko, ne potpadaj pod uticaj onih koji ciljaju da ženu muslimanku uznemiravaju i poistovjećuju sa svim onim nesretnicima koji dunjaluku i ljudima robuju.

   Muslimanko, znaj da ti islam daje mjesto u obavezi naređivanja dobra i odvraćanja od zla te pozivanja Allahu subhanehu ve te ala, u okviru svoje porodice te upućivanja svojih sestara vjernica i svoje familije.

   Muslimanko, ti pripadaš najboljem ummetu koji se ikada pojavio. Ti si ta koja odgaja muwahhide, ti si ta koja noćima ne spava pored bolesnog djeteta, ti si ta koja je poslušna i pokorna svome mužu. Ti si ta kojoj je obećan Džennet a muž bude s tobom zadovoljna. Ti si ta kojoj su majke pravovjernih uzori, kojoj su ashabijke primjeri.

   Muslimanko, prisjeti se Omerove, radijallahu anhu, opomene vođe pravovjernih gdje je rekao: “Mi smo bili najponiženiji narod pa nas je Allah, subhanehu ve te ala, uzdigao islamom, i kad god budemo tražili ugled u nečemu drugom osim u islamu, Allah, subhanehu ve te ala, će nas poniziti.” (Navodi Hakim u Mustedreku, 62/1)

   Muslimanko, ne, nisi ti zarobljena, ti si oslobođena jer robuješ samo Allahu Gospodaru svih svjetova. Tvoj trud i tvoj osmijeh su tvojoj djeci radost a tvome mužu produbljenje njegove ljubavi prema tebi.

   I nikako ne očajavaj, nikako ne tuguj, ti si biser koji ostaje, koji se spominje, koji se nadgleda, koji su čuva, koji sja i blista i koji svojom ljepotom i toplotom ukućane razveseljava.

   Ti si ta koja je ponosna jer je muslimanka...

  • Hamada Mahmoud
   Free sms

   www.talksms.com
   Send free sms to your friends worldwide


  • Alija Smajic

   www.youtube.com
   السلام عايقم و رعحمة الله وبركاته  • Adis Handzic
   http://www.youtube.com/watch?v=vpYrHdcZZMs&feature=related

   www.youtube.com
   Allahov poslanik, s.a.w.s., Muhammed. Halid Er-Rasid islam sandzak bosna كلنا اليوم فداه رسول الله محمد صلى الله عليه و سلم


  • Alija Smajic
   "Cetiri elementa dolaze u obzir i utjecu na covjeka prilikom odabiranja odredjene osobe za zenu: ljepota, porijeklo, bogatstvo i moralni kvaliteti (vjera). A ja ti preporucujem da pazis na moralne i dusevne kvalitete i da trazis takvu zenu." (Buhari)

  • Sablja Sandzaka

   vimeo.com
   BISMILLAH! `Elhamdulillah Transkripcija i prevod audio snimka od šejha i mudžahida Usame bin Ladina snimljenog 7 dana prije njegovog šehadeta.Nema komentara:

Objavi komentar