Chat Room

الأنترنت والدردشة والرسائل

Predavanja Ilahije i video klipovi sa islamskim sadržajem

Loading...

subota, 14. svibnja 2011.

Osman Durguti
Uzroci koji vode sticanju Allahove ljubavi
Imam Ibnu-l-Qajjim navodi deset stvari koje mogu biti uzroci sticanja Allahove ljubavi.

1. Učenje Kur’ana uz razmišljanje i razumijevanje njegovih značenja, šta se njime želi reći, poput knjige koju čovjek nauči napamet i tumači je kako bi shvatio šta je njen autor njome htio reći.

2. Približavanje Allahu nafilama poslije farzova, jer to čovjeka dovodi na stepen voljenog nakon stepena zaljubljenika.

3. Stalni zikr u svakoj situaciji, jezikom, srcem, djelima i halom (stanjem). Njegov udio u ljubavi je srazmjeran mjeri u kojoj čovjek čini taj zikr.

4. Davanje prednosti onome što On voli nad onim što ti voliš kada se probude prohtjevi, i uspinjanje ka Njegovoj ljubavi, makar to uspinjanje bilo i teško.

5. Upoznavanje srca sa Njegovim imenima i svojstvima, razmišljanje o njima i njihovo spoznavanje, uživanje u vrtovima te spoznaje. Onaj ko spozna Allaha putem Njegovim imena i svojstava, taj ga je, bez ikakve sumnje, zavolio.

6. Posmatranje Njegovog dobročinstva i skrivenih i vidljivih blagodati, jer to vodi ka ljubavi prema Njemu.

7. Ovo je od najzačudnijih uzroka: da srce bude u potpunosti ganuto pred Uzvišenim Allahom, a to ne mogu opisati riječi i izrazi.

8. Osamljivanje sa Njim u vremenu kada se On spušta, kako bi Ga dozivao, učio Njegove riječi i srcem stajao pred Njim uz poštivanje roba prema svom Gospodaru, a zatim zavšiti sve to traženjem oprosta i kajanjem.

9. Druženje sa onima koji iskreno vole Allaha, ubiranje najboljih plodova njihovog govora, kao što se ubiraju najbolji plodovi, i da ne govoriš osim kada govor bude korisniji i znaš da će ti poboljšati tvoje stanje i koristiti drugome.

10. Udaljavanje od svega onoga što se isprečava između čovjekovog srca i Allaha, azze we džellePoslanik a.s. je rekao:"Ko od vas vidi neko loše djelo neka ga ukloni rukom, a ako ne može, onda jezikom, a ako i to ne može, onda neka to učini srcem - a to je najslabiji iman."


O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!"

(Al-Ma'ide, 8Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Zaista Allah voli kihanje, a mrzi zijevanje; kada neko od vas kihne i kaže 'Elhamdulillah' (hvala Allahu), obaveza je svakom muslimanu, koji ga čuje, da mu kaže: 'Jerhamukellah' (Allah ti se smilovao). Zijevanje je od šejtana, i zato, kada neko od vas bude zijevao, neka se suzdrži koliko bude mogao, jer šejtan se smije onome koji zijeva." (Sahihul-Buhari
Kako se naziva selam

Najpotpunije je da se kaže ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU. Sunetom nije potvrðeno nešto više od ovoga da se dodaje. A dovoljno je i da se kaže samo ES-SELAMU ALEJKUM ili SELAMUN ALEJKUM.

Kako se odgovara na selam

Najbolje je da se odgovori sa WE ALEJKUMUS-SELAM WE RAHMETULLAJI WE BEREKATUHU, i sunnetom nije potvrðeno više odo toga. A dovoljno je i reći WE ALEJKUMUS-SELAM.

Selam je od prava muslimana kod svoga brata

Allahov Poslanik alejhis-selam je rekao: «Pet je stvari koje musliman treba da ispuni prema muslimanu, odazvati na selam, nazdraviti onome ko kihne, odazvati se na poziv, obići bolesnog i ispratiti dženazu.» (Muslim)

Selamo širimo bratsku ljubav

Islam mnogo potencira na zajedništvu i jedinstvu muslimana i zato preporučuje sve ono što vodi ka tome na ispravan način. Jedna od stvari za koje je Poslanik rekao da su od razloga ljubavi muslimana prema muslimanu je i širenje selama. Posalnik alejhis-selam je rekao: «: Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovati, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli, a hoćete li da vas uputim na nešto ako budete to praktikovali volit će te se, širite selam.» (Muslim)

Selam je od najbolje vrste islama

Allahov Poslanik alejhis-selam je upitan koja je vrsta islama najbolja pa je rekao: «Da nekoga nahraniš i da nazivaš selam onome koga znaš i onome koga ne znaš.» (Muttefekun alejh)Selam je pozdrav stanovnika dženneta

Opisujući stanje stanovnika dženneta Uzvišeni Allah nas obavještava da će njihov pozdrav biti selam, «I njihov pozdrav u džennetu će biti selam.»Zavist drugih muslimanima zbog selama

Aiša radijellahu anha prenosi od Poslanika alejhis-selam prenosi da je rekao: «Židovi vam ne zavide ni na čemu kao što vam zavide na selamu i glasnom izgovaranju amin.» (ibn Madže) Ovaj hadis je dokaz da drugi zavide nama na našim adetima s kojima je došao islam i zbog toga nas žele odvojiti oo njih i naučiti nas svojim kako bi što više sličili na njih.

Bolji je onaj ko prvi nazove selam

Allahov Poslanik alejhis-selam je rekao: «Bolji je onaj koji prvi nazove selam.» (Ebu Davud)
Poslanik alejhis-selam nas uči da se treba natjecati u tome ko će prvi početi selamom. Mnogo je onih koji misle da je otpočinjanje selamom ponižavanje samog sebe pred drugim i uvažavanje istog. Meðutim, kako vidimo, u islamu je bolji i vrijedniji onaj koji prvi nazove selam i da je baš u tome veličina osobe i ponos.U selamu je bereket

Allahov Poslanik alejhis-selam je rekao: « Kada uðeš u kuću nazovi selam, u tome je bereket za tebe i tvoje ukućane.» (TirmiziNagrada za nazivanje selama

Allahov Poslanik alejhis-selam je u hadisu kojeg bilježi Ebu Davud i Tirmizi pojasnio nagradu nazivanja selama. Jedne prilike ashabi su sjedili sa Poslanikom alejhis-selam pa je ušao čovjek kazavši es-selamu alejkum, pa su odgovorili a Poslanik alejhis-selam je rekao deset. Potom je ušao čovjek rekavši es-selamu alejkum we rahmetullahi, pa su odgovorili a Poslanik alejhis-selam je rekao dvadeset. Zatim je ušao i treći čovjek i rekao: es-selamu we rahmetullahi we berekaruhu, pa su odgovorili a Poslanik alejhis-selam je rekao: trideset. Riječi, deset, dvadeset i trideset znače broj sevapa. Pa tako za jedan selam možemo zaraditi trideset sevapa-dobrih djela. Pa zar se isplati propuštati toliku nagradu i mijenjati selam nekim beznačajnim i bezvrijednim tuðim pozdravima.Tri brata
Zivio jedan covjek zajedno sa svoja tri brata. Jedan dan dodje mu iznenadna vijest da mora ici na jedan tezak put. Covjek se zabrinu, pa se obrati jednom bratu, da mu pomogne na tom putu, ali mu brat rece da mu ne moze pomoci, da on ima svoj zivot i svoje obaveze.
Covjek se obrati drugom bratu, pa mu ovaj rece da mu ni on ne moze puno pomoci. Na kraju vidjevsi da mu nema pomoci od ova dva brata, covjek se obrati trecem bratu, sa istom molbom, pa mu treci brat rece: "Ja sam s tobom uvijek bio i nisam te napustao, tako da cu i ovaj put krenuti sa tobom".
Tada rece covjek: "Ja sam od sve brace najmanje mislio na tebe i najmanje sam ti paznje poklanjao, a sad me ova dva brata ostavise. Eh, da sam bogdo ranije znao da si mi tako dobar prijatelj, vise bi se brinuo o tebi."
Ovome covjeku je , u stvari, dosla smrt i to je taj teski i iznenadni put na koji je morao ici.
Njegov prvi brat je njegova familija, drugi brat je njegov imetak a posljednji brat su njegova djela.
Rekao je Allahov Poslanik Muhammed saws: "Umrlog (na dzenazi) prate tri stvari: njegova porodica, njegov imetak i njegova djela. Dvoje se vraca, a jedno ostaje sa njim, vracaju se porodica i imetak, a s njim ostaju njegova djela".1. Kad bi radio sa strahom bez opreza. Naprimjer, nije dovoljno kazati bojim se kazne Allahove, a nije oprezan na griješenje.


2. Kad bi radio sa nadom bez traženja. Naprimjer, ja želim nagradu, a ne tražim je dobrim djelima.
3. Kad bi radio s nijetom bez kasde (ostvarenja nijeta). Naprimjer, srcem je zanijetio da učini dobro, a volio bi da to neko drugi učini
4. Kad bi učio dove bez truda. Naprimjer, probleme zajednice hoćemo da riješimo dovama, a da ne napuštamo toplu sobu i krevet


5. Kad bi tražio oprost istigfarom bez popravka i promjene. Naprimjer, na iste greške se stalno vraćati.
6. Kad bi radio dobra djela u javnosti, ali ne i u tajnosti. Jedna od definicija iskrenosti glasi: Istovjetnost čovjekovog djela u tajnosti i javnosti.


7. Kad bi neumorno radio bez iskrenosti. Mnogi zaista danonoćno rade, i redovno i honorarno, ali radi svojih interesa, ne radi Allaha, dž.š.


Enes r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao;
''Kada moj ummet počne raditi pet stvari zaslužiće propast;

Kada se među njima proširi proklinjanje (kletva).
Počnu piti alkohol,
Oblačiti svilu,
Ppočnu slušati pjevače i pjevačice,
Kad se ljudi zadovolje ljudima, a žene ženama''. Hadis bilježi Bejhakki i Taberani.

Ne tuguj zbog nafake jer sve ima svoj rok propisani

Ljudi koji žele ubrzati svoju nafaku, preteći vrijeme i koji se uznemiravaju zbog nerealiziran)a njihovih želja poput su onih koji pretiču imama u namazu, a znaju da to nije ispravno. Stvari, nafaka i opskrba određeni su i propisani, i to pet stotina hiljada godina prije stvaranja. "Ono sto je Allah odredio — dogodit će se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!" (En‐Nahl, 1) Ako ti Allah dadne kakvu nevolju, niko je, osim Njega, ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro, pa, niko ne može blagodat Njegovu spriječiti; On njome nagrađuje onoga koga hoće od robova Svojih; On prašta i milostiv je" (Junus, 107) Omer, r.a., je učio dovu: "Bože utječem ti se od upornosti grešnika i lijenosti vjernika." Dugo sam promišljao o ovoj Omerovoj, r.a., dovi i shvatio kako je ona veoma istinita i poučna. Naime, ako pogledamo u povijest, vidjet ćemo koliko su često Allahovi neprijatelji bili jako uporni, preduzimljivi i ambiciozni. S druge strane, jako je čudno da su muslimani često bili nezainteresovani, nemarni, lijeni i tromi. Upravo o ovome govori ova poučna dova Omera, r.a. iz knjige "Ne tuguj" autor dr. Aid el-Karni

Vjerovjesnik Muhammed s.a.w.s. je rekao:

"Požurite čineći dobra djela prije nego što nastupe

smutnje kao da su se spustili dijelovi mrkle noći!

Čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao

nevjernik, odnosno omrknut će kao vjernik, a

osvanuti kao nevjernik, prodajući vjeru za

neznatnu ovosvjetsku vrijednost. " (Muslim)ZAŠTO NAM SE DOVE NE PRIMAJU??

Ibrahim ibn Edhem je jedne prilike okupio stanovnike Basre, pa su mu rekli: ''Mi stalno upućujemo dove, ali ih Allah dz.s. ne prima. Šta je uzrok tome?''

Odgovorio im je: ''Spoznali ste Allaha, ali Njegovo pravo niste ispunili,

- tvrdite da volite Poslanika, s.a.v.s., a njegov sunnet ne slijedite,

- čitate Kur'an, a po njemu ne radite,

-jedete iz Allahovog obilja, a ne zahvaljujete Mu,

-kažete da vam je šejtan neprijatelj, a slijedite ga,

-govorite da je Džennet istina, a za njega ne radite

,- govorite da je Vatra istina, a od nje ne bježite,

-govorite da je smrt istina, a za nju se ne pripremate,

-tuđe mahane istražujete, a svoje zaboravljate

,- mrtve ukopavate, a pouku ne uzimate.''

Allahov Poslanik a,s, je rekao; ‘‘Garantujte mi da ćete ostati dosljedni u vršenju obaveza, ja ću vam garantovati Džennet”.

1. Da ćete, kada god govorite, govoriti istinu.
2. Da ćete, kada obećate, to obećanje ispuniti.
3. Da ćete, kada vam se nešto povjeri, taj emanet čuvati.
4. Da ćete ,čuvati svoja stidna mjesta.
5. Da ćete, obarati svoje poglede (nećete gledati u ono što vam je zabranjeno).
6. Da ćete se suzdržavati od uznemiravanja drugih svojim rukama”.

Upitan je neki mudrac..."Kada se čovjek pokaje, da li može znati je li mu tewba primljena ili ne?

" Odgovori: "Ne mogu suditi o tome, ali postoje neki znakovi:

- prvi je da vidi sebe nesigurnim pred grijehom;

- u njegovom srcu je radost odsutna, a tuga prisutna.

- blizu je dobrih, a daleko od zlih ljudi.

- male stvari od blagodati ovog svijeta vidi velikim, a velike stvari koje učini za ahiret vidi malim.

- vidi svoje srce zauzetim onim što garantuje Allahu, spokojnim spram onog što Allah njemu garantuje.

- on čuva jezik, stalno razmišlja i ne biva bez brige i kajanja."

NASTAVAK SA KAZIVANJE HATIDZE R.A. SMRT I ISPUNJENJE -----Smrt i ispunjenje

Deset godina po poslanstvu a tri godine prije Hidžre, Allahova odredba koja iskušava vjeru u ljudima je htjela da odvoji od Poslanika njegovu voljenu ženu Hatidžu koja mu je, kako kaže Ibn Hišam, istiniti pomagač u islamu.

Na malo prije njene smrti umro je njegov vjerni pomagač, amidža mu Ebu Talib. Hatidža je bila unutrašnje utočište, dok je Ebu Talib bio pomoć i podrška spolja, tj. tjelesni zaštitnik. Smrt to dvoje ljudi je ostavila duboke tragove u duši Poslanika. To je dovelo do toga se ova godina nazove \"godina žalosti.\"

Hatidža je umrla, ali Poslanikovo sjećanje na nju u njegovoj duši nije nikad umrlo. Sjećanja su ostala bistra tokom cijelog Poslanikovog života.

Uvijek je se rado sjećao, ljubazan bio prema njenoj porodici i srdačan prema njenim prijateljima. Aiša, poslije nje Poslaniku najdraža žena, i nakon njene smrti bila je ljubomoma na nju. Prenosi da Poslanik gotovo nikad nije izašao iz kuće a da ne spomene Hatidžu i to na najbolji način. Aiša nastavlja: To spominjanje je jednog dana izazvalo u meni ljubomoru pa sam rekla: Zar nije stara zamijenjena ljepšom od nje?Poslanik se tada rasrdio da mu je kosa zadrhtala pa je rekao: Tako mi Allaha, On mi nije dao bolju od nje; vjerovala je u mene kada su me ljudi odbacili, vjerovala mi je kada su me drugi u laž ugonili, pomogla me svojim imetkom kada su me ljudi bojkotovali, a Allah mi je samo s njom podario djecu. Aiša zatim kaže: Rekla sam sama sebi: Nikad je više po ružnom neću spominjati.

Neka joj se Allah smiluje i zadovoljan njome bude. Neka je nagradi radi svoga Poslanika i njegova poslanstva najljepšom nagradom za iskrene!!!

Amin!!!Ebu Hurejreh, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme:
- Sedam vrsta ljudi će Allah staviti pod Svoj hlad onoga Dana kada drugoga hlada osim Allahova neće biti:
- pravedna vladara,
- mladića koji je odrastao u ibadetu i pokornosti Allahu,
- čovjeka koji, spominje Allaha u samoći pa zaplače,
- čovjeka čije je srce vezano za džamiju,
- dvojicu prijatelja koji su se u ime Allaha zavoljeli i ostali takvi sve do smrti, .
- čovjeka koga pokuša zavesti ugledna i lijepa žena pa joj on odgovori: Ja se Allaha bojim, i - čovjeka koji dijeli sadaku tajno, tako da mu ne zna ljevica šta čini desnica. (Buharija i Muslim)Ebu Hurejreh, radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Ko bude imao pri sebi neku nepravdu koju je učinio svome bratu, neka se s njim izmiri (i halala zatraži) prije nego li dođe na Sudnji dan kada neće biti ni dinara niti dirhema, nego će se dugovanja podmirivati dobrim djelima. A ko ne bude imao dobrih djela, njemu će se natovariti grijesi onoga kome je učinio nepravdu. (Buharija)Ebu Hurejreh, radijallahu anhu, kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: - Ostavite me na miru kada ja vas ne diram. Znajte, da su narodi prije vas propadali zbog mnogih zapitkivanja i neposlušnosti prema svojim vjerovjesnicima. Stoga, kada vam nešto zabranim, klonite se toga, a kada vam, opet, nešto naredim, radite to u granicama svojih mogućnosti.
(Buharija i Muslim)

Ebu Bekreh, radijallahu anhu, kaže da je čuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kada je rekao: - Neka nipošto sudija ne izriče presudu - a u drugoj verziji: Neka niko ne presuđuje između dvojice - kada je ljut (u srdžbi) (Grupa muhadisa - džema-a)
Ebu Musa el-Eš'ari, radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Čuvajte Kur'an stalno ga učeći jer u protivnom, tako mi Allaha, on brže iščezava nego deva koju je potrebno stalno držati ukoljančenu iz straha da se ne izgubi. (Buharija i Muslim

Ebu Hurejreh, radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Ko poziva na pravi put imaće nagradu koliko i svi oni koji su ga slijedili a da im se pritom neće umanjiti nijedan dio njihove nagrade. A ko poziva na stranputicu, imaće grijeha koliko i svi oni koji su ga slijedili a da Im se neće ništa umanjiti od njihovih grijeha. (Muslim, Malik, Ebu Davud i Tirmizija)Ukbeh ibn Amir, radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Ko vidi neku sramotu pa je sakrije, kao da je spasio živo zakopano žensko dijeteEbu Hurejreh, radijallahu anhu, prenosi Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve selleme, riječi:
- Nije bogatstvo u velikom imetku, nego je bogatstvo ako je duša bogata. (Buharija, Muslim i dr.)Ebu Mes'ud prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kazao:
- Od učenja ranijih (prvih) vjerovjesnika svijet još pamti izreku: «Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš!»Imran ibn Husajn kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Stid samo dobro donosi. (Buharija, Muslim i Ahmed)Ebu Hurejreh, radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, izjavio: - Nije junak onaj koji je nepobjediv u hrvanju, nego je junak onaj ko sebe savlada u srdžbi. (Buharija, Muslim i Ebu Davud)


Abdullah ibn Mes'ud prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme, slijedeće riječi:
Budite iskreni, jer iskrenost vodi dobru, a dobro uistinu vodi u Džennet. Sve dok je čovjek iskren i teži iskrenosti, biće upisan kod Allaha kao iskren. Čuvajte se laži, jer laž vodi u griješenje, a grijeh uistinu odvodi u Džehennem. Sve dok čovjek laže i teži laži, biće upisan kod Allaha kao lažov. (Buharija, Muslim, Ebud Davud i Tirmizija)Abdullah ibn Amr kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Najbolji među vama su oni koji su najljepšeg morala! - u drugoj predaji:
- Među najbolje spadaju oni koji su najljepšeg moraIa. (Buharija)Ebu Hurejreh, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme, slijedeće:
- Ko nema samilosti neće se ni prema njemu milostiv biti! (Buharija)Ebu Hurejreh, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka počasti svoga gosta.
- Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka čini dobro susjedu.
- Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori ono što je dobro, ili neka šuti. (Buharija, Muslim i Ibn Madže)Ebu Šurejh kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik!
- Ko to, Allahov Poslaniče? - upitaše prisutni.
- Onaj od čijeg zla nije siguran njegov susjed - reče Poslanik. (Buharija, Muslim, Ahmed i dr.)Duše su poput skupine: one koje se međusobno upoznaju, zbliže se, a one koje se ne poznaju, međusobno se raziđu.« (Buharija i Muslim)
Aiša, radijallahu anha, pripovijeda: »Čula sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, gdje kaže:


Ebu Mussa el-Eš'ari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
- Gladnog nahranite, bolesnog obiđite i zarobljenog oslobodite! (Buharija)Kada bi Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjao dženazu-namaz, učio bi dovu: „Allahu naš, oprosti našim umrlima i živima, našim prisutnima i odsutnima, našim mladima i starima, našim muškarcima i ženama! Allahu naš, onog koga poživiš od nas, poživi ga na islamu, a onoga koga usmrtiš od nas, usmrti ga na imanu! Ne uskrati nam njegovu nagradu, i ne dovodi nas u iskušenje poslije njega.“ (Ebu Davud 3201. i drugi, i šejh Albani ga je ocijenio sahihom)


Buharija prenosi od Ebu Hurejre: Došao je Džibril Allahovom Poslaniku i rekao:

O Allahov Poslaniče! Evo ti dolazi Hatidža sa zdjelom hrane, pa kada dode prenesi joj selam od njenog Gospodara i od mene i obraduj je dvorcem u džennetu od suhog bisera u kome nema buke niti neprijatnosti.Hatidža kao vjernica

Tri su žene istaknute u životima trojice poslanika, donosilaca triju velikih vjera: Asija - žena Fir\'anova u životu Musaa, Merjema - kćer Imranova u životu Isaa, i Hatidža - u životu Poslanika Muhammeda alejhisselama. Svaka od njih podržavala je na neki način poslanika prije poslanstva i brinula se o njemu na najbolji način. Svaka od njih je vjerovala u ono što je kojem od njih objavljeno.

U vezi s tim, Poslanik je ove potpunosti zaokružio jednim hadisom kada je rekao: Veliki je broj ljudi upotpunio njihovu vjeru i ljudskost, a od žena su to učinile samo Merjema kći Imranova, Asija žena Fir\'anova i Hatidža kći Huvejlidova.

Mudrost veli: \'Iza svakog velikog čovjeka stoji i žena kao siguran oslonac, bilo da mu je ona majka ili supruga.\'

Dakle, Hatidža je bila žena koja je bila iskreni pomagać i sigurni oslonac Muhammedu alejhisselam.

U džahilijjetu mu je pomagala da očuva svoj život daleko od kumira, alkohola, kocke, besposlićarenja i strasti. Bila mu je pomagać u trenucima povučenosti, meditacije, izoliranosti od svakodnevnog života i njegove buke. Opskrbljivala ga je i omogućavala mu svake godine da ramazan provede u pečini Hira, iako se to nije slagalo sa njenim osjećajima, jer joj nije bilo svejedno kao ženi ako odsustvuje samo jednu noć, a kamoli tolike noći.

Ali, ona je osjećala da njen muž nije kao ostali ljudi i da ono što on radi nije bez cilja. Neka njegova stremljenja budu uzdignuta a njegova dobrota stigne do najvišeg stepena.

Ponekad ga je posjećivala i provodila neko vrijeme s njim u ovoj pečini, a katkad bi ostajala s njim danima i noćima praveći mu društvo i pazeći ga. Njenu pokornost prema Muhammedu alejhisselam prije poslanstva i hitrinu u ispunjavanju njegovih želja ilustruje primjer da, kada je primijetila njegovu naklonost prema Zejd ibn Harisu, njenom robu, ona mu ga je poklonila. Svojim postupkom doprinijela je tome da Zejd bude jedan od prvih koji su prihvatili islam.

Ovo je Hatidža u doba džahilijjeta. O tome kakva je bila nakon primanja islama saznajemo iz onoga što kaže Aiša. Najsvjetliji slučaj je kod primanja Objave u pečini Hira. Džibril je Poslanika u trenutku spuštanja Objave iscrpio do posljednjeg atoma. Drhteći skoro u bunilu, vratio se Hatidži i rekao: \"Pokrij me, pokrij... Zaista sam se preplašio!!!\"

Ovaj trenutak Hatidžu nije učinio jednom od onih kod kojih razum bježi od straha. Ovo iznenadjenje, čudo i neobičnost nije je spriječilo da pravilno rasuđuje i razborito misli.

Pronicljivošću i zdravim razumom prepoznala je Allahov zakon u ponašanju Njegovog roba, pa je sa sigurnošću i ubjeđenjem rekla svome mužu: Tako mi Allaha, Allah tebe neće poniziti, pokazuješ milosrđe, paziš rodbinu, podnosiš sve, zarađuješ izgubljeno, istinu govoriš, dočekuješ i ugošćuješ goste.

U drugoj predaji se prenosi da je rekla. Obraduj se i ohrabri, sine amidžin! Tako mi Onoga u čijoj je ruci život Hatidžin mislim da ćeš biti Poslanik ovoga ummeta.

Ona se nije zadovoljila samo riječima utjehe nego ga je odvela do svog amidžića Vereke ibn Nevfela koji je u doba džahilijjeta bio kršćanin. Poznavao je hebrejski i prepisivao neke citate iz Indžila. Hatidža mu je rekla: Dragi amidžiću, saslušaj tvog rođaka, tj. mog muža. Vereka ga je upitao: Šta se dogodilo (šta si vidio )? Tada mu je Poslanik ispričao šta je vidio i doživio. Vereka je nakon toga rekao: To je melek od Allaha poslat, koji je i Musau dolazio. Tako je Hatidža bila osnov milosti, povjerljivo utočište i sigurna zaštita za Muhammeda alejhisselam.

Uvijek je bila uz njega kada je osjećao tegobu ili neugodnost. Bila je riznica svega što mu je bilo potrebno i nada njegova kada bi posustao, smirenost i pouzdanost kada bi ga život u ćorsokak satjerao. Ibn Ishak prenosi: Hatidža je prva povjerovala u Allaha i Njegova Poslanika i u ono što mu je objavljeno. Ona mu je bila olakšanje od Allaha dato. Ona mu je to bila jer nigdje nije mogao čuti lijepu riječ, svi su ga napadali i u laž ugonili, što ga je jako žalostilo, a Allah mu je dao olakšanje u Hatidži. Ona ga je bodrila i tješila i savjetovala mu da se ne obazire na postupke pojedinih ljudi. Dijelila je s njim svu težinu poslaničke misije. Pomirila se i bila zadovoljna bolima koje je donijelo poslanstvo. Kada bi išao medu ljude išla je s njim. Okusila je težinu bojkota i gorčinu gladi, i pored toga što je imala svega u izobilju i mogla živjeti lagodnim životom. Zato nije nimalo čudno što je njoj poslat selam preko Džibrila.

Buharija prenosi od Ebu Hurejre: Došao je Džibril Allahovom Poslaniku i rekao: O Allahov Poslaniče! Evo ti dolazi Hatidža sa zdjelom hrane, pa kada dode prenesi joj selam od njenog Gospodara i od mene i obraduj je dvorcem u džennetu od suhog bisera u kome nema buke niti neprijatnosti.

Suhejl kaže: Dvorac je ovako opisan zato što ona nikad nije podigla glas na Poslanika, niti ga je ikad bilo čime zamarala, a kamoli viknula na njega i osora bila.Tri su žene istaknute u životima trojice poslanika, donosilaca triju velikih vjera: Asija - žena Fir\'anova u životu Musaa, Merjema - kćer Imranova u životu Isaa, i Hatidža - u životu Poslanika Muhammeda alejhisselama
Miris dzenneta se moze osjetiti na daljini od petsto godina hoda, a nece ga osjetiti o­naj ko je neposlusan roditeljima niti o­naj ko prekida rodbinske veze." (Taberani)


Nije od nas ko ne postuje nase starije i ko nije milostiv nasim mladim." (Tirmizi)
Uzviseni Allah mi je objavio da budete ponizni i da se niko ni nad kim ne uznosi." (Muslim


Ako nisi kadar ciniti dobra djela, o­nda makar ne nanosi ljudima zlo jer se i to ubraja u sadaku kojom ces se iskupiti." (Muslim


Eselamu alejkum svima ma gde bili i ziveli u ime moje i nase i vase grupe zelim svima hajrli i berecetan u svakom pogledu insaalah ,uz por hadisa ----

Covjek je vjere svog prijatelja, pa neka covjek gleda s kim ce se druziti." (Ahmed, Ebu Dawud, TirmiziUzoran brak

Da je Muhammed alejhisselam htio, mogao se oženiti djevojkom, od Kurejševićkih djevica, umjesto udovicom koja se već dva puta udavala i koja je već ušla u četrdesetu godinu života, čije lice skoro da se već izboralo a kosa posijedila. Da mu je bilo do tjelesnih užitaka i zadovoljenja strasti mlada djevica bi imala prednost. Bio je poznat, ničim ukaljan Kurejšija i Hašimija čija se prosidba ne odbija. Kao ličnost jako stabilan, lijepog morala i vanjštine i iz čuvene porodice. Bio je u usponu a svijetla budućnost pred njim. Međutim... On je tražio veliko srce i razboritost i našao ih je u Hatidži!!!

Nalazi se pred Hatidžom koja je u to vrijeme kod Kurejševića bila prva žena po porijeklu, kao i najuglednija i najbogatija od njih. Zbog te osobenosti veliki broj Kurejševićkih velikana i uglednih željeli su je za ženu. Mnogi su je prosili, ali ih je ona redom odbijala.Osjećala je da prose njeno bogatstvo, a ne nju lično. Prosili su bogatu Hatidžu, a ne Hatidžu ljudsko biće.

Odbila je Hatidža najuglednije Kurejševiće, a nije joj smetalo da se ponudi siromašnom mladiću koji radi kod nje. Ona je u Muhammedu našla svoj ideal i odabrala ga srcem plemenitim.

U stvari, za sebe je odabrala vječnost i ušla u historiju kroz nasvjetlija, najšira vrata.

Pa ko je preči Muhammedu od Hatidže? Ko je preči Hatidži od Muhammeda!? Najpreče je da žena koju su prozvali (et-Tahira) \"Čista\" pripadne čovjeku koga su prozvali (el-Emin) \"pouzdani\" ili \"čestiti.\" \"\",čestite (žene) su za čestite (ljude) a čestiti (ljudi) su za čestite (žene)\", (En-Nur 26)

Taj brak je bio odista srećan i uspješan, vedar, bez ijednog dana oblačnosti. Njegovu bistrinu nije pomutila omamljenost imetkom bogate žene niti uobraženost mladića njegovom mladošću, nego je sva njegova mladost pripadala njoj, a sav njen imetak bio je njegov.

Trošio je iz tog imetka u ono što je vidio da je potrebno i da je dobro.

Jedne sušne godine došla je Halima Sa\'dija, Poslanikova dojilja, do Poslanika. Počastio ju je i ugostio, a kada se vraćala od njega sa njom je poslao mužjaka deve koji je nosio vodu i četrdeset grla iz Hatidžina imetka.

Hatidža je bila prva Poslanikova žena i ostao je sam sa njom do kraja njenoga života. Izrodila mu je svu djecu, osim Ibrahima. Rodila mu je dva sina i to: Kasima koji je najstariji, po kojem je Poslanik dobio naziv Ebu Kasim, Abdullaha koga su zvali \"dobri\" ili \"čisti\". Pored ova dva sina Hatidža je rodila sa Poslanikom i žensku djecu: Rukejju, Zejneb, Ummi Kulsum i na kraju Fatimu, njihovu najmlađu kćerku. Sinovi, Kasim i Abdullah su umrli u doba džahilijjeta, dok su kćeri dočekale islam i učinile hidžret sa svojim ocem, tada Allahovim Poslanikom.

Očekivali su da će Hatidža pasti u stanje malodušnosti nakon smrti sinova sa čovjekom koga voli, a posebno što je to bilo u vremenu kada su se živa ženska djeca zakopavala. Medutim, Hatidža je i tada kao i uvijek bila primjer veličine razboritosti, vjere i strpljenja.

Dobrocinstvo je da obozavas Allaha kao da Ga vidis, jer iako ti Njega ne vidis, o­n tebe, zaista, vidi." (Buharija i Muslim)


Onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu." (Ebu Dawud i Tirmizi)


Ljudi su Allahovi sticenici; najblizi Allahu su o­ni koji su najkorisniji Njegovim sticenicima." (Muslim)


Ko hoce da ima lijep spomen iza sebe i da mu se poveca opkrba, neka cuva rodbinske veze." (Buharija i Muslim)
Ko se ne interesuje za stanje muslimana taj nije od njih." (Taberani)


Svaki od vas je ogledalo svome bratu, pa ako na njemu primjeti nesto negativno, neka to otkloni od njega." (Tirmizi)
"Niko od vas nece dostici potpuno vjerovanje sve dok ne bude zelio i volio svome bratu o­no sto zeli i voli samome sebi." (Buharija i Muslim)


Ko prigrli siroce od roditelja muslimana do njegovog punoljetstva, takvom je sigurno obezbijeden dzennet." (Ahmed)


Ko zeli da mu ljudi ustaju na noge neka sebi pripremi mjesto u dzehennemu." (Tirmizi)
Ko pocne s pricom prije nego nazove selam, nemojte mu odgovoriti dok selam ne nazove." (Taberani)
O skupe, ima o­nih koji su priznali vjerovanje jezikom, ali iman im jos nije usao u srce! Ne ogovarajte muslimane i ne istrazujte njihove negativnosti, jer o­naj ko bude istrazivao mahane brata muslimana, Allah ce istrazivati njegove, a kome Allah bude istrazivao mahane razotkrit ce ga i osramotiti makar i u njegovoj kuci." (Tirmizi i Ebu Dawud)
Uistinu, Allah ima svoje posude na zemlji, a to us srca. Najdraze su mu o­ne posude koje su najcisce, najcvrsce i najtanje. Ciste su od grijeha, cvrste su u vjeri i tanke (njezne) su prema braci." (Taberani)
Poslovni partner postaje životni drug

Iz Sirije Muhammed alejhisselam se vratio sa zaradom kakvu Hatidža do tada nikad nije ostvarila. Kada se dječak, saputnik Muhamemmeda alejhiselam za Siriju, vratio i ispričao Hatidži o lijepom putovanju sa Muhammedom, te o njegovoj umješnosti, poštenju i lijepom moralu, Hatidžino srce je zaigralo. Poželjela je da taj čovjek, kome je odista teško naći sličnog, bude ne samo njen partner u trgovini već i saputnik u životu.

Mladić bez mladićke požude (grijeha), trgovac bez požude trgovca, siromah koji ima dostojanstvo. Kurejšija, a u njemu ni truna oholosti Kurejševića!?

Ali, običaj je da muškarci prose žene, kako sada da žena prosi muškarca? Taj problem Hatidža je na vrlo lijep način riješila posredstvom prijateljice Nefise.

Poslala je Nefisu da uputi Muhammedu alejhisselam nekoliko pitanja. Šta te spriječava da se oženiš? upitala ga je Nefisa. Odgovorio je: U svom posjedu nemam ništa. Ona ga opet upita. A ako bi tvoja potražnja bila zadovoljena imetkom, ljepotom i valjanošću?

Muhammed alejhisselam reče: A ko mi to može pružiti?

Nefisa odgovori: Hatidža!

Poslanik je upita: Kako da to učinim?

Nefisin odgovor je bio: To je moja briga. Poslanik je prihvatio ponuđeno a Nefisa je požurila Hatidži da je obraduje onim što je postigla ovim razgovorom.

Nedugo poslije toga Hatidža je odredila sastanak gdje će se naći Muhammedove amidže sa Hatidžinom porodicom. Tako su Muhammed i njegova dvojica amidža Ebu Talib i Hamza isprosili Hatidžu od njenog amidže Amr ibn Eseda. Ugovoren je mehr od dvadeset krava. Muhammed je tada imao dvadeset pet a Hatidža četrdeset godina.Hatidža kao trgovac

Kao bogata, ugledna trgovkinja, Hatidža je zapošljavala mnogo ljudi. Bila je veliki konkurent ostalim Kurejšijama koji su bili poznati kao veliki trgovci.Hatidža, kćerka Huvejlidova bin Abdul-Uzza ibn Esad, bila je iz plemena Kurejš, ogranak Esed, nazvana Iskrenom, prva je majka pravovjemih i prva žena plemenitog Poslanika, kao i majka njegove djece (izuzev Ibrahima).


Hazreti Aiša prenosi da bi Poslanik alejhisselam kada bi zaklao ovcu rekao: \'Pošaljite i Hatidžinim prijateljima.\' Spomenula sam mu to jednoga dana, veli Aiša, a on reče: \'Ja volim one koje je ona voljela.\'


Muhammed s.a.v.s. takodje veli:"Ko izostavi tri džume-namaza bez opravdanog razloga taj je izašao iz vjere!" a koliko je džuma-namaz važna govori i to da je Muhammed a.s. jedne prilike htio da ostavi Hazreti Ebu Bekira da klanja umjesto njega džumu a da on krene od kuće do kuće i zapali sve kuće iz kojih muslimani nisu došli na džumu-namaz.


O džumi-namazu postoji i mnogo hadisa koje je izrekao Muhammed s.a.v.s a ovo su neki od njih: "Petak je najodabraniji dan u sedmici i najviše cijenjen kod Svevišnjeg Allaha. On je kod Boga odabraniji od Kurbanskog i Ranmazanskog bajrama. Allah dž.š. je u petak stvorio Hazreti Adema a.s. U petak ga je izveo iz Dženneta i uputio na Zemlju i u petak ga je preselio na drugi svijet. U petku ima jedan čas u kojem Allah dž.š. neće odbiti molbe svoga roba, ako Ga u tom času nešto žamoli, osim ako to bude zabranjeno."


O vjernici, kada se petkom pozovete (ezanom) na džumu-namaz, požurite da spominjete i veličate Allaha, a ostavite trgovačke i druge poslove. To je za vas bolje i korisnije, ako znate." (El-Džumu-ah, 9)


Ibnu Hazm, rahimehullahu te'ala, rekao je: „Iskrenost je tajna ibadeta i ona je u djelima ibadeta na mjestu duše u tijelu, pa je ibadet bez iskrenosti nemoguć kao što je nemoguće da postoji tijelo bez duše.“
Ibnu-l-Dževzi, rahimehullahu te'ala, rekao je: „Mjesto iskrenosti u djelima je poput mjesta Arefata u hadžskim obredima.“[
Ibnu-l-Kajjim, rahimehullahu te'ala, rekao je: „Djelo bez iskrenosti je poput putnika koji u svoj prtljag tovari pijesak prenoseći ga s jednog mjesta na drugo, umara se a ništa se time ne okorištava.“[2]


Ibrahim b. Edhem, rahimehullahu te'ala, rekao je: „Allah roba koji žudi za slavom neće učiniti iskrenim!“[3
Bišr el-Hafi, rahimehullahu te'ala, rekao je: „Neće osjetiti slast ahireta čovjek koji priželjkuje da drugi ljudi saznaju za njega!“
Se'id b. El-Haddad, rahimehullahu te'ala, rekao je: „Ništa ne odvraća od Allaha toliko, koliko odvraća želja za hvalom i položajem!“[5]
Bišr b. El-Haris, rahimehullahu te'ala, rekao je: „Ne čini djela da bi se po njima spominjao! Sakrij svoja dobra djela kao što skivaš i svoja loša djela!“[6


Upitan je Sehl b. Abdillah et-testuri, rahimehullahu te'ala: „Šta je najteže za dušu od svih djela?“ Odgovorio je: „Iskrenost, jer pri iskrenosti duša nema svoga udjela!“[7]


Sufjan es-Sevri, rahimehullahu te'la, rekao je: „Nisačim se nisam više borio kao što sam se borio sa svojim nijjetom. Uistinu, stalno mi se prevrtao!“[8]
Davud et-Ta'i, rahimehullahu te'ala, rekao je: „Vidio sam da svako dobro obuhvata lijepa namjera.“
Pokajanje - tevba

Allahov poslanik je rekao: "Ko se pokaje prije nego sto Sunce izadje sa zapada, On ce mu primiti tevbu." (Muslim, br. 2703). Muhammed, a.s, takode kaze: "Doista uzviseni Allah prima tevbu covjeka sve dok dusa ne dodje u grkljan."Obavljanje umre

Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Umra do umre briše grijehe počinjene između njih."Propisno obavljen hadž

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je čuo Allahovog Poslanika, alejhis-selam, kako kaže: "Ko obavi hadž Allaha radi, i pri tome se bude čuvao ružnog govora i loših djela, vratit će se čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila."

Šehadet (smrt na Allahovom putu)

Bilježi Muslim od Abdullaha b. Amra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Allah će oprostiti šehidu sve osim duga."Šehadet (smrt na Allahovom putu)

Bilježi Muslim od Abdullaha b. Amra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Allah će oprostiti šehidu sve osim duga."

Dova poslije sijela

Bilježe Ebu Davud i Tirmizi od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik rekao: "Onaj ko se zadesi na sijelu, i pri tome izgovori nešto ružno, a zatim prije nego što napusti sijelo kaže: 'Subhaneke allahumme ve bi hamdike ešhedu en la ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke (Allahu moj, slava i zahvala Tebi pripada, svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se kajem i od Tebe oprost molim)', bit će mu oprošteno ono što je počinio na tom sijelu.''Izgovoriti sto puta la ilahe illallah

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Ko kaže la lahe illellahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šejin kadir" (Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada vlast nad svačim i sva zahvalnost. On sve može), sto puta na dan, imat će nagradu u vrijednosti onoga ko oslobodi roba iz Ismailovog, alejhis-selam, potomstva, upisat će mu se stotinu dobrih djela, obrisat će mu se stotinu loših djela i bit će zaštićen od šejtana toga dana."

Reći sto puta subhanallahi ve bi hamdihi

Bilježe Buharija i Muslim da je Allahov Poslanik rekao: "Ko u toku dana kaže sto puta subhanallahi ve bi hamdihi, bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko morske pjene."Učiniti dobro djelo nakon lošeg

Kaže Uzvišeni Allah: "I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju rđava. To je pouka za one koji pouku žele." (Hud, 114.) Bilježe Ahmed i Tirmizi od Ebu Zerra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Boj se Allaha gdje god bio, i uvijek nakon lošeg djela učini dobro čime ćeš izbrisati loše i ophodi se prema ljudima na najljepši način."

Udjeljivanje milostinje (sadake)

Bilježi Buharija od Muaza, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Milostinja (sadaka) poništava loša djela kao što voda gasi vatru."Dva rekata nafile nakon počinjenog grijeha

Bilježi Ebu Davud od Ebu Bekra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik rekao: "Nema tog Allahovog roba koji počini loše djelo, zatim propisno abdesti, klanja dva rekata dobrovoljnog namaza, te zamoli Allaha za oprost, a da mu Allah neće oprostiti."

Dva rekata nafile nakon počinjenog grijeha

Bilježi Ebu Davud od Ebu Bekra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik rekao: "Nema tog Allahovog roba koji počini loše djelo, zatim propisno abdesti, klanja dva rekata dobrovoljnog namaza, te zamoli Allaha za oprost, a da mu Allah nećeNAMAZ

"Kazuj knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz. Namaz, doista, odvraca od razvrata i od svega sto je ruzno; obavljanje namaza je najveca poslusnost, a Allah zna sta radite!"

(El-Ankebuk - 45)

Namaz je posebna vrsta ibadeta. Kao takav, namaz je stub, temelj i osnova islama. To je prvi farz (stroga obaveza), posle ocitavanja Allahove dz.s. jednoce i priznavanje Muhammeda a.s. kao Allahovog poslanika (Kelimei-sehadet).Namaz su klanjali svi Boziji poslanici od Adema do Muhammeda a.s.. Svrha namaza je da nas duhovno priblizi Allahu i da u nasoj svijesti ozivljava i jaca misao o Njemu. Vjernik se pomocu namaza uzdize svome Gospodaru, pa Ga spominje, moli i doziva.
Kaze Uzviseni Allah:

"Ja sam uistinu Allah, drugog boga, osim Mene nema; zato se samo Meni klanjaj i namaz obavljaj - da bi ti uvjek na umu bio." (Ta Ha - 13)

Da bi prikazao vjerniku koliko je namaz potreban i koristan covjeku, Allah dz.s. ga je u Kur'anu spomenuo na preko stotinu mjesta."Reci (Muhammede) mojim vjernicima neka klanjaju namaz." (Ibrahim - 31)

"Redovno namaz obavljajte, narucito onaj krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte." (El-Bekare - 238)

Namaz je najbolji lijek za brige, strah i nemir koji snadu covjeka. Kaze Uzviseni Allah:

"Covjek je, uistinu, stvoren malodusan; kada ga nevolje snadu - brizan je, a kada mu je dobro - nepristupacan je, osim vjernika, koji namaz svoj budu na vrijeme obavljali." (El-Me'aridz - 19-23)


U sunnetu Allahovog Poslanika ima mnogo hadisa u kojima Muhammed a.s. nas upucuje na obavljanje namaza i njihovu vaznost i vrijednost. Muhammed a.s. je rekao:
"Islam se gradi na pet temelja: obozavanje samo Jednog Allaha, obavljanju namaza, davanju zekata, postu ramazana i obavljanju hadzdza." (Muslim)
"Sta mislite, kada bi pred vratima jednog od vas bila rijeka, u kojoj bi se on pet puta dnevno kupao, da li bi imalo prljavstine ostalo na njemu? 'Ne bi,' odgovorise prisutni, a Resulullah a.s. dodade: To je primjer pet dnevnih namaza kojima Allah brise pocinjene grijehe." (El-Buhari)
Enes r.a. kaze: 'Opsta oporuka Allahovog poslanika a.s. na samrti je bila :"Pazite na namaz i ono sto je u vasem vlasnistvu." S tim rijecima su prsa Allahovog Poslanika a.s. zahroptala na samrti, i gotovo da ih nije prestajao izgovarati.' (Ahmed, En-Nesai i Ibn Madze)


Završavanje namaza

Cim predamo posljednji selam u jednom namazu, smatra se da smo namaz završili, ali nam je Muhammed, a.s., preporucio da svaki namaz poslije selama ukrasimo ucenjem zikra i namaske dove, u želji da nas Allah, dž.š., posebno nagradi i da nam iz Svoje milosti oprosti grijehe. Stoga, ko uspije da nauci zikr i namasku dovu treba da ih iza svakog namaza prouci. Ko ne zna zikr i namasku dovu treba umjesto toga poslije svakog namaza prouciti Fatihu, i to na ruke podignute i otvorene prema nebu.
(Lijepo je da poslije svakog namaza proucimo Fatihu i to sa prijevodom, ako ga znamo.)
ZIKR i salavat

Ala Resulina salavat!
Allahumme salli `ala Muhammedin ve `ala ali Muhammed.
Subhanallahi ve-l-hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber.
Ve la havle ve la kuvvete illa billahi-l-`alijji-l-`azim.

Ajetu-l-kursijja

E`uzu billahi mine-š-šejtani-r-radžim
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim
Allahu la-ilahe illahu, El-hajjul-kajjum. La te'huzuhu sinetun ve-la nevm. Lehu ma fi-s-semavati ve ma fi-l-erd. Men zellezi ješfe'u `indehu illa bi iznih. Ja’lemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum. Ve la juhitune bi šej'in min 'ilmihi illa bi-ma ša'e. Vesi'a Kursijjuhu-s-semavati ve-l-erda, ve-la je'uduhu hifzuhuma, ve Huve-l-'alijju-l-`azim.Tesbih:

Ja Rabbi ze-l-dželali subhanallah. (Ovdje treba reci 33 puta: Subhanallah!)
Subhanallahi da'imeni-l-hamdu lillah. (Ovdje treba reci 33 puta: El-hamdu lillah!)
Rabbi-l-alemine te'ala še'nuhu Allahu ekber. (Ovdje treba reci 33 puta: Allahu ekber!)
Kebiren 'azimen la ilahe illellahu vahdehu la šerike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve `ala kulli šej'in kadir. Ve ma erselnake illa rahmeten li-l-alemin.

Zikr (u prijevodu na bosanski jezik) i salavat:

Milostivi Bože, blagoslovi Muhammeda i rod Muhammedov, Slava Allahu i Njemu zahvaljujem. Samo je Allah Bog, Allah je najveci! Nema stanja, kretanja niti snage bez Allahove pomoci!

Ajetu-l-kursijja:

Molim Te, dragi Allahu, spasi me od prokletog šejtana!
U ime Boga, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!
Samo je Allah Bog. Nema drugog Boga osim Allaha. On je Živi i sve što postoji On održava. Njega ne obuzima drijemež niti san. Njegovo je sve što je na nebesima i na Zemlji. Niko ne može kod Njega posredovati bez Njegove dozvole. On zna sve što je pred ljudima i što je iza njih. Ljudi ne znaju osim ono što im je On dao da spoznaju. Njegova vlast obuhvaca nebesa i Zemlju. Održavanje nebesa i Zemlje On vrši bez truda i zamora. On je Uzvišeni i Veliki.

Tesbih:

Uzvišeni Gospodaru, iskazujemo Ti poštovanje i klanjamo se pred Tvojim savršenstvom Subhanallah!
(Tu treba reci 33 puta Subhanallah)
Neprestano Ti na Tvojim darovima zahvaljujemo: El-hamdu lillah!,(Tu se izgovori 33 puta El-hamdu lillah)
Tvoju moc, velicinu i milost isticemo: Allahu ekber.(Ovdje treba reci 33 puta Allahu ekber) Samo je jedan Bog, Allah.
On je jedan i nema druga. Samo Njemu pripada sva vlast i moc. Samo je On dostojan da se hvali i velica. On je Svemocan. Mi smo te, Muhammede, poslali kao milost ljudskom rodu.Namaska dova (koja se može uciti poslije svih dnevnih namaza)

E`uzu billahi mine-š-šejtani-r-radžim
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim
El-hamdu lillahi Rabbi-l- `alemin, Ve-s-salatu ve-s-selamu `ala Sejjidina Muhammedin ve `ala alihi ve sahbihi edžme’in.
Allahumme Rabbena tekabbel minna hazihi-s-salate kema tekabbelte min `ibadike-s-salihin. Allahumme habbib ilejne-l-imane ve-l-islame ve-l-ihsan, ve kerrih ilejne-l-kufre ve-l fusuka ve-l-`isjan. Allahumme Rabbena atina fi-d-dunja haseneten ve fi-l-ahireti haseneten, ve kina `azabe-n-nar. Rabbi-dž’alni mukime-s-salati ve min zurrijjeti, Rabena ve tekabbel du’a’. Rabbena-gfir li ve li validejje ve li-l-mu'minine ve-l-mu'minati, jevme jekumu-l-hisab. Amin, amin, amin! Bi rahmetike ja Erhame-r-rahimin. Ve selamun `ale-l-murselin, ve-l-hamdu lillahi Rabbi-l-`alemin! (El-Fatiha)(prijevod na bosanski jezik)

Molim Te, dragi Bože, sacuvaj me od prokletog šejtana. U ime Boga, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog.
Hvala Bogu, Gospodaru svjetova. Neka je Njegova obilna milost i blagoslov na našeg odabranika, Muhammeda, a.s., njegov rod i drugove njegove.
Milostivi Bože, primi ovaj naš namaz onako kako primaš od Svojih dobrih vjernika. Dragi Bože, omili nam iman i islam, a omrzni nevjerovanje i sva griješna djela. Uzvišeni Allahu, daj nam dobro na ovom i na buducem svijetu i spasi nas od džehennemske vatre. Gospodaru moj, pomozi meni, mojoj djeci i potomcima mojim da ustrajno obavljamo namaz. Primi ovu dovu iz milosti Svoje prema nama, o Ti koji si Najmilostiviji! Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama na Sudnjem danu.
Neka su milost i blagoslov Božiji svim vjerovjesnicima i poslanicima Njegovim!
Hvala Bogu, Gospodaru svjetova! (El-Fatiha)Napomena:
Opisom pet dnevnih namaza saznali smo da izmedu pojedinih namaza postoje sljedece slicnosti:

- sabahski sunnet, sabahski farz, podnevski sunsunnet, akšamski sunnet i jacijski sunsunnet klanjaju se na isti nacin.
- podnevski, ikindijski i jacijski farzovi klanjaju se takoder na isti nacin.

- ikindijski i jacijski sunnet klanjaju se na isti nacin. U navedenih namaza postoje razlike samo u nijjetima.5. Jacija-namaz (nocni namaz)

Jacija-namaz ima trinaest rekata i to: cetiri rekata sunneta, cetiri rekata farza, dva rekata sunsunneta i tri rekata vitr-namaza. Jacijski sunnet zanijjeti se ovako:
Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate sunneti-l-`išai, Allahu ekber.
Na stajanju prvog rekata uci se: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i sura. Na stajanju drugog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouci: Et- tehijjat i salavati do dove, pa se diže na treci rekat.
Na stajanju treceg rekata uci se: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i sura. Na stajanju cetvrtog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura.
Nakon cetvrtog rekata sjedne se i prouci: Et- tehijjat, salavati i dova, te se preda selam.

Jacijski farz zanijjeti se: Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate fardi-l-‘išai, Allahu ekber.
Na stajanju prvog rekata uci se: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i sura. Na stajanju drugog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura.
Nakon drugog rekata sjedne se i uci: Et- tehijjat do salavata, pa se diže na treci rekat.
Na stajanju treceg i cetvrtog rekata uci se samo Bismilla i Fatiha.
Nakon cetvrtog rekata sjedne se i prouci: Et- tehijjat, salavati i dova, pa se preda selam.

Jacijski sunsunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate sunsunneti-l-`išai, Allahu ekber.
Na stajanju prvog rekata uci se: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i sura. Na stajanju drugog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura.
Nakon drugog rekata se sjedne i prouci: Et- tehijjat, salavati i dova, te se preda selam.

Vitr-namaz zanijjeti se: Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate-l-vitri, Allahu ekber.
Na stajanju prvog rekata uci se: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i sura. Na stajanju drugog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura.
Nakon drugog rekata sjedne se i uci: Et-tehijjat do salavata, pa se diže na treci rekat.

Na stajanju treceg rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura, pa se dignu ruke kao kod iftitahi-tekbira i izgovori Allahu ekber, a zatim se ponovo stave na pojas (žene na prsa) i uci se Kunut-dova. Ko ne zna Kunut-dovu može prouciti: Rabbena atina fi-d-dunja haseneten ve fi-l-ahireti haseneten vekina `azabe-n-nar.
Nakon treceg rekata sjedne se i prouci: Et- tehijjat, salavati i dova, te se preda selam.

4. Akšam-namaz (vecernji namaz)

Akšam-namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta. Akšamski farz se zanijjeti:
Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate fardi-l-magribi, Allahu ekber. Na stajanju prvog rekata uci se: Subhaneke, Eüza, Bismilla, Fatiha i sura.
Na stajanju drugog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouci: Et- tehijjat do salavata, pa se die na treci rekat.
Na stajanju treceg rekata uci se: Bismilla i Fatiha.
Nakon treceg rekata sjedne se i prouci: Et- tehijjat, salavati i dova, te se preda selam.

Akšamski sunnet se zanijjeti: Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate sunneti-l-magribi, Allahu ekber.
Na stajanju prvog rekata uci se: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i sura. Na stajanju drugog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouci: Et- tehijjat, salavati i dova, te se preda selam.3. Ikindija-namaz (poslijepodnevni namaz)

Ikindija-namaz ima osam rekata i to cetiri rekata sunneta i cetiri rekata farza.
Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate sunneti-l-'asri, Allahu ekber.
Na stajanju prvog rekata prouci se: Subhaneke, Euza, Bismille, Fatiha i sura.
Na stajanju drugog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouci: Et- tehijjat, salavati do dove, pa se diže na treci rekat.
Na stajanju treceg rekata uci se: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i sura (tj. kao i na prvom rekatu).
Na stajanju cetvrtog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura, kao i na stajanju drugog rekata.
Nakon cetvrtog rekata sjedne se i prouci: Et- tehijjat, salavati i dova, te se preda selam.

Ikindijski farz zanijjeti se: Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate fardi-l- 'asri, Allahu ekber.
Na stajanju prvog rekata uci se: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i sura. Na stajanju drugog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouci Et- tehijjat do salavata, pa se digne na treci rekat.
Na stajanju treceg i cetvrtog rekata uci se samo Bismilla i Fatiha. Nakon cetvrtog rekata sjedne se i prouci: Et- tehijjatu, salavati i dova, te se preda selam.

2. Podne-namaz (podnevni namaz)

Podne-namaz ima deset rekata, i to: cetiri rekata sunneta, cetiri rekata farza i dva rekata sunsunneta.
Podnevski sunnet zanijeti se ovako: Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate suneti-z-zuhri, Allahu ekber.
Na stajanju prvog rekata uci se: Subhaneke, Eüza, Bismilla, Fatiha i sura.
Na stajanju drugog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouci Et-tehijjat do salavata, pa se ide na treci rekat.
Na stajanju treceg i cetvrtog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura. Nakon cetvrtog rekata sjedne se i prouci se: Et-tehijjat, salavati i dova, te se preda selam.

Podnevski farz zanijeti se: Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate fardi-z-zuhri, Allahu ekber.
Na stajanju prvog rekata uci se: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i sura.
Na stajanju drugog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouci Et-tehijjät do salavata, pa se digne na treci rekat.
Na stajanju treceg i cetvrtog rekata prouci se samo bismilla i Fatiha.
Nakon cetvrtog rekata sjedne se i prouci: Et-tehijjat, salavati i dova, te se preda selam.

Zatim se klanja sunsunnet, koji se zanijjeti:
Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate sunsunneti-z-zuhri, Allahu ekber.
Na stajanju prvog rekata uci se: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i sura.
Na stajanju drugog rekata uci se: Bismilla, Fatiha i sura.
Nakon drugog rekata sjedne se i prouci: Et- tehijjat, salavati i dova, te se preda selam.

1. Sabah-namaz (jutarnji namaz)

Sabah-namaz ima cetiri rekata i to dva rekata sunneta i dva rekata farza.
Sabahski sunnet zanijjeti se na arapskom jeziku ovako:
Nevejtu en usallije lillahi te `ala salate sunneti-l fedžri, Allahu ekber.
Ili, na našem jeziku: Odlucih da klanjam sunnet sabahskog namaza u ime Boga, Allahu ekber.

Na stajanju prvog rekata uci se: Subhaneke, euza, bismilla, Fatiha i sura. Zatim, izgovarajuci Allahu ekber, pognemo se na ruku na kojem tri puta ucimo: Subhane Rabbije-l-azim!
Potom se sa ruku`a vracamo na kratko stajanje i izgovaramo:
Semi`allahu li-men hamideh! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbena leke-l-hamd!
Sa kratkog stajanja, izgovarajuci Alahu ekber, spuštamo se na prvu sedždu, gdje izgovaramo tri puta: Subhane Rabbije-l-e`ala!
Sa prve sedžde izgovarajudi Allahu ekber, vracamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak, a zatim izgovarajuci Allahu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhane Rabbije-l-e`ala, tri puta)
Sa druge sedžde, izgovarajuci Allahu ekber, dižemo se na drugi rekat.
Na stajanju drugog rekata ucimo: Bismillu, Fatihu i suru, a potom obavimo ruku`, i dvije sedžde, kao i poslije stajanja na prvom rekatu.
Sa druge sedžde drugog rekata, izgovarajuci Allahu ekber dižemo se i sjednemo, pa ucimo Et-tehijjat, salavate, dovu te predamo selam.
Nakon predaje selama kod sunneta pristupa se klanjanju sabahskog farza.*

* Po predaji selama kod sunneta: sabahskog, podnevskog, ikindijskog i jacijskog namaza lijepo je i uobicajeno prouciti sure Ihlas 3 (tri) puta a zatim: Subhane Rabbike Rahbi-l-'izeti 'amma jesifün ve selamun 'ale-l-murselin ve-l-hamdu lillahi Rabbi-l-'alemin.
(Hvaljen je i dostojanstven Tvoj Gospodar i daleko je od onoga kako ga oni opisuju (i predstavljaju). (El-Fatiha).

Sabahski farz zanijeti se ovako:
Nevejtu en usallijje lillahi te'ala salate fardi-l fedžri, Allahu ekber.
Sabahski farz klanja se kao i sunnet, samo je razlika u nijjetu.
Muškarci ce prije nijjeta prouciti ikamet.

Sabahski namaz, kao i svi ostali namazi, završava se posljednjim selamom, ali se preporucuje da poslije svakog namaza proucimo zikr i namasku dovu, jer cemo za to biti posebno nagradeni.
Onaj ko nije naucio zikr i namasku dovu završice namaz ucenjem El-Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha, što smo i ranije spomenuli, može zamijeniti svaku dovu.

1. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju?

S obzirom na vrijeme u kojem se klanjaju, razlikujemo dvije vrste namaza, i to:
a) pet dnevnih namaza, a ti su: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija-namaz i
b) ostali namazi, u koje spadaju: džuma-namaz, dženaza-namaz, bajram-namaz, teravih-namaz, tehijjetu-l-mesdžid, istihare-namaz, hadže-namaz, lejl-namaz i drugiGrupa koja se okupi na jednom mjestu, a pritom ne spomene Allaha i ne donese salavat na svoga Poslanika, na sebe je navukla Allahovu srdžbu. Ako htjedne, Allah će ih kazniti, a ako ne, oprostit će im.


- Ko sjede u društvo ne spomenuvši pritom Allaha, Allah se srdi na njega a, također, ko legne ne spomenuvši Allaha, Allah se srdi na njega
Prenosi se od Ukbeta, sina Amirova, da je rekao: " Dok smo mi boravili na sofi, izišao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, i obratio nam se: “ Ko od vas ne bi želio svakog dana osvanuti u Buthani ili u Akiki i da mu k tome budu darovane po dvije velike jednogrbe deve na halal način i ne kao poklon rodbine?” Odgovorili smo: “Svi bismo to željeli, Allahov Poslaniče.” Tada nam on reče: “Zar niko među vama ne želi poraniti u džamiju i u njoj poučavati ili sam proučavati (čitati) dva kur'anska ajeta - što mu je korisnije od dvije deve; tri ajeta su mu na taj način vrednija od tri deve; četiri od četiri deve i tako redom.”


- Od Abdullaha sina Busra, r.a., prenosi se da je neki čovjek rekao Božijem Poslaniku: "O Božiji Poslaniče, meni se čini da ima puno islamskih propisa, pa mi kaži neke najvažnije, kojih ću se pridržavati", pa mu je rekao: "Neka ti jezik neprestano spominje Allaha, dželle šanuhu"(T,MA )

Ko prouči ( pročita ) slovo iz Allahove Knjige pribavio je sebi dobro, a za to dobro stječe se deset drugih dobara. Nisam kazao: "elif-lam-mim" - jedno je slovo, nego "elif" je slovo, "lam" je slovo i "mim" je slovo.Kazao je Allahov Poslanik: "Meselul-l-lezi jezkuru Rabbehu ve-l-lezi la jezkuru Rabbehu meselu-l-hajji ve-l-mejjiti"

- Primjer onoga koji se sjeća svoga Gospodara spominjući Ga i onog koji Ga se ne sjeća je kao primjer živog čovjeka i mrtvaca. ( K )

Zatim je kazao: "Ela unebbi ukum bi hajri e'a malikum ve ezkaha inde melikikum ve erfe'iha fi deredžatikum ve hajrin lekum min infaki-z-zehebi ve-l-veriki ve hajrin lekum min en telkav aduvvekum fe tadribu eanakahum ve jadribu e'anakak-um? Kalu, bela! Kale zikru-l-Lahi te' ala"

- Želite li da vas obavijestim o vašem najboljem djelu, koje je usto: najkreposnije kod vašeg Vladara, korisnije od udjeljivanja zlata i srebra, značajnije i od borbe protiv vašeg neprijatelja? Ashabi odgovoriše: Da, želimo! - Sjećanje na Allaha Uzvišenog. (T,MA )

Kazao je i ove riječi: Uzvišeni Allah kaže: Ene inde zanni abdi bi, ve Ene me‘ahu iza zekereni, fe in zekereni fi nefsihi - zekertuhu fi Nefsi, ve in zekereni fi melein- zekertuhu fi melein hajrin minhum, ve in tekarrebe ilejje šibren tekarrebtu ilejhi zira‘an, ve in tekarrebe ilejje zira‘an tekarrebtu ilejhi ba‘an, ve in etani jemši etejtuhu herveleten"

- Rekao je Allah, dželle šanuhu: - Ja sam sa Svojim robom kada misli o Meni. S njim sam kad god Me se sjeti. Ako Me se sjeti u osami, i Ja se sjetim njega kad sam sam; ako Me se, pak, sjeti dok je u društvu, i Ja se njega sjetim u još ljepšem društvu. Kad mi se približi za pedalj, i Ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se približi za lakat, Ja se njemu približim za rukohvat.Najzad, ako Mi se približi hodom, Ja ću se njemu približavati žurbom. (K)

A kazao je i ovako: "Ve'an Abdillahi bin Busr, radi-je- l-Lahu anhu, enne redžulen kale: "ja Resula-l-Lahi, inne šerai'al-islami kad kesuret alejje fe ahbirni bi šej‘in etešebbesu bihi" - Kale - "La jeza-lu lisanuke retiben min zikril-l-Lahi".- I u sebi spominji Gospodara svoga ujutro i navečer, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući glas, i ne budi nemaran! (El-Araf 205)
O vi, koji vjerujete! Allaha često i mnogo spominjite!” (El-Ahzab: 41)
- ... i muškarcima koji mnogo Allaha spominju i ženama, Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. (El-Ahzab: 35)I u sebi spominji Gospodara svoga ujutro i navečer, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući glas, i ne budi nemaran! (El-Araf 205)


Abdul-Kerim el-Džezeri, rahmetullahi alejh, rekao je: "Bogobojazni vjernik nikada se ne raspravlja u vjeri."
Nevevi, rahmetullahi alejh, rekao je: „Od pokazatelja iskrenog roba jeste da se uznemiri kada primjeti da su ljudi saznali za njegova dobra djela kao što se uznemiri kada primjeti da su ljudi spoznali njegova loša djela. Ukoliko se, pak, bude radovao time, neka zna da je to grijeh, a možda je rija'-pretvaranje teže i opasnije od mnogih grijeha.“


Jahja b. Mu'az, rahmetullahi alejh, upitan je: „Kada će čovjek biti iskren?“, pa je odgovorio: „Onda kada njegovo ponašanje bude poput ponašanja bebe, dojenčeta: svejedno mu je da li ga neko hvalio ili grdio.“
Jedan od ispravnih prethodnika, rahmetullahi alejh, rekao je: „Čije povećanje znanja ne bude razlog i povećanja bogobojaznosti, neka preispita svoje znanje.“
Zehebi, rahmetullahi alejh, rekao je: „Ko bude tražio znanje radi Ahireta, to znanje učinit će ga skromnijim i poniznijim, i punim strahopoštovanja prema Allahu, subhanehu ve te'ala.“


Malik b. Dinar, rahmetullahi alejh, rekao je: „Ukoliko čovjek bude tražio znanje radi Allaha, to znanje učinit će ga skromnijim i poniznijim, dok, ukoliko ga bude tražio radi nečega drugog, to znanje povećat će mu grijehe i hvalisavost, oholost.“


Hišam b. Hasan, rahmetullahi alejh, rekao je: "Neki čovjek je došao Hasanu el-Basriju i rekao mu: 'Ebu Se'ide, dođi da raspravljamo u vjeri.' Na to mu je Hasana el-Basri, rahmetullahi alejh, uzvratio: 'Što se mene tiče, ja sam svoju vjeru pronašao, a ti ako si izgubio svoju vjeru, traži je!'"


Omer b. Abdil-'Aziz, rahmetullahi alejh, rekao je: "Ko svoju vjeru bude izlagao neistomišljeniku (raspravljao se o svojoj vjeri sa neistomišljenicima), učestat će mijenjanje vjere."

I rekao je: "Uspio je onaj koji se sačuvao rasprave, srdžbe i požude."

I rekao je: "Čuvaj se rasprave! Uistinu, ona te neće poštedjeti fitne niti će ti podariti hikmet-mudrost."Šafija, rahmetullahi alejh, rekao je: "Rasprava u vjeri srce čini grubim, tvrdim i podstiče na mržnju."
"Kada Uzvišeni Allah jednom narodu odredi zlo, otvori im vrata džedela-rasprave a zatvori vrata amela-rada."
El-Hakim b. Umejr, radijallahu anh, rekao je: „Na dunjaluku budite kao gosti, za kuće uzmite Allahove mesdžide, učite svoja srca nježnosti, često razmišljajte i plačite, pa vas strasti neće podijeliti!


Alija b. Ebi Talib, radijallahu anh, rekao je: „Tajna je tvoj zatočenik, pa kada je obznaniš, tada ti postaješ njen zatočenik!“
Imam Ahmed, rahmetullahi alejh, rekao je: „Ako želiš da ti Allah učini dugotrajnijim ono što voliš, onda čini Mu ono što On Uzvišeni voli.“


El-Munavi, rahmetullahi alejh, rekao je: „Najbolji rahatluk jeste onaj koji dolazi nakon napornog rada a znanje koje te najviše uzdiže jeste ono znanje pri čijem si traženju bio najponizniji.“
Hasan el-Basri, rahmetullahi alejh, rekao je: „Da večeram sa svojom majkom, zbog čega će se ona obradovati, draže mi je nego da obavim dobrovoljni hadždž.“
Abdullah b. Mes'ud, radijallahu anh, rekao je: „Uistinu, nama je otežano pamćenje Kur'ana, dok nam je olakšan rad po njemu. A doista, onima poslije nas, pamćenje Kur'ana biće olakšano dok će im rad po Kur'anu biti otežan!“
Sufjan es-Sevri, rahmetullahi alejh, rekao je: „Nijedno šejtansko oružje protiv čovjeka nije jako kao što je jako strah od neimaštine, pa, ukoliko se ovaj strah nađe u srcu čovjeka, on zabranjuje istinu, govori po strastima i loše misli o svome Gospodaru.“
Upitan je imam Ahmed b. Hanbel, rahmetullahi alejh: „O Ahmede, kolika je razdaljina između nas i Arša Milostivog?“ Odgovorio je: „Kolika god da je, iskrena dova iz srca iskrenog roba prelazi je!“


Alija b. Ebi Talib, radijallahu anh, rekao je: „Probao sam sve lijepe dunjalučke stvari, pa nisam našao ljepše od zdravlja i blagostanja, i probao sam sve gorčine dunjaluka, pa nisam našao gorčije od potrebe za ljudima.“
Kaže Sufijan b. Ujejne, rahimehullah: "Znanje ako ti ne bude koristilo onda će ti sigurno štetiti."


Kaže Ahmed b. Sem'an el-Va'iz, rahimehullah: "Svako ko ne bude u znanju tražio svoje obaveze prema Allahu, to znanje će biti dokaz protiv njega i propast."


Kaže Vehb b. Munebbih, rahimehullah: "Primjer onoga koji nauči znanje i ne radi po njemu je kao primjer doktora koji ima lijekove ali ih ne upotrebljava."
Kaže Malik b. Dinar, rahimehullah: "Učenjak koji ne radi po znanju je kao obli kamen, ako na njega padne kap ne zadržava se nego odmah sklizne."
Kaže Fudajl b. 'Ijjad, rahimehullah: "Učenjak će biti neznalica sve dok ne bude radio po svom znanju, pa kada bude radio po njemu postat će učenjak."
Kaže Ša'bi, rahimehullah: "Doista mi nismo učenjaci, nego smo slušali hadise pa ih prenosili. Učenjaci su oni koji kada nauče rade po tome."
Kaže Ebu Hazim, rahimehullah, koreći takve: "Ljudi su se zadovoljili sa znanjem a ostavili rad po njemu, i zadovoljili se sa govorom a ostavili djela."
Kaže Ebu Derda', radijellahu 'anhu: "Najviše čega se bojim za sebe kada budem polagao račun za djela, da mi se kaže: "Znao si, pa koliko si radio po tome što si znao."


Ibnu Mes'ud, radijallahu anh, je rekao: „Ko želi da zna da li voli Allaha, subhanehu ve te'ala, neka svoju dušu izloži Kur'anu, pa, ko bude volio Kur'an taj voli i Allaha jer je Kur'an Allahov govor.“
Malik b. Dinar, rahmetullahi alejh, je rekao: „Pokornost Allahu uzmi za svoju trgovinu, pa će ti doći profit bez ikakve robe.“
Imam Ahmed, rahmetullahi alejh, je upitan: „Kada će čovjek osjetiti rahatluk?“ Odgovorio je: „Kod prve stope u Džennetu.“


Selemete b. Dinar, rahmetullahi alejh, je rekao: „Ono što želiš da nađeš na ahiretu to učini još danas, a ono što ne želiš da vidiš na ahiretu kod sebe to ostavi još danas!“


Muhammed b. Suk, rahmetullahi alejh, rekao je: „Spomenut ću vam određene riječi, možda vam budu od koristi. Nama su, doista, koristile. Ata'a b. Ebi Rebbah, rahmetullahi alejh, rekao nam je: 'O moji bratići! Uistinu, oni koji su bili prije vas (ashabi) prezirali su prekomjeran govor. Sve što je pored Allahove, subhanehu ve te'ala, Knjige (tj. njenog učenja), naređivanja na dobro i odvraćanja od zla ili neophodnog govora o dunjalučkim potrebama, - sve mimo toga oni su smatrali prekomjernim govorom. Zar poričete da su pored vas plemeniti pisari; jedan s desne a drugi s lijeve strane?! I čovje ne izusti nijednu riječ a da pored njega nije onaj koji zapisuje! Zar se ne stidite da sutra kada se vaši listovi razastru, knjiga vaših djela otvori, da većinu vaših djela zapisanih u njoj nađete da nisu niti od vjere, niti od vašeg dunjaluka.'“

Omer b. Abdil-Aziz, rahmetullahi alejh, rekao je: „Uistinu, onaj koji se često prisjeća smrti, bit će zadovoljan s malim, i onaj koji svoj govor bude smatrao svojim djelom, umanjit će svoj govor, osim u onome što mu je od koristi.“Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Dosta je čovjeku laži samo da govori sve što čuje.“ (Muslim, 7.)

Također, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Od lijepog čovjekovog islama je da se ostavi onoga što ga se ne tiče.“ (Hadis su zabilježili mnogi muhaddisi, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u „Sahihul-Džami'u“, 5911.)

Mudri Lukman je upitan: „Kako si postigao mudrost?“ Odgovorio je: „Nisam pitao o onome što znam, niti sam pričao o onome što me se ne tiče.“Također, rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nema tog čovjeka, koji ponizi muslimana na javnome mjestu, oskrnavljajući njegovu svetost i oštećujući njegovu čast, a da ga Allah neće poniziti onda kada bude želio Njegovu pomoć. Nema ni jednog čovjeka koji pomogne muslimana na mjestu gdje se skrnavi njegova čast i ruši njegova svetost - a da ga Allah ne pomogne onda kada bude želio Njegovu pomoć.“ (Ebu Davud, 4/271; Ahmed, 4/30; a dobrim ga je ocjenio šejh Albani u „Sahihul-Džami'is-sagir“, 5/160.)


Čuvanje jezikaAllahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Čovjekovo vjerovanje neće biti ispravno sve dok i njegovo srce ne bude ispravno, a njegovo srce neće biti ispravno sve dok mu jezik ne bude ispravan.“ (Ahmed, 3/198.)O ljudi, Mi vas odjednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa."

Ovim Ajetom, Allah je ljudskom rodu objavio da pol nije faktor superiornosti.

U učenju Islama postoji stavka koja kaže da savršenstvo žene nije u tome da ona ima sva prava koja imaju muškarci. Razlog te blage razlike u pravima je u tome što se razlikuju njihove fizičke i psihičke karakteristike, koje su pak odgovorne za dodjeljivanje uloga i odgovornosti jednih i drugih.

Islam naglašava da su muškarac i žena su: dva različita pola, ali i činjenicu da ne postoji razlika između njih po pitanju Ijudskosti. Historija islama je svjedok efikasnog prisustva muslimanske ženeu društvu, što pokazuju da žene kao rnuškarci, mogu postići visoke stepene savršenosti i morala. 35. ajet sure Al-Ahzab kazuje da ne postoji nikakva razlika između muškarca i žene kada je u pitanju dostizanje stepena savršenosti i ljudsih vrlina. Islam smatra da žena kao i muškarac mora poštovati norme odgoja i društvenih odnosa.

Osnova od koje islam kreće jeste izgradnja i odgoj svakog pojedinca kao osnove društva. Izgradnja ličnosti počinje od izgradnje odnosa izmeðu čovjeka kao roba i Uzvišenog Allaha kao njegovog gospodara. Na tome se i zasniva islam kao sistem života, što je naravno opet suprotno današnjim iskrivljenim načelima odgoja pojedinca i društva. Meðutim, islam se ne zaustavlja samo na tome, i to neki danas vide kao problem islama. Naime, islam upotpunjava i odnos čovjeka prema čovjeku, prema roditelju, rodbini, komšiji, radnom kolegi, pretpostavljenom, potčinjenom, prijatelju, muslimanu, nemuslimanu itd., a sve ovo opet biva na osnovama pokornosti zakonima koje je u svim ovim segmentima života postavio Uzvišeni Allah. I ako izvršimo usporedbu pravila koja je islam postavio i onoga što stoji u drugim zakonima, uvidjet ćemo da islam itekako daleko odskače u formiranju zdrave ličnosti pojedinca i ureðenju zajednice, i nijedan drugi pravilnik i zakonik to nije tako lijepo riješio. Ovo je naročito izraženo kada su u pitanju meðuljudski odnosi meðu muslimanima, i u tom pogledu jasno je pravilo koje nam je Kur'an naznačio: ''Uistinu su muslimani braća.''
Usame ibn Šerik, radijallau anhu, je rekao da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan: Šta je najbolje što može biti dato čovjeku? Rekao je: Lijepo ponašanje


Enes, radijallahu anhu, je rekao: Allahov Poslanik, je bio čovjek
najljepšeg ponašanja!4

Aiša, radijallahu anha, je rekla: Čula sam od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sljedeće: Vjernik će svojim lijepim ponašanjem – ahlakom, dostići stepen čovjeka koji noću klanja a danju postAhlak je i drugi pojam za ihsan-svaršenstvo u vjerovanju, kojeg je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio riječima: Ihsan je da obožavaš Allaha, kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš On tebe vidi!3


S obzirom da je ahlak i lijepo ponašanje glavno mjerilo iskrenosti i ispravnosti nečije vjere, ono će se prvashodno ogledati u čovječijem odnosu prema njegovom Stvoritelju, Uzvišenom Allahu, onda u njegovom odnosu prema stvorenjima oko sebe, kao i u njegovom odnosu prema samome sebi.
Rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem:

''Primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji ja naložio vatru pa kada je njena svjetlost obasjala prostor oko nje, leptiri i ostali insekti počeše u nju upadati, a taj ih čovjek u tome nastoji spriječiti, ali mu to ne polazi za rukom. Takav je primjer mene i vas. Ja vas pridržavam za vaš struk nastojeći da spriječim da u vatru upadnete i govorim: bježite od vatre, bježite od vatre…, a vi me nadjačavate i u vatru bezglavo srljate''.

(Buhari br. 3426 i br. 6483, Muslim br. 2284, od Ebu Hurejre r.a.)Bilo jedno dijete koje se pripremalo da dođe na Svijet.
Jednog dana ono upita Gospodara:
- Gospodaru, rekli su mi da ćeš me sutra poslati na Svijet, ali ja sam tako sitan i nemoćan, kako ću živjeti tamo?
- Od svih meleka izabrao sam jednog za tebe. On će te čekati i štititi.
- Svaki dan će ti pjevati i smiješiti se.
- Tako ćeš ti osjetiti njegovu ljubav i bit ćeš sretan.
- Dobro, kako ću ih razumjeti kad mi nešto kažu, kada ne znam njihov jezik?
- Melek će ti govoriti najljepše i najslađe riječi, koje ćeš moći čuti na Svijetu i pažljivo i sa ljubavlju će te naučiti da pričaš.
- Dobro, Gospodaru, šta ću raditi kada poželim pričati s Tobom?
- Tvoj melek će te naučiti da mi se moliš, šireći svoje ruke.
- Čuo sam da na Zemlji ima dosta loših ljudi, ko će me štititi?
- Tvoj će te melek stalno štititi, pa bilo to i po cijenu njego¬vog života.
-Ali ja sam veoma tužan što Te više neću moći vidjeti.
- Tvoj će ti melek uvijek o meni pričati i naučit će te pute¬vima koji vode do mene.
Tada u dženetu/raju nastade tišina i glasovi sa Zemlje dopriješe do njega.
Dijete shvati da treba da ide i postavi posljed¬nje pitanje:
- Gospodaru, ako sad trebam ići, molim Te reci mi kako se zove moj melek.
- Nije važno kako se zove, ti ćeš ga MAJKO zvati.

Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:
“Uistinu kada covjek pogriješi, na srcu mu se upiše crna tacka (mrlja), pa kada ucini istigfar (zatraži oprost) i pokaje se, njegovo srce se ocisti.
A kada se ponovo vrati grijehu onda se mrlja uveca, dok ne obuhvati cijelo srce i to je prekrivanje koje Allah spominje: `A nije tako! Ono što su radili,prekrilo je srca njihova.`“
(Bilježi Tirizmija)

Allahu moj, smiluj mi se, primi dove i ocisti srca naša, amin ya RabbiDa se prva zena sehid u Islamu zvala Sumejja r.a

Da je zeni zabranjeno da oponasa muskarca,

Da je zena pastir svoje porodice i da ce biti odgovorna za svoje stado,

Da je zeni zabranjeno da opisuje druge zene pred muskarcima,

Da je zeni zabranjeno da se rukuje sa muskarcima koji joj nisu mahrem,DALI STE ZNALI

Da je zeni zabranjeno da se rukuje sa muskarcima koji joj nisu mahrem,DALI STE ZNALI

Da se prva zena koja je ubila nevjernika u ime Allaha s.w.t zvala Saffija bint Abdul Muttalib,

Da je Belkisa bila kraljica iz doba Sulejmena a.s koja je primila islam,

DALI STE ZNALI

Da je Asija bila zena faraona koja je jos na dunjaluku vidjela svoju kucu u dzennetu,

Da zena ne smije izaci na ulicu namirisana jer to je veliki grijeh

Da zena ne moze da posti nafilu bez dozvole muza,

Da zena ne smije izaci iz kuce bez izuna (dozvole) muza,

Da je ukras zene stid a muskarca brada,

DALI STE ZNALI

Da je Hatidza r.a bila prva zena Poslanika s.a.w.s i da joj je prenesen selam od Allaha s.w.t te da je obavjestena da ima kucu u dzennetu

Da nikad nijedna zena nije bila Poslanik

Da ce zena koja umre a muz sa njom bude zadovoljan, uci u dzennet

Da ce zena biti puno vise nego muskaraca u dzehenemu a jedan od razloga toga je nezahvalnost na muzevom dobrocinstvu

Da najvece pravo nad zenom ima njen muz a nad muskarcem njegova majkaDa li ste znale?

Da je Havu r.a Allah s.w.t stvorio od rebra Adema a.s,

Da je hidzab je muslimanki naredjen pete godine po hidzri,

Da zenu udaju cetiri stvari a to su: ljepota, porijeklo, bogastvo i vjera a da je najvrednija ona koja je najbolje vjere i ahlaka...

Da je zeni za vrijeme hajza (menstrualnog ciklusa) i nifasa (posl.porodjani period) zabranjeno da obavlja namaz, da posti, ulazi u dzamiju, dotice Kur'an i da obavlja intimni odnos.Da li ste znali da nema trenutka bez ezana ???

Pogledajte kartu svijeta. Na istocnoj strani ugledat cete Indoneziju. Cim nastupi zora na istocnoj strani Saibila, oko 5:30 po lokalnom vremenu, zacuje se sabahski ezan. Sabahski ezan koji je zapoceo u Indoneziji stigne do obala Atlantika nakon devet i po sati. I prije nego on dosegne obale Atlanskog okeana, na istoku Indonezije vec je otpoceo ezan za podne-namaz. I dok podnevski ezan zapocinje u Bangladešu, u Saibilu se mujezini spremaju za oglašavanje ikindije, a potom i akšama i jacije. Dok mujezini širom Indonezije uce sabahski ezan, mujezini u Africi uce ezan za jaciju.
Ovaj fenomen nas dovodi do zadivljujuceg otkrica: Ne prode ni jedan jedini trenutak na Zemaljskoj kugli, a da u njemu stotine hiljada mujezina širom svijeta ne uce ezane. I upravo sada, dok citate ove redove, možete biti sigurni da hiljade ljudi, baš u ovom trenu, uce i slušaju ezane.

...Sabur je svjetlo vjerniku, koji ga vodi kroz tmine iskušenja, tegoba i drugih nezgoda sa kojima se susrece u životu * Strpljenje je garant kojim se garantuje ljudski uspjeh i bez njega nije moguce postici bilo kakav uspjeh. * Allah dž.š. je pojam strpljenja u Kur'anu spomenuo 90 puta * Vrlina koju je Allah dž.š. preporucio preko prakticnog primjera Njegovog casnog poslanika Ejjuba a.s...
Vrijednost Selama I Naredba Da Se Drugima Naziva

Kaže Uzvišeni Allah: «Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite ili uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti.» (En-Nisa, 86.)

neki čovjek upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: «Koji islam je najbolji?»...
a on je odgovorio: «Da nahraniš gladnog i da nazivaš selam i onima koje znaš i onima koje ne znaš.»[1]

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: «Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se međusobno ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto, zbog čega ćete se, ako to budete činili, zavoljeti? Nazivajte jedni drugima selam.»[4]

Prenosi se od Imrana ibn Husajna, radijallahu anhu, da je rekao: «Došao je jedan čovjek Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: 'Es-selamu alejkum', a Poslanik mu odgovori, zatim sjede i reče: 'Deset sevapa.' Zatim dođe drugi čovjek i reče: 'Es-selamu alejkum ve rahmetullah.' Poslanik mu odvrati selam te sjede i reče: 'Dvadeset sevapa.' Zatim dođe i treći čovjek i reče: 'Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh', a Poslanik mu odvrati selam, sjede i reče: 'Trideset sevapa.'''[8]Allahu, Ti si, doista, stvorio moju dušu i Ti je umrtvljuješ. Tebi pripada njena smrt i njen život, pa ako je oživiš - zaštiti je, a ako je umrtviš - oprosti joj. Allahu, Tebe molim za oprost
AMINPokajanje koje je Uzvišeni Allah naredio, je iskreno pokajanje, koje ima pet uvjeta ispravnosti:

Prvi: Da bude učinjeno iskreno radi Allaha, azze ve dželle, da njegov povod bude ljubav i veličanje Allaha, nadajući se Njegovoj nagradi i strahujući od Njegove kazne.

Drugi: Da se žalosti i kaje zbog grijeha koje je počinio i da poželi da ga nikada nije počinio, kako bi ga ta žalost navela da se srcem okrene prema Allahu, i slomljeno stane pred Njega koreći svoju dušu koja ga je navela na zlo, pa mu tako pokajanje bude na jasnom ubjeđenju i znanju

Treći: Da u istom trenutku napusti činjenje tog grijeha. Ako je taj grijeh činjenje nekog harama, odmah će ga ostaviti, a ako je taj grijeh ostavljanje neke obaveze, odmah će je nadoknaditi ako je od djela koja se mogu nadoknaditi, kao hadždž i zekat.

Četvrti: Da čvrsto odluči da se neće vratiti griješenju u budućnosti, zato što je ovo plod pokajanja i dokaz iskrenosti pokajnika.

Peti: Da ne bude nakon vremena u kojem se prima pokajanje, jer mu tada pokajanje neće biti primljeno. Što se tiče isteka vremena u kojem se prima pokajanje, to vrijeme dijeli se na dvije vrste: općenito za sve ljude i posebno za svakog čovjeka.

Općeniti istek vremena za sve ljude je izlazak sunca sa zapada i kada se to desi, pokajanje je beskorisno. Kaže Uzvišeni Allah:

"Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci: 'Samo vi čekajte, i mi ćemo, doista, čekati!'"[10]"Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste."[5] Ajeta u kojima se spominje pokajanje ima mnogo.

"O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali; svjetlo njihovo će ići ispred njih i njihove desne strane. 'Gospodaru naš' – govorit će oni – 'učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti, doista, sve možeš'."[4]Ključ namaza je čistoća.
Ključ hadždža je ihram.
Ključ dobročinstva je iskrenost.
Ključ Dženneta je tewhid.
Ključ znanja je lijepo pitanje.
Ključ pobjede je rad i strpljenje.
Ključ povećanja blagodati je zahvalnost.
Ključ zaštite je ljubav i zikr.
Ključ uspjeha je bogobojaznost.
Ključ postojanosti je nada i strah.
Ključ odziva je dova.
Ključ živosti srca je razmišljanje o Kur'anu i ponizno dozivanje Allaha pred zoru.
Ključ opskrbe je zalaganje popraćeno istigfarom i bogobojaznosti.
Ključ ponosa je pokornost Allahu.
Ključ svakog zla je ljubav prema dunjaluku i duga nada.

Ibnu-l-Kajjim, Hadi-l-ervah, 100. sU srcu postoji praznina koju ne može popuniti osim ljubav premaAllahu, iskreni povratak Njemu, nepretano sjećanje na Njega, iskrenoispovijedanje vjere samo Njemu Uzvišenom! Kada bi čovjeku bio dat dunjaluk isve što je na njemu, on time svoju prazninu u srcu nikada ne bi mogaopopuniti!


Rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem:

''Primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji ja naložio vatru pa kada je njena svjetlost obasjala prostor oko nje, leptiri i ostali insekti počeše u nju upadati, a taj ih čovjek u tome nastoji spriječiti, ali mu to ne polazi za rukom. Takav je primjer mene i vas. Ja vas pridržavam za vaš struk nastojeći da spriječim da u vatru upadnete i govorim: bježite od vatre, bježite od vatre…, a vi me nadjačavate i u vatru bezglavo srljate''.

(Buhari br. 3426 i br. 6483, Muslim br. 2284, od Ebu Hurejre r.a.)Kada je Poslanik, s.a.v.s., upitao ashabe znaju li ko je to muflis (bankrot, švorc), odgovorili su da oni muflisom smatraju osobu koja nema ni novca niti vrijednosti. Na to im je on rekao:
''Istinski je bankrotirala ona osoba koja će na Sudnji dan doći sa dobrim djelima, namazom, postom zekatom, ali je nekoga vrijeđao, nekoga je potvorio... pa će jednome dati svojih dobrih djela i drugome isto tako, a ako mu nestane dobrih djela prije nego se među njima presudi, bit će natovaren grijesima onih prema kojima se ogriješio, a zatim će biti bačen u Vatru.''Jedne prilike je Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, skoro potrčao za čovjekom čija je odjeća prelazila njegove članke pa mu je naredio: ''Podigni svoju odjeću'', na što mu je čovjek, otkrivši svoja koljena, rekao: ''Allahov Poslaniče, ja sam krivonog i koljena mi se sudaraju prilikom hoda (imao je tzv. x noge)'', nakon čega mu se opet obrati Poslanik, s.a.v.s., riječima: ''Digni svoju odjeću! Uistinu je svako Allahovo stvorenje lijepo.''

(Ahmed, 4/390, br. 19364, sa lancem prenosilaca koji odgovara kriterijima Buharije i Muslima. Vidjeti: Es-Sahiha, br. 1441.)("Tako mi zore i deset noći"; „Obavljaj namaz kad Sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine i namaz u zoru, jer namazu u zoru mnogi prisustvuju"-al-Isra 78.ajet),


Ustani i kreni učeći dovu tvoga Poslanika, s.a.v.s: "Allahumme-dž’al fi kalbi nuren, we fi lisani nuren, we fi sem’i nuren, wedž’al fi besari nuren, we min emami nuren, we min khalfi nuren, we an jemini nuren, we an šimali nuren, we min fawki nuren, we min tahti nuren". (Allahu podari mi svjetlo u moje srce, podari mi svjetlo na moj jezik, na moj sluh, na moj vid, podari mi svjetlo ispred mene i iza mene, podari mi svjetlo s moje desne i s moje lijeve strane, podari mi svjetlo iznad mene i svjetlo ispod mene). AMIN UCINI NAS OD ONIH KOJIM PODARUJES SVETLO JARABI. Tad pomisli: u vrijeme kad svi spavaju ti ustaješ i izlaziš isključivo radi Allaha želeći steći Njegov zadovoljstvo.ELHAMDULILAH STO SMO MUSLIMANI


Sabah namaz u džematu znači svjetlo na kijametskom danu! Allahov poslanik kaže: "Obraduj potpunim svjetlom na kijametskom danu one koji pješače po mraku do mesdžida". (at-Tirmizij i Ibnu Madždže). Jačina svjetla biće prema gustini tame, pa koliko insan bude više prelazio po tami do mjesta obavljanja namaza, svjetlo će na kijametskom danu biti jače i intenzivnije. Poslanik, s.a.v.s, kaže: "Imaće svjetla prema svojim djelima, neko će biti prekriven nurom poput brda, neko još više od toga, neko će imati svjetla poput palme, a neko poput nožnog prsta pa će mu na tren svjetliti, a na tren će nestajati"! Allah kaže: "Taj da ćeš vidjeti kako ispred i s desne strane vjernicima i vjernicama teče njihovo svjetlo. Blago vama danas"! (al-Hadid, 12. Ajet).


Ko redovno obavlja sabah u džematu, sigurno ga čeka ulazak u džennet. To kaže Poslanik, s.a.v.s: "Ko obavlja dva hladna namaza, inići će u džennet"! A dva hladna namaza su sabah i ikindija. Poslanik kaže takođe: "Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska Sunca"


"Nema težeg namaza za munafike od jacije i sabaha! A da znaju kakve vrijednosti imaju ova dva namaza, išli bi na njih makar puzeći"! (Bilježe ga oba šejkha od Ebu Hurejreta).


Zemlja će na kijametskom danu biti u Njegovoj vlasti, a nebesa će u Njegovoj desnici biti smotana. Hvaljen je i daleko iznad onoga što Mu pripisuju". (az-Zumar, 67. Ajet).


"Ko obavi sabah namaz, on je u Allahovoj zaštiti i okrilju". (Muslim)


Vrijednost sabah namaza ravna je noćnom namazu čitave noći. Prvo budnost, zatim odziv na poziv ezana i namaz sa vjernicima = nagrada noćnog namaza. Poslanik, s.a.v.s, je rekao: "Ko obavi jaciju u džematu, kao da je pola noći proveo na kijamu, a ko obavi sabah namaz u džematu, kao da je čitavu noć proveo na kijamu". (Muslim).


Muškarac ili žena koji se ne mogu kontrolirati u facebook-svijetu i njemu sličnim, dužni su se sustegnuti od istog, a dozvoljeno je onima koji se pridržavaju šerijatskih smjernica i koje strasti i prohtjevi ne zanesu već su tu da se okoriste i drugima korist pridonesu.
Molimo Allah Uzvišenog da nas sačuva od iskušenja, očiglednih i skrivenih, a On je taj Koji upućuje na Pravi put.Gospodaru moj

Gospodaru moj, ucini srce moje dostojnim da Te voli i ovu dusu moju ucini je dostojnom da od Tebe moli, i dah moj,blagodat Tvoju, ucini dostojnim da Ti ime zbori i cijelo bice moje ucini dostojnim da iskreno Te voli. I razum mi podari, od zaborava i nemara me spasi, i miloscu Svojom me obaspi, da mrznja svaka u meni se ugasi, svjetloscu Tvojom,molim Te,me vodi, ka Dzennetu stope moje da kroce, sumnje,o Istiniti,od mene otkloni, da nikad u misli moje se ne toce. A jezik moj,mac sa ostrice dvije,zastiti i mene i druge od njega i mislima mojim Ti pravi put kazi, da ne lutaju od grijeha do grijeha, priblizi me onima s kojima vec zadovoljan jesi, oprosti mi s onima kojima vec oprostio sve si.

dova je najvece oruzje vjernika------Rabbena atina fid-dun'ja haseneten ve fil-ahireti haseneten vekina azaben-nar

(Gospodaru nas,
daj nam dobro na ovom svijetu, i dobro na buducem svijetu-ahiretu, i sacuvaj nas kazne Dzehennema)

Allahov Poslanik s.a.w.s, rekao:
"Najbolji dan u kome je ikad izaslo sunce je petak; u njemu je stvoren Adem, a.s.,u njemu je uveden u Dzennet i u njemu je izveden iz Dzenneta i njemu ce nastupiti Smak svijeta. "

"Petkom ima jedan cas u kome - ako ga potrefi - vjernik, Allaha dz.s., nece ni za kakvo dobro zamoliti, a da mu ga Allah nece dati i dovu uslisati. "
(Muslim)Obično su pokloni zamaskirani raznim folijama. Mi imamo zadatak da te poklone otpakujemo i da vidimo šta se, zaista, u njima krije. Moramo se truditi da što bolje upoznamo čovjeka. Zapitajmo se istinski jesmo li jedan drugome poklon. Ako mi budemo poklon, onda smo razumjeli hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji kaže:
Dijelite poklone jedni drugima, zavoljet ćete se.
Kad jedni drugima budemo poklon, razumjet ćemo univerzalnu poruku koja ne pravi razliku među ljudima. U islamu nema staža. Bitan je trenutak.

SVOJOM POJAVOM I OSMIJEHOM BUDIMO POKLON LJUDIMA!
Budimo promotori milosti.

Upitan je Hasan Basri:

„Šta je tajna tvoje neovisnosti od dunjaluka i njegovih izazovnih ukrasa?“

Odgovorio je: „Tajna mog odricanja od ovog svijeta krije se u četvero:
shvatio sam da moju nafaku neće uzeti drugim, pa mi se srce smirilo na tome;
shvatio sam da moj posao neće uraditi niko drugi, pa sam mu se maksimalno posvetio;
shvatio sam da me Allah uvijek vidi, pa sam se stidio da me vidi dok činim grijeh;
shvatio sam da me smrt čeka, pa sam se pripremio za susret sa Allahom.“

MUBAREK DŽUMA

"O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete,
kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite;
to vam je bolje, neka znate!
A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite
i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite,
da biste postigli što želite"
(El-Džumu'a,9-10.)imam Šafija r.a. je rekao-----
''Jesti se može na četiri načina
Jesti s dva prsta, a to je znak oholosti.
Jesti s tri prsta, a to je sunnet.
Jesti s četiri prsta, a to je znak gramzljivosti

Četiri stvari jačaju tijelo:

Jedenje mesa.
Mirisanje lijepih mirisa.
Što češće kupanje i kada se nije prilazilo ženi.
Oblačenje pamučne odjeće.

Četiri stvari slabe tijelo:

Prečest spolni odnos.
Prevelike brige.
Često pijenje vode natašte (na prazan stomak
Često jedenje gorke hrane.

Četiri stvari jačaju vid:

Sjedenje naspram kible.
Stavljanje surme prije spavanja.
Gledanje u zeleno.
Održavanje odjeće čistom.

Četiri stvari slabe vid:

Gledanje u pogan.
Gledanje u razapeta čovjeka.
Gledanje u polni organ žene (stidnicu).
Sjedenje okrenut leđima kibli.

Četiri stvari jačaju potenciju:

Jedenje mesa vrapca.
Jedenje gorkih trava (bot. Menyanthes trifoliata).
Jedenje sitqa/sutqa.
Jedenje rikule (bot. Eruca satira).

Četiri su načina spavanja:

Spavanje na leđima. Tako rade Allahovi vjerovjesnici, a.s., koji u tom položaju razmišljaju o stvaranju nebesa i Zemlje,
Spavanje na desnoj strani. Tako spavaju učenjaci i ostali Allahovi robovi.
Spavanje na lijevoj strani. Tako spavaju vladari da im se hrana
probavi.
Spavanje na stomaku a to je šejtanski način spavanja.

Četiri stvari uvećavaju inteligenciju:

Ostavljanje bespotrebna govora.
Upotreba misvaka.
Druženje s dobrima.
Druženje s učenjacima.

Četiri stvari su od ibadeta:

Ni koraka preći bez abdesta.
Što više sedždu činiti.
Što više u džamiji vremena provoditi.
Što više Qur'an učiti.''imam Šafija r.a. je rekao:


''Jesti se može na četiri načina:Jesti jednim prstom, a to je odvratno.

Jesti s dva prsta, a to je znak oholosti.

Jesti s tri prsta, a to je sunnet.

Jesti s četiri prsta, a to je znak gramzljivosti.

"Dunjaluk je san, a Ahiret java. Njih samo smrt dijeli. Međutim, ljudi su prepušteni svojim zbrkanim snovima." (Hasan Basri)


dova je najvece oruzje vjernika------Rabbena atina fid-dun'ja haseneten ve fil-ahireti haseneten vekina azaben-nar

(Gospodaru nas,
daj nam dobro na ovom svijetu, i dobro na buducem svijetu-ahiretu, i sacuvaj nas kazne Dzehennema)''Udajite neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.'' (Kur'an, 24: 32)

i kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, :
''Ženu udaju četiri stvari: imetak, porijeklo, ljepota i vjera, a ti slobodno odaberi vjernicu i nećeš se pokajati.'' (Buharija i Muslim)
pa
''Kada vam doðe prosac sa čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, oženite ga! Ako ne budete tako postupali, nastat će velike smutnje i nered na Zemlji.'' (Tirmizi, 1107

jer
"Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore, njih čeka oprost i veliko obilje." Kur'an (24: 26)
i, takođe da se zna:

„...Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, pa makar vam se i dopadao."

"Neka je hvaljen Onaj Koji u svemu stvara pol; u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju." Kur'an (36:36)


Allahov Poslanik s.a.w.s, rekao:
"Najbolji dan u kome je ikad izaslo sunce je petak; u njemu je stvoren Adem, a.s.,u njemu je uveden u Dzennet i u njemu je izveden iz Dzenneta i njemu ce nastupiti Smak svijeta. ""Petkom ima jedan cas u kome - ako ga potrefi - vjernik, Allaha dz.s., nece ni za kakvo dobro zamoliti, a da mu ga Allah nece dati i dovu uslisati. "
(Muslim)Namaz - Molitva
Namaz je posebna vrsta ibadeta koji pocinje tekbirom a zavrsava selamom.Namaz je stub Islama i prvi ibadet kojim je Allah obavezao svoje robove.Svi muslimani su suglasni da onaj ko ostavlja namaz zanijekavsi njegovu
obaveznost izlazi iz Islama.
Namaz kojim nas je Uzviseni Allah zaduzio sastoji se od pet namaza u toku dana i noci i to u tacno odredjeno vrijeme.
Uzviseni Allah kaze:
"Vjernicima je propisano da u odredjeno vrijeme namaz obavljaju" (En-Nisa 103).Dzuma namaz;
Dzuma namaz je prvostepena duznost, to je namaz kojeg je duzan klanjati svaki musliman,
slobodan,punoljetan,pametan, a koji nije na putu i nema opravdanje zbog izostajanja iz dzemata.
Prema tome dzumu nisu duzni klanjati : dijete,rob putnik,duznik u strahu da ga se ne uhapsi,niti onaj koji ima neku zapreku
zbog koje mu je dozvoljeno izostati iz dzemata.
U vrijeme Poslanika Muhammeda savs, zene su klanjale dzumu namaz, medjutim fikhski ucenjaci smatraju da zene nisu obavezne klanjati dzumu-namaz.Ovo tumacenje dolazi iz hadisa Poslanika savs : Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, duzan je petkom klanjati dzumu-namaz,osim cetvoro: zene,bolesnika,roba i djeteta." ( daif ).
Vrijeme dzume je vrijeme podne namaza.
Dzemat je uvjet valjanosti dzume namaza.
Dzuma se moze obaviti u dzamiji i na otvorenom prostoru kao i drugi namazi.
Prilikom dzume obavezno je prouciti dvije hutbe, a uvjet je da hutba sadrzi zahvalu Allahu dz.s. , salavat na Poslanika savs,
vaz i ucenje iz Kur"ana.
Lijepo je da onaj ko prisustvuje dzumi na nju dodje okupan , namirisan i u najljepsem odijelu.
nakon ezana kojim se poziva na dzumu zabranjeno je trgovati kao sklapati bilo kakve ugovore.
Dzuma namaz sastoji se iz dva rekata , a poslije se klanjaju 2 ili 4 rekata sunneta.

Kome će se musliman požaliti ako ne bratu muslimanu?! Jer, koga boli ono što njega boli ako ne boli njegova brata u vjeri?! Musliman je ogledalo muslimanu: preko njega on sagledava svoje mahane i uočava greške. Prije vas bi musliman znao sresti svoga brata pa mu reći: "Brate moj, ja ne mogu sve svoje grijehe ni znati ni vidjeti. Zato, ako u nečemu vidiš dobro, naredi mi da ga činim, a spriječi me u zlu!
Ko se boji samo Allaha, džellešanuhu, On učini da se njega sve drugo boji. A ko se boji svijeta, Allah džellešanuhu učini pa se on boji svega i svačeg
Ljudi, okitite se svojstvima koja preporučuje Allah džellešanuhu i pazite na Njegove propise, pa ćete biti prijatelji Allahovi. Nikome osim Sulejmanu, `alejhi-s-selam, nije data nijedna blagodat za koju neće odgovarati. Sulejmanu, `alejhi-s-selam, je rečeno: Ovo je naš dar, pa ti podari ili zadrži, nećeš zbog toga odgovarati. (Kur‘an, 38:39)
Ko okrivi svoga brata zbog grijeha za koji se on pokajao Allahu, džellešanuhu, neće umrijeti sve dok tim istim grijehom ne bude bio stavljen na kušnju
Kazano je da će glasnik, kada bude Sudnji dan, povikati: "Neka sada ustane onaj za koga je Uzvišeni Allah preuzeo obavezu da će ga nagraditi od Sebe! I tada će ustati samo onaj koji je pritekao u pomoć bratu svome kada mu je ona bila potrebna, ili koji je bratu svome oprostio učinjenu nepravdu, ili koji je bratu svome poklonio neku od blagodati kojima ga je Allah, džellešanuhu, darovao.
Allah, džellešanuhu, će sačuvati od šejtana i Džehennema čovjeka u kojeg se nađu ova četiri svojstva: suzdržanost u strahu, žurbi, srdžbi i pohoti


Allahov Poslanik, sallAllahu `alejhi we sellem, je rekao: "Dobročinitelji na ovom svijetu biće dobročinitelji i na onom svijetu. Jer, njima će Allah, džellešanuhu, oprostiti grijehe zbog dobra što su ga činili Njegovim stvorenjima. Na Sudnjem danu biće im rečeno: "Svoja dobra vi poklonite kome želite, jer su vama oproštena vaša hrđava djela." I oni će svoja dobra pokloniti i tako opet dobročinitelji postati."


Zaista je Allahu, džellešanuhu, najdraži onaj gutljaj što ga čovjek ispije kao lijepu utjehu i otrpljenje kada ga zadesi bolna nesreća te gutljaj srdžbe koju proguta čineći dobro, praštajući i pokazujući blagost.


U Hasanovom prisustvu posvađala su se dvojica pa jedan od njih dobro izgrdi onog drugog. Brišući znoj sa čela, ovaj citira Allahove džellešanuhu riječi: Strpljivo podnositi i praštati - tako treba svaki pametan postupiti. (Kurı an 42:43). Na to Hasan reče, - Pametan li je, tako mi Boga, u vrijeme kada neznalice
razbor uništišeLjudi, vi nećete postići ono što želite sve dok budete udovoljavali pohotama tijela, a nećete ostvariti svoja nadanja sve dok se ne strpite na neugodnostima.

Strpljivost je džennetska riznica. Čovjek postiže svako dobro ako se strpi samo za trenutak.

Ko postigne stepen zadovoljstva, nije mu potrebna druga opskrba. Ko je zadovoljan, otrpiće sva iskušenja.Čuvaj se Allahovih, džellešanuhu, zabrana, bićeš pobožan! Budi zadovoljan onim što ti je Allah, džellešanuhu, dao, bićeš bogat! Budi dobar susjed, bićeš vjernik! Voli ljudima ono što voliš sebi, bićeš pravedan! Ne smij se mnogo jer to umrvljuje tvoje srce i čitavo tjelo!
Čovječe, čovječe! Pazi na djela svoja. I opet: Pazi na djela svoja! Gledaj u kakvom ćes stanju susresti Stvoritelja i Gospodara svoga! Dobročinitelji se prepoznavaju po iskrenosti u govoru, čuvanju amaneta, ispunjavanju obaveza, neuobraženosti, obilaženju rodbine, samilosti prema slabima, činjenju dobra, lijepom odgoju i ponašanju, obilju blagosti, širenju znanja i rijetkom druženju i sjedenju sa ženama


Lukman je rekao svome sinu,kada ga je savjetovao:O sinko moj!Izaberi medju skupovima(ljudi)pazljivo!Ako pronadjes skup na kojem se spominje Allah i ti sjedi sa njima.Tako,ako si ucen,tvoje ce ti znanje koristiti,a ako si neznalica,oni ce te poduciti i ako Allah zeli da im dobro ucini,ti ces u tome imati koristi.O sinko moj!Nemoj sjediti na skupu na kojem se Allah nespominje!Jer ako si ucen,tvoje ti znanje nece koristiti,ako si neznalica,oni ce povecati tvoje neznanje a ako Allah zeli da im naudi,ti ces biti kaznjen sa njima.O sinko moj!Neka te ne veseli prizor snazna covjeka koji proljeva krv vjernika,jer je Allah za njega odredio ubicu koji nikad neumire.


O sinko moj!Neka tvoj govor bude lijep i tvoje lice nasmijano,bit ces od ljudi vise voljen nego oni koji im daju opskrbu.


Lukman je jednom prilikom upitan:Ko je najbolji po pitanju strpljenja?Rekao je:To je onaj koji ne pocini stetu,nakon sto se strpi.Oni koji su ga upitali rekose:Ko je najbolji po pitanju znanja?On rece:To je onaj koji dodaje svome znanju kroz znanje drugih.Oni upitase:Ko je najbolji medju svim ljudima?On rece:Onaj koji je imucan.Oni rekose:Dali je to onaj koji posjeduje imovinu i bogatstvo?On rece:Ne!To je onaj koji ima dobro i kada mu se onozatrazi on to ne odbije i ne sprijeci.I to je onaj koji ne treba nista od drugih.Prenosi Sufjan ibn Ujejne:Lukman je bio upitan:Ko je najgori medju ljudima?Odgovorio je:To je onaj koji ne osjeca sramotu kada bude zatecen dok cini grjesno djelo
Lukman je kazao svome sinu:O sinko moj!Napusti zlo i ono ce napustiti tebe,jer zlo radja samo zlo
Lukman je bio etiopljanski rob koji je radio kao stolar.Jednog dana,njegov gospodar mu je naredio da zakolje kozu i donese mu 2 najljepsa i najukusnija dijela od nje.Lukman je tako ucinio i donio mu jezik i srce.Gospodar je upitao:Nisi li nasao nista ljepse od ovoga?Lukman je rekao:ne!Nakon nekog vremena,gospodar mu je naredio da zakolje kozu i da baci 2 naj stetnija njena dijela.Lukman je zaklao kozu i bacio jezik i srce.Gospodar je uzviknuo kazavsi:Naredio sam ti da mi doneses najukusnije dijelove od nje i donio si mi jezik i srce,pa sam ti naredio da odbacis najstetnije djelove od nje i bacio si jezik i srce,kako to moze biti?Lukman je rekao:Nista nemoze biti prijatnije od toga ako su dobri i nista nemoze biti stetnije od toga ako su losi


lukman je savetovao sina >O sinko moj!Kada dodjes na skup ljudi,poselami ih,pa se skloni ustranu i ni rijec nemoj progovoriti,dok oni nebudu govorili.Ako oni cine zikr,sjecajuci se Allaha pridruzi im se.Ali,ako cine nesto drugo,okreni se od njih i potrazi druge(koji se sjecaju Svemoguceg Allaha).
Islamski učenjak El-Eš'ari kaže: “Nije ti neprijatelj onaj koga u borbi ubiješ
ili on tebe ubije, pa padneš kao šehid i uđeš u Džennet. Pravi
neprijatelj ti je dijete, koje je poteklo iz tvoje kičme, a nisi ga
io u isl
odgojamu”.

Plasljivi prijatelj strasniji je od neprijatelja, jer neprjatelja se bojis, a u prijatelja se uzdas.
"Iz svake posude prelijeva ono što je u njoj..."


Da mraka nije ne bi se zvijezde na nebu vidjele.


Ako čovjeku daš ribu, nahranio si ga za jedan dan. A ako ga naučiš da peca, nahranio si ga za čitav život


"Mudrost je izgubljena stvar vjernika, uzme je gdje god je nađe."

''Ako nisi u stanju činiti dobro, nemoj onda činiti zlo. Ako nisi u stanju koristiti ljudima, nemoj im onda štetu nanositi.
Ako nisi u stanju da postiš, nemoj onda jesti ljudsko meso.''

Hrani svoju vjeru i tvoj strah će umrijeti od gladi!
Život je na ovom svijetu istkan od tri dana: 1. - Jučer je minulo sa svim što je učinjeno, 2. - Sutra možda nikada ne dočekaš, 3. - Danas je tvoje - zato čini što ti je činiti danas. Hasan el-Basri


Nasmijao sam se pa rekoše – zašto si neozbiljan?
Zaplakao sam pa rekoše –zašto se ne smiješ?
Osmijehnuo sam se pa rekoše – pretvara se pred ljudima.
Namrštio sam se pa rekoše – težak insan.
Šutio sam pa rekoše – ne zna da govori.
Progovorio sam pa rekoše – puno priča.
Oprostio sam pa rekoše – slab i kukavica, jer da je u stanju on bi se osvetio.
Uzvratio sam na nepravdu pa rekoše – zbog oholosti koja je pri njemu, a da je pravedan ne bi takav bio.

Onda sam shvatio da koliko god želim ljudsko zadovoljstvo ja moram biti kritikovan, jer je zadovoljstvo ljudi cilj do kojeg ne možeš doćiHalifi Harunu er-Rešidi je došao jedan od ljudi, te ga upitao: "O vladaru pravovjernih! Ako bi ti bio žedan, i ako nigdje ne bi mogao naći vode do kod mene, šta bi mi dao?"

- Dao bih to i to.

- Ne može. (Tražim više.)

- Dobro... dao bih to i to.

- Ne može.

- Onda bih pola vlasti dao! (Samo da mu ne dođe glava ta čaša vode :-))

- Dobro, vladaru. Dajem ti čašu, ti je popiješ. Voda ti dospije u stomak, prođe kroz organizam, i moraš da obaviš nuždu. Ali, ne možeš, ima neki problem, ali ja imam lijek. Šta bi mi dao da možeš obaviti potrebu, da ne pukneš.

- Pa, dao bih ti to i to.

- Ne može. (Nisam zadovoljan, tražim više.)

Halifa ponovo poveća ponudu, ovaj čovjek je ponovo odbi, i na kraju halifa morade priznati da bi u krajnjem slučaju dao preostalo pola vlasti, samo da dobije lijek i da može obaviti nuždu. Na kraju ovaj čovjek: Moj vladaru pravovjernih! Nemoj dopustiti da te na Ahiretu upropasti vlast koju bi na ovom svijetu zamjenio za čašu vode i jedno uriniranje!

Poznati halifa iz dinastije Emevija Omer ibn Abdulaziz govorio je jednom prilikom o smrti i, između ostalog, rekao: ”Zaista se stanovnici kabura u svojim grobovima kaju zbog onoga što su propustili od dobrih dijela dok su bili živi, i zaista stanovnici dunjaluka čekaju smrt i nemilice upropaštavaju ono zbog čega se umrli kaju. Niti se mrtvi mogu vratiti na dunjaluk da nadoknade ono što su propustili, niti živi uzimaju pouku od onih koji su kabure nastanili iako ih ista sudbina čeka.


Hasan el Basri:
"Jasan znak da je čovjek daleko od Allahove milosti i da ga je Allah napustio jeste njegovo bavljenje i zanimanje onim što ga se ne tiče"

Dovoljna su dva koraka da bi se ušlo u Džennet: jednom nogom staneš na nefs, i već si drugom nogom u Džennetu


Ne treba fakultet da bi se vidjela istina, ali fakultet treba da bi se istina sakrila
Biti pametan znači razlikovati istine koje treba reći od onih koje treba prešutiti


Omer ibn el-Hattab, r.a. :
"Prvi nazovi selam pri susretu s bratom u vjeri, dozivaj ga njemu najdražim imenom i napravi mu mjesto u sijelu pa će ti to povećati ljubav prema njemu.Alija r.a:
Uposli svoju dusu dobrim.
da ona tebe nebi uposlila svojim prohtjevima!!Imam Ahmed, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Čovjek je u većoj potrebi za šerijatskim znanjem od hrane i pića, jer čovjek je danas potreban hrane i pića jedanput ili dva puta, dok je znanja potreban koliko učini udisaja i izdisaja.
Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Allahov Poslanik,s.a.w.s.,rekao:''Zemlja svakog dana s deset stvari moli i kaže''O sine Ademov!Šetaš se po mojim leđima,a završit ćeš u mom trbuhu.Griješiš na mojim leđima,a ispraštat ćeš u mom trbuhu.Smiješ se na meni,a plakat ćeš u meni.Raduješ se na meni,a tugovat ćeš u meni.Skupljaš blago na meni,a kajat ćeš se u meni.Jedeš zabranjeno na meni,a bit ćeš pojeden u meni.Oholiš se na meni,a bit ćeš slab u meni.Hodaš veseo po meni,a zadesit ćeš se tužan u meni.Šetaš po svijetu na meni,a bit ćeš u tmini na meni.Ideš u društvu po meni,a završit ćeš sam u meni.


Hasan El Basri:
Ti od svog prijatelja i druga imaš udio od druženja s njima, pa odaberi sebi pravog druga
i prijatelja. A za hrđavo društvo bićeš pitan!Čuvaj se malih pukotina; mala će pukotina potopiti i veliki brod.


Ibn Tejmijje veli:
"Neka niko od vas ne kaže:'Neću se baviti pozivanjem u vjeru dok ne upotpunim svoj iman.'Takav se čovjek nalazi između dvije stvari:da će doći dan kada će reći:'Ja sam upotpunio svoj iman,neka zna da je zalutao,ili će umrijeti,a njegov se iman nije upotpunio. Dakle,rješenje je:pozivaj Allahu s imanom koji imaš,jer poziv u vjeru zadatak je svakog pojedinca."Mudri Lukman je rekao: ''Naučio sam mudrost od neznalica, kad god sam kod njih primijetio neku lošu osobinu ja sam je ostavljao.


Ništa nas u životu tako ne razveseljava kao kad nas gađaju pa promaše


.Hasan el-Basri r.a. je rekao:

„O sine Ademov! Ti nisi ništa drugo do skup dana. Kada prođe jedan dan prođe i
dio tebe.“

Neko je upitao imama es-Safija: "Zašto nosiš štap kad ne izgledaš slabo"?!
On odgovori: "Da me opominje da sam samo putnik sa dunjaluka na ahiret".

Rekao je Omer, r.a.:

''Svejedno mi je da li me snašlo ono što volim ili ono što mrzim,
jer ja ne znam u čemu je za mene dobro, u onom što volim ili u onom što mrzim

Rekao je Ibnul-Kajjim el-Dževzijje: ''Pet je vrsta klanjača: onaj koji klanja namaz a sam sebi zulum čini, jer ne vodi računa o abdestu niti o namazu i njegovim vremenima i ruknovima; onaj koji vodi računa o formi abdesta i namaza, ali se uopće ne bori protiv šejtanskih vesvesa i raznih misli koje mu dolaze u toku namaza, već se potpuno preda tim mislima; onaj koji vodi računa o formi namaza i bori se protiv šejtanskih vesvesa i nadolazećih misli, i toliko je zauzet borbom da mu prokleti šejtan ne bi ''ukrao'' što od namaza da je on istovremeno i u namazu i u džihadu; onaj koji kad stane da klanja ispuni sve preduvjete, vodi računa o ruknovima namaza i svoje srce potpuno preda Allahu, s.v.t., u toku namaza; i onaj čiji namaz ima sva svojstva onog iz četvrte skupine, ali pored toga on ima dodatnu osobinu i vrijednost. On naprosto stavi svoje srce ispred svoga Gospodara potpuno svjestan da ga Allah vidi i čuje, i obožava Allaha putem namaza kao da Ga vidi. Što se tiče prve skupine, oni zaslužuju kaznu zbog nemarnog odnosa prema namazu, druga skupina zaslužuje obračun, treća oprost grijeha, četvrta oprost grijeha i nagradu, i peta skupina, osim oprosta i nagrade, zaslužuje bliskost Gospodara svjetova, jer njima pripada udio u nagradi onih kojima je namaz najveća radost. A onaj kome je namaz najveća radost na dunjaluku, Allahova bliskost će mu biti najveća radost na Ahiretu
Omer ibn el-Hattab, r.a. :
"Prvi nazovi selam pri susretu s bratom u vjeri, dozivaj ga njemu najdražim imenom i napravi mu mjesto u sijelu pa će ti to povećati ljubav prema njemu.Selemete b. Dinar, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Ono što želiš da nađeš na Ahiretu, to učini još danas, a ono što ne želiš da vidiš na Ahiretu kod sebe, to ostavi još danas!"


Svi umiru pravom smrću, ali ne žive svi pravim životom


Ibn Tejmijje veli:
"Neka niko od vas ne kaže:'Neću se baviti pozivanjem u vjeru dok ne upotpunim svoj iman.'Takav se čovjek nalazi između dvije stvari:da će doći dan kada će reći:'Ja sam upotpunio svoj iman,neka zna da je zalutao,ili će umrijeti,a njegov se iman nije upotpunio. Dakle,rješenje je:pozivaj Allahu s imanom koji imaš,jer poziv u vjeru zadatak je svakog pojedinca.U tebi su tri čovjeka:
Jedan, kakav bi želio biti. Drugi, kakav misliš da jesi. I treći, kakav si zaista.
Tog jedino ne poznaješ.Hasan el Basri:
Čovječe! Nisi u istinskom imanu sve dok drugima iznalaziš mahane, a ni sam nisi bez njih. Stoga, prvo otkloni svoju mahanu, a ostavi druge i njihove mahane. Ali, znaj, nikada nećeš moći otkloniti sve svoje mahane, pa je najpreče da se njima posvetiš i pozabaviš. A ako želiš biti pravedan onda ne istražuj tuđe mahane pa ceš i Allahu džellešanuhu biti drag i mio.Hasan el Basri:
Znanje je bolje od nasljedstva; odgoj je najčištiji obraz; pobožnost je najsigurnija opskrba; ibadet je najbolja zarada; razum je najbolji vodič; lijepo ponašanje najbolji je drug; blagost je najbolji pomoćnik; zadovoljstvo je najveće bogatstvo; Allahova pomoć je najbolja pomoć; a sjećanje na smrt najbolji je propovjednik.Sejid Qutub:
Ja ne mogu da živim sa pola srca, pola Allahu a pola dunjaluku.Rekao je također: ''Želiš li uputiti Allahu dovu koja će biti uslišana? Onda jedi halal nafaku i traži od Allaha što god želiš, dat će ti.


''Ko zna šta traži, zaboravit će na trud koji zbog toga uloži, ko ne obara pogled i dugo gleda u haram, dugo će i tugovati, ko produži nadu, upropastit će djelo, ko pusti jezik, ubija sam sebe.''


Prenosi se da je neki čovjek došao kod Ibrahima ibn Edhema i žalio mu se na mnoštvo djece koju mu je Allah dao. Na to mu je Ibrahim odgovorio: ''Pošalji meni svako svoje dijete za koje smatraš da mu Allah nije odredio nafaku, ja ću ga hraniti i izdržavati.'' I čovjek je ušutio
Hasan el Basri:
Dvije su strpljivosti: strpljivost u nesreći i strpljivost od griješenja. Ko tada otrpi, zaista je strpljiv.

Hasan el Basri:
Strpljivost je džennetska riznica. Čovjek postiže svako dobro ako se strpi samo za trenutak

Hasan el Basri:
Da je htio Allah džellešanuhu, sve bi vas učinio ili bogatim ili siromašnim. Međutim, On vas je iskušati htio, pa je jedne bogatim učinio, a druge u siromaštvu ostavio, ali je svima put dobra pokazao kada je rekao: "… I više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se čuvaju lakomosti, oni će sigurno biti spašeni". (Kur’an, 59:9)Jezik razumnog je iza srca njegova, a srce glupoga je iza jezika njegova
(Alija r.a.)Rekao je Alija, r.a.:
Uputa je najbolji vođa, lijep ahlak je najbolji drug, razum je najbolji prijatelj, lijep odgoj je najbolje nasljedstvo (miraz)

Hasan El-Basri:
Nisam vidio čovjeka da trči za ahiretom , a da nije dobio dunjaluk. A isto tako nisam vidio čovjeka da trči za dunjalukom a da je dobio ahiret.


Umjetnost je znati zanimljivo pričati, ali je jos veća umjetnost znati pažljivo slušati


Budi spor kada biraš prijatelje, a još sporiji kada ih mijenjaš
Kada vidiš nekoga velikog, koji se hoće sa tobom boriti, pogledaj prvo gdje je sunce.
Tada ćeš vidjeti da je to veliko, možda samo sjena patuljkaEbu Bekr Verak je rekao:
Ko god voli dunjaluk, ne zna za Boga. A ko god ne zna za Boga nikada ne razmišlja o smrti i životom smatra samo ovaj, dunjalučki život, u kojem su strasti iznad savršenstva i nemar beskrajanHasan el Basri:
Lijepo postupaj s ljudima jer je zadržavanje među njima kratkoRekao je Hasan el Basri - Ljudi kvare svoja srca sa sest stvari: ustrajavaju u grijesenju nadajuci se da ima vremena za pokajanje, uce islamsko znanje a ne rade po njemu, kad rade po onome sto znaju, onda im fali iskrenost u djelima, jedu opskrbu koju im Allah daje, a ne zahvaljuju Allahu, nezadovoljni su sa onim sto im Allah da od nafake i svakodnevno ukopavaju mrtve, a pouku ne uzimaju


- Petak je najodabraniji dan i u njemu postoji određeno vrijeme, u kojem, ako čovjek zamoli Allaha, On mu udovolji, kako stoji u hadisu: „Zaista tokom džume, u petak, ima vrijeme (čas), ako se čovjekovo molenje podudari s njim, dobro za koje je molio Allah će mu zasigurno dati. 
DANAS JE PETAK DZUMA NAMAZ ,DAN NA KOME IMA TRENUTAK GDE SE DOVA NE VRACA ISKORISTIMO INSAALAH TAJ TRENUTAK Predivan dan...iskusenjima nikada kraja, ali kada se zamislim sjetim se rijeci prijatelja i savjeta koga Allah swt voli stavi ga na iskusenja..Danas je dan za nase DOWE..pa dowimo jedni za druge trazimo oprosta za svoje grijehe koje smo pocinili svejsno ili ne.Preno si se od Poslanika saws da je lijepo pozeljno prouciti do DZUME namaza suru El Kefh (Pecina)..ko je prouci bice sauvan..

Druzimo se cesto sa Kuranom..jer je on zagovornik za nas ili protiv nas

Tako mi duše i Onoga koji je stvori pa joj put dobra i put zla shvatljivim ucini, uspjet ce samo onaj ko je ocisti, a bit ce izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi!' (Eš-Šems, 7-10.)


DOWA..JE TVOJ TIHI RAZGOVOR SA TVOJIM GOSPODAROM.DOWA JE TAJANSTWENI PUT KOJIM SE CRPI DUHOVNA SNAGA SA GLAVNOGA IZVORA.DOWA PREPODODUJE DUSU COVJEKA I UPRAVLJA JE PRAVIM PUTEM.DOWA JE OSLONACKADA SVI OSLONCI OSLABE,KADA SE OD SVEGA NADA IZGUBI...
Allah je stidljiv i darežljiv. Stid ga je, kada čovjek digne ruke (i zamoli Ga), vratiti ih prazne i očajne.“
eselamu alejkum svima narode u ime moje i u ime grupe ISTI EZAN ZOVE NAS

"Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio : trazite da se cine dobra djela, a od nevaljalih odvracate, i u Allaha vjerujete". (Ali- Imran, 110). Allah dz.s.
za nas kaze, za Muhammedov ummet,da je najbolji narod jer navraca na dobro a odvraca od zla. Treba svako od nas da se zapita da li pripada narodu u gore navedenom ajetu.


Poslanik, s.a.w.s., u jednom hadisu kaze: “Imaju dvije rijeci lagahne za izgovor, drage Milostivom, Gospodaru, teske na mizanu, a to su 'subhanallahi we bi hamdihi subhanallahil azim' ”.

Poslanik s.a.w.s. je rekao : ‘’Sta mislite, kad bi od vas neko imao pred vratima rijeku, pa se u njoj svaki dan kupao, bi li ostalo necistoce na njemu?’’ Kad su okupljeni vjernici koji su slusali ove rijeci odgovorili da ne bi ostalo necistoce, Resulullah a.s. dalje rece: ‘’Eto, tome slici i pet namaza dnevno. Bog, dz.s., njima brise grijehe i greske (iskrenog Njegovog roba musallije).’’

Veoma vazna vrijednost namaza je i to sto on u dusi covjeka uspostavlja mir.

Ako je namaz iskren, on sigurno uz pomoc Allaha, dz.s., donosi dusevni uspon. Covjeku poslije namaza sve izgleda ljepse, jasnije i duhovnije. Njega ukrasavaju najljepse moralne osobine i on se stalno priblizava Dragom Bogu. Ako i napravi gresku do sljedeceg namaza, on (namaz) je brise i ponovo dozivljava novi, jos veci uspon. I tako kroz citav dan, kroz citav zivot


U jednom hadisu Poslanik, s.a.w.s., kaze: “Iman se sastoji iz dvije polovine. Prvu polovinu cini strpljivost, a drugu polovinu cini zahvala Allahu dz.s.” Izgovaranjem tih rijeci (subhanallahi i elhamdulillahi), zahvaljujuci Allahu, dz.s., Allah bereketom ispunjava prostor izmedju nebesa i Zemlje


Rijec Voda (Baher) je u Kur'anu pomenuta 32 puta, a rijec Zemlja (Barr) 13 puta. Ako ih saberemo dobicemo broj 45.
Sada nalazimo procentualnu zastupljenost rijec Voda u ukupnom broju rijeci (Voda i Zemlja). Ona iznosi 32/45 x 100%=71.11111%
Procentualna zastupljenost rijeci Zemlja u ukupnom broju rijeci voda i Zemlja iznosi 28.8888888%
Odnos zemlje i vode na zemlji iznosi ovoliko


“Ne okrecite se jedan od drugog, ne srdite se jedan na drugog, ne zavidite jedan drugom i ne prekidajte medjusobne odnose, nego, Allahovi robovi, budite braca. Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskracuje mu njegova prava i ne ponizava ga. Covjeku je dovoljno zla to sto nipodastava brata muslimana.”

(Bukhari i Muslim)


Ebu Hurejre Radijallahu Anhu, prenosi da je Allahov Poslanik Sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kada neko prouci ajet koji ibavezuje na sedždu, pa je ucini, šejtan se udalji placuci i govoreci: Teško se njemu! (a u drugoj predaji stoji: Teško se meni!) Covjeku je naredjeno da ucini sedždu pa je ucinio i zaslužio Džennet, a i meni je naredjeno da ucinim sedždu pa sam odbio i zaslužio Vatru.


Molimo Allaha, dželle šanuhu, da nas učini od onih koji iskreno i sa mudrošću pozivaju u Njegovu vjeru. Amin!
''Onaj koji poziva u uputu, ima nagradu svih onih koji ga slijede, a da se pri tome njima ne umanjuje nagrada. A onaj koji poziva u zabludu, ima grijeh svih onih koji ga slijede, a da se pri tome njima ne umanjuju grijesi.'' (Buharija, 3701)
''Allah poziva u kuću mira i ukazuje na Pravi put onome kome On hoće.“ (Junus, 25.)
''Oni pozivaju u Džehennem, a Allah, voljom Svojom, poziva u Džennet i oprost.“ (El-Bekare, 221.)
''Reci: 'Ovo je moj put, ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja Njemu nikoga ne smatram ravnim.'''
''I neka meðu vama bude onih koji će ka dobru pozivati i nareðivati na dobro, a od zla odvraćati, oni će šta žele postići.“ (Ali Imran, 104.)
Riječi pojedinih ljudi: "On Uzvišeni može sve što hoće" ...
Gledajući ove riječi u njihovom vanjskom značenju, kod većine ljudi one su ispravne i u njima nema ništa loše.

Slične su kur'anskim ajetima:

{وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

"On sve može!" (Prijevod značenja El-Maida, 120.)

{ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ }

"On je kadar da ih sve sabere kad bude htio." (Prijevod značenja Eš-Šura, 29.)

Međutim, između ove dvije rečenice postoji velika razlika.

Što se tiče riječi: "On Uzvišeni može sve što hoće", iz njih se razumijeva da je Uzvišeni Allah kadar da učini ono što hoće a ono što neće i nije kadar da učini, neka je Allah, subhanehu ve te'ala, uzvišen od ovoga govora.

Dok se iz riječi: "On Uzvišeni sve može", razumijeva da je Allahov, subhanehu ve te'ala, kudret, Allahova, subhanehu ve te'ala, moć sveobuhvatna bez ikakvih izuzetaka.

Istaknuti učenjak Abdur-Rahman b. Hasan, rahmetullahi alejh, kaže: "Zaista ove riječi 'On Uzvišeni može sve što hoće' uveliko su proširene među ljudima, mnogo se upotrebljavaju bez vođenja računa o njihovom značenju, kao što je slučaj većine ljudi kada nešto traže od Uzvišenog Allaha da kažu: 'Ti možeš sve što hoćeš'. Oni koji svjesno upotrebljavaju ove riječi, uistinu, njima žele loše i pogrdno značenje, Allahu Uzvišenom se utičemo od toga. Sve što je došlo u Kur'anu jeste u značenju: 'On sve može', i ne postoji ništa kako u Kur'anu tako i u sunnetu da se suprostavlja ovome temelju jer je Allahova, subhanehu ve te'ala, moć potpuna i sveobuhvatna. Allahov kudret i Allahovo znanje su dva sveobuhvatna i potpuna svojstva koja se odnose kako na postojeće stvari tako i na nepostojeće. Novotari su ovim riječima 'On može sve što hoće' htjeli da dokažu da se Allahov kudret ne odnosi osim na ono na što se odnosi Allahova, subhanehu ve te'ala, volja."

ESELAMU ALEJKUM Brate/Sestro moj, neka se tvoje grudi ispune mirom, nek prestanu tvoje brige i problemi. Neka te Uzviseni blagodati srecom. Raduj se milosti Njegovoj i poslusaj sljedece rijeci iz Kur'ana:
"Reci: 'O robovi Moji koji ste se prema sebi ogrijesili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah ce, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prasta i On je milostiv.'" ( Ez-Zumer, 53. )
1. ALLAH, a.dz.

U skoro svim jezicima naroda svijeta postoji rijec "Bog".

Arapski prijevod za naziv "Bog" je "ilah". Od samog pocetka svog pojavljivanja, poslanik Muhammed, a.s., je objavio striktno vjerovanje u samo Jednog boga. Vjerovanje u vise bogova je time odbaceno.

Reci:"On je Allah-Jedan! Allah je utociste svakom ! Nije rodio i rodjen nije, i niko Mu ravan nije ! " (Kur`an, Sura Ihlas);

Reci: "On je Bog, Jedan, Jedini, osim Allaha nema drugog boga."

Srz te izjave je sadrzana u jacini izraza: " U ime Boga (Allaha), Milostivog, Samilosnog. "

Skoro sva poglavlja (Sure) pocinju sa tim rijecima, koje spadaju u jedna od "Najljepsih imena Boga" kojima se zeli opisati Njegova osobina. Svih 99 imena ("Najljepsa imena Boga") imaju istu vrijednost, neka od njih mogu istaknuti:

Svemoguci;
Sveznajuci;
Tvorac;
Vjecni;
Mir;
Gospodar;

Po Kur'anu je Bog (Allah) covjeku sakriven i tajnovit, ali je istovremeno, Bog (Allah) ljudima "blizi od vratne krvne zile kucavice". (Kur`an, 50,16).

Covjek, kao bice koje je Bog stvorio, zna velicinu Boga, njegove Moci i njegove Milosti. Sudbina svijeta i covjeka ovisi od Boga (Allaha) i ne postoji nista, sta se desava, bez Njegove volje. Ljudska pitanja kao sto su odakle-kuda, zivot-smrt, dobro-lose, sreca-nesreca su Bozije odredjenje.

Bogu (Allahu), stvoritelju svega, svijeta i covjeka, koji je kroz svoje rijeci sve stvorio, covjek je duzan i obavezan izrazavati svoje postovanje. Ne obavljajuci tu duznost, duznost postovanja i postivanja, covjek time okrece ledja Bogu (Allahu) i pred Njim postaje kriv.

Ali, Bog (Allah) je Milostiv, Pravedni, koji nece ljudima na kraju, kada se svakom pred Njim bude odgovaralo za svoja djela, nanijeti nepravdu. Svakome kako ko bude zasluzio po svojim djelima ce na Sudnjem danu donijeti odluku, hoce li biti nagradjen sa Dzennetom ili ce za kaznu morati u Dzehennem.

Krscani vjeruju da je Isa,a.s., "sin Boziji" koji je postao covjekom. On je Spasitelj. Po Kur'anu naprotiv, Isa,a.s., nije " sin Boziji ". On je poslanik, sluga i rob Boziji, covjek kao i svi drugi, dijete kao i sva covjekova djeca.

Time je pristup Bogu, za krscane i za muslimane - drugaciji.

Muslimani nalaze pristup Bogu (Allahu) preko Kur'ana, jer je to "Rijec Bozija". Krscani nalaze pristup (Trojno jedinstvo Boga), samo preko Isusa Krista. Kroz otjelovljenje Boga kroz Isusa od Nazareta, Bog krscanima daje pouku o svom unutrasnje-bozanskom bicu.

Iako je muslimanu krscansko vjerovanje ( Vjerovanje u Trojstvo Boga) strano, na kraju stoje muslimani i krscani pred Jednim, koji svojim podanicima i covjecanstvu pravedno sudi.

Postovanje Boga od strane i muslimana i krscana, vidi se u ljudskom djelovanju. U svojoj odgovornosti prema Bogu, pozvani su kako krscani, tako i muslimani da se zajedno zalazu po pitanjima "socijalne jednakosti, pravde, mira i slobode za sve ljude"

Jedan ugledan covjek iz Rijada ispricao mi je cudnu pricu koja se desila 1376. hidzretske godine. Naime, grupa ljudi iz Rijada otisla je na Crveno more da lovi ribu. Na ladji su proveli tri dana i noci, ali nisu upecali ni jednu ribu. Oni su uredno obavljali pet propisanih namaza, a kraj njih je bila grupa ljudi koji nisu nikako klanjali, a imali su jako dobar ulov...

Tako jedan iz grupe koja je klanjala rece: "Subhanallah! Mi obavljamo svih pet namaza koje nam je Allah odredio, a nista nismo uloviti. A ovi do nas nista ne klanjaju, a imaju tako dobar ulov." Onda ih sejtan navede, i oni ne klanjahu ni sabah, ni podne, ni ikindiju, i predvecer pocese pecati.

Tu vecer ulovise jednu ribu. Kada su joj rasporili utrobu, nadjose u njoj jedan dragulj. Jedan covjek uze dragulj, poljubi ga i pogleda u njega kazajuci: "Subhanallah! Hvala Mu na svemu sto nam daje i pored toga sto smo Mu neposlusni! U ovoj opskrbi je opomena za nas." Potom baci dragulj u more. "Allah ce nam dati nesto bolje od ovoga, ja ga ne zelim uzeti jer sam ga stekao tako sto sam propustio namaze." Potom svi odose u svoje satore na kopnu i obavise namaz.

Poslije namaza opet krenuse da pecaju i ulovise ribu u kojoj takodjer nadjose dragulj i kazase: "Hvala Allahu na dozvoljenoj i lijepoj opskrbi koju nam je podario nakon sto smo klanjali, spominjali ime Njegovo i oprost od Njega zatrazili."

Pogledaj samo kako je necista zarada stecena nakon neposlusnosti Allahu postala cistom i dozvoljenom kada su se ljudi vratili Allahu. Koliko je samo Allah blag i milostiv prema robovima Svojim. Ako se oni necega radi Njega prodju, on im jos bolju nagradu zauzvrat podari.

Ova prica me podsjetila na jedan dogadjaj iz zivota Alije, r.a. Jednom je Alija r.a., usao u dzamiju u Kufi kako bi obavio duha-namaz i pred ulazom dao nekom momku da pricuva njegovu mazgu. Kada je Alija r.a., izasao i nasao samu mazgu, bez djecaka i bez ulara, te je poslao jednog covjeka da vidi sta se desilo. Covjek se ubrzo vratio i kazao Aliji, r.a., kako je mladic prodao ular za dirhem. Alija r.a., na to kaza: "Subhanallah! Bio sam odlucio da mu dam halal-dirhem jer mi je ucinio uslugu, ali on se odlucio da ga zaradi na haram-nacin."

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog “I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvracati – oni bit će spašeni.” Kur'an
*"A kada te robovi moji za mene upitaju,ja sam sigurno blizu. Odazivam se dovi molitelja kad me zamoli. Zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene,da bi bili na pravom putu"(El-Bekare,186)
*"Vi necete ljude pridobiti sa svojim imecima, ali ce te ih pridobiti veselim izgledom lica i lijepim ponasanjem"


''Ko se bude držao mog sunneta u doba razdora moga ummeta, biće kao da drži žar na dlanu
Da li ste znali da je ashab koji se zvao Hakim ibn Hizam r.a. imao osobenost i karakteristiku koju nije imao niti jedan drugi ashab, a to je da je roðen u Kabi, i da ga je Allah počastio dugim životom pa je živio šezdeset godina u džahilijetu i šezdeset u islamu.
Allahu moj, Tebi se utječem od slabosti, ljenosti, škrtosti, duboke starosti i kaburskog azaba. Allahu moj, podari mojoj duši bogobojaznost i čistoću, Ti najbolje daruješ čistoću, Ti si njen vlasnik i zaštitnik. Tražim zaštitu od znanja koje koristi nema, i od srca koje nije skrušeno, i od duše koja je nezasita, i od dove koja se ne uslišava
Rekao je poslanik a,s;''Sudbinu ne može spriječiti ništa osim dove, niti život produžiti ništa osim dobročinstva''. (Tirmizi).
Rekao je poslanik a,s; ''Divna li oružja vjernika, strpljenje i dova'Kaže uzvišeni; ''A kad te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se dovi molitelja ko Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene da bi bili na pravom putu''. E l-

Nema komentara:

Objavi komentar